Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cúp điện Mang Thít - Vĩnh Long

Ngày Bắt đầu Kết thúc Điện Lực Khu vực Lý do
14/06/2021 08:00:00 15:00:00 Mang Thít Đường dây hạ thế trạm Cầu Đìa Môn trụ 471CC/155 - tuyến 471 Cổ Chiên - ấp Phú An - xã An Phước - huyện Mang Thít TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 07:00:00 16:00:00 Mang Thít Ấp Phú An, Phú Hội - xã An Phước - huyện Mang Thít Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:00:00 Mang Thít Đường dây hạ thế trạm Nhơn Phú 2 trụ 473CC/64 - tuyến 473 Cổ Chiên - Ấp Phú Thọ - xã Nhơn Phú - huyện Mang Thít TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:30:00 16:00:00 Mang Thít Khóm 4 - TTCN - Mang Thít Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 07:00:00 16:00:00 Mang Thít Khóm 1 -TTCN và xã Chánh An ( đoạn từ bến xe mang Thít đên cầu Rạch Gừng) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cắt điện quận/huyện tại Vĩnh Long