Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long

Ngày Bắt đầu Kết thúc Điện Lực Khu vực Lý do
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Tam Bình Ấp 8, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Tam Bình Ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 13:00:00 Tam Bình Ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:30:00 13:00:00 Tam Bình Ấp Thanh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cắt điện quận/huyện tại Vĩnh Long