Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cúp điện Kế Sách - Sóc Trăng

Ngày Bắt đầu Kết thúc Điện Lực Khu vực Lý do
13/06/2021 08:00:00 16:30:00 Kế Sách Ấp 4, một phần ấp 5A - xã ba Trinh; Ấp 1, 2, 3 - xã Trinh Phú; Một phần ấp An Bình, An Thới - Thị trấn An Lạc Thôn; Một phần ấp Cứ Mạnh - xã Xuân Hòa Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 08:00:00 16:30:00 Kế Sách Một phần ấp Cứ Mạnh, Hòa Phú, Hòa Quới - xã Xuân Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 16:30:00 Kế Sách Một phần ấp Hòa Lộc 1 - xã Xuân Hòa Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
17/06/2021 08:00:00 11:30:00 Kế Sách Xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 08:00:00 12:30:00 Kế Sách Ấp 5A, ấp 5B, ấp 4 - xã Ba Trinh; Ấp 1, 2, 3 - xã Trinh Phú; một phần ấp An Bình, An Thới - Thị trấn An Lạc Thôn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 08:00:00 16:30:00 Kế Sách Ấp An Nhơn, An Hòa, một phần ấp Đại An, Xóm Đồng 2 - xã Thới An Hội, ấp Bưng Túc - xã Kế Thành; một phấn ấp An Khương, An Ninh 1 - Thị trấn Kế Sách Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/06/2021 08:00:00 13:30:00 Kế Sách Xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền