Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Tỷ giá vàng, ngoại tệ

Tiền điện tử

# Tên Giá (USD) Vốn hóa
thị trường
Đang lưu thông Khối lượng
giao dịch(24 giờ)
% 24h
1 Bitcoin Bitcoin
(BTC)
$34,194.89 $639,912,990,217 18,713,700
BTC
$53,075,380,693 -7.77%
2 Ethereum Ethereum
(ETH)
$2,021.49 $234,470,955,281 115,989,080
ETH
$37,668,443,192 -14.06%
3 Tether Tether
(USDT)
$1 $59,458,779,429 59,414,391,387
USDT
$110,917,459,375 -0.07%
4 Dogecoin Dogecoin
(DOGE)
$0.31 $40,360,512,151 129,707,901,212
DOGE
$4,332,407,420 -9.63%
5 Cardano Cardano
(ADA)
$1.27 $40,455,812,730 31,948,309,441
ADA
$5,823,882,167 -15.04%
6 Binance Coin Binance Coin
(BNB)
$254.03 $38,977,167,348 153,432,897
BNB
$3,282,868,559 -18.45%
7 XRP XRP
(XRP)
$0.77 $35,722,261,749 46,135,372,183
XRP
$7,328,449,481 -15.43%
8 Polkadot Polkadot
(DOT)
$18.29 $17,195,028,041 939,899,523
DOT
$3,613,858,139 -20.89%
9 Internet Computer Internet Computer
(ICP)
$134.68 $16,693,409,013 123,949,678
ICP
$519,572,786 -5.74%
10 USD Coin USD Coin
(USDC)
$1 $14,392,340,701 14,380,157,844
USDC
$3,054,502,181 0.01%