Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Ngày Bắt đầu Kết thúc Điện Lực Khu vực Lý do
15/06/2021 14:00:00 15:00:00 Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 08:30:00 10:00:00 Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 12:30:00 13:30:00 Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 10:30:00 12:00:00 Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 08:30:00 12:30:00 Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền