Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Yên Bái

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay công tơ đầu nguồn (LDH T6) 15:00 16:00 TBA Phương Đạo xã Hưng Thịnh
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn, TNĐK năm 2021 (LDH T9) 07:00 08:00 TBA Núi Vì
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay công tơ đầu nguồn (LDH 22/6) 16:00 17:00 TBA Khe Lụa
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn, TNĐK năm 2021 (LDH 16/7) 06:00 06:50 TBASH Tân Tiến Sơn
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay định kỳ công tơ đầu nguồn (LDH T6) 15:45 16:20 TBA Trực Chính
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, thay công tơ đầu nguồn (LDH 22/6) 15:45 16:30 TBA Lương Môn
13/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thi công đấu nối xuất tuyến 110kV Văn Yên; kết hợp đấu nối các TBA Đại Thịnh phân đoạn Đại Sơn, UB Huyện, TNĐK trạm cắt Đại Sơn ĐZ 371E12.21; ĐL Văn Yên kết hợp công tác 05:30 11:30 ĐZ 371 E12.21 từ sau DPT 371-7/01E12.21 đến CDPĐ 375-7/280 Mậu A
13/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 372E12.2 VY cho 371E12.21 phục vụ công tác Đấu nối các TBA Lâm Phương Linh, Sân Bay, Sài Lương- xã Đông Cuông; Kết hợp thay sứ cột 334 ĐZ 371E12.21 05:30 06:00 ĐZ 371E12.21 từ sau DPT 375-7/385 Đông An đến DPT 372-7/179 Khe Gai
13/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển kết dây cơ bản sau công tác Đấu nối các TBA Lâm Phương Linh, Sân Bay, Sài Lương- xã Đông Cuông; Kết hợp thay sứ cột 334 ĐZ 371E12.21 11:30 12:00 ĐZ 371E12.21 từ sau DPT 375-7/385 Đông An đến DPT 372-7/179 Khe Gai
13/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối các TBA Lâm Phương Linh, Sân Bay, Sài Lương- xã Đông Cuông; Kết hợp thay sứ cột 334 ĐZ 371E12.21 05:30 10:00 ĐZ 375E12.21 từ sau CDPĐ 375-7/280 Mậu A đến DPT 375-7/385 Đông An
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn cấp 374 E12.1 đến cột tách lèo 87 phục vụ công tác công tác lắp MC recloser trên ĐZ 373 E12.8 tại VT cột 86. 06:00 06:30 ĐZ 373 E12.8 từ MC 374 Z4 Lương Thịnh đến cột 87 (VT tách lèo)
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để tách lèo cột 68 (NR Hồng Ca), cột 87 để Lắp đặt MC Recloser tại VT cột 83 (86) và MC Recloser Hồng Ca ĐZ 373 E12.8 (LDH T11) 06:00 08:00 ĐZ 373 E12.8 từ sau MC 374 Z1 Mỵ
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt MC Recloser tại VT cột 01 ĐZ 373 E12.8 PĐ Hồng Ca (LDH T10) 08:00 17:00 ĐZ 373 E12.8 từ sau MC 374 Z1 Mỵ
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để đấu lèo cột 68 (NR Hồng Ca) sau công tác lắp MC tại VT cột 01 PĐ Hồng Ca ĐZ 373 E12.8 15:00 17:00 ĐZ 373 E12.8 sau MC 374 Z1 Mỵ
13/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp điện ĐZ 373 E12.8 từ sau MC 374 Z4 Lương Thịnh đến DPT 374-7/69 Âu Lâu 16:30 17:00 ĐZ 373 E12.8 từ MC 374 Z4 Lương Thịnh đến DPT 374-7/69 Âu Lâu sau công tác đấu lèo cột 87 ĐZ 373 E12.8
14/06/2021 Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, kết hợp thay cáp xuất tuyến ĐZ 0,4 kV (LDH T6) 06:30 11:30 TBA Quyết Tiến Y Can
14/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA Giàn Dầu tại VT cột 11 PĐ Thủy điện Nà Hẩu ĐZ 371E12.21 (công trình CQT 2021) 14:00 17:00 ĐZ 371E12.21 từ sau DCL 375-7/01 Thủy điện Nà Hẩu
14/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA, Thay tủ 0,4 kV 06:00 11:00 ĐZ 0,4 kV thuộc TBA Cao Thắng 3
15/06/2021 Tx Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S TBA phân phối 08:00 12:30 TBA UB Mồ Dề ĐZ 376E29.2
15/06/2021 Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế tủ hạ thế khác để đảm bảo vận hành an toàn. Vệ sinh công nghiệp TBA. Thay thế hệ thống đo đếm 07:00 11:30 TBA Km12C
15/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỷ dầu tại nấc phân áp, vệ sinh công nghiệp MBA 14:00 16:30 TBA Khe Trang
15/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sử lý rỷ dầu tại nấc phân thế vệ sinh công nghiệp MBA 07:30 10:00 TBA đền Đông Cuông
15/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 09:20 10:20 TBA Khán Đài A
15/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 07:10 08:00 TBA Khe Trám
15/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 08:10 09:10 Km7
15/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 06:00 07:00 TBA Km8
16/06/2021 Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện 07:30 11:30 TBA Thôn Co Xã Khánh Thiện
16/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỷ dầu tại nấc phân áp, bổ xung dầu, vệ Xinh công nghiệp MBA 14:30 16:30 TBA Thôn Trạc ĐZ 371E12.21
16/06/2021 Văn yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỷ dầu tại nấc phân áp, vệ sinh công nghiệp MBA 07:30 10:00 TBA Gốc Quân
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất 09:30 11:00 Lộ 1 TBA Văn quỳ
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dầm đỡ MBA, ,Thay nâng công suất MBA, Thay tủ phân phối 0,4kV 06:30 14:00 TBA K2B
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cân pha , xử lý tiếp xúc 09:10 10:10 tuyến ĐZ 0,4kV Lộ 2 TBA Thôn 1 hợp minh
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cân pha , xử lý tiếp xúc 10:20 11:20 tuyến ĐZ 0,4kV Lộ 1 TBA Thôn 1 hợp minh
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất 08:00 09:20 Lộ 2 TBA Văn quỳ
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cân pha xử lý tiếp xúc 06:30 09:00 ĐZ 0,4kV lộ 3 TBA Thôn 1 Hợp Minh
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 06:00 07:00 TBA Vã
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 09:30 10:35 TBA Trực Bình 2
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 07:10 08:10 TBA Trại lợn
17/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 08:20 09:20 TBA Trực Bình 1
18/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất 07:00 09:00 Lộ 3TBA Chợ Km6
18/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 07:00 08:10 TBA Thôn 6 Hợp Minh
18/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 10:00 11:10 TBA Hợp Minh 1
18/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất 09:10 11:30 Lộ 2 TBA Chợ km6
18/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA 08:30 09:40 TBA Trại Giam Hợp Minh
18/06/2021 Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện 07:30 12:30 TBA Khe Hùm
19/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn bị hỏng lộ từ tủ 0,4 đến VT 02 06:30 10:30 TBA Sở Giao Thông
19/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất 09:40 11:40 Lộ 2 TBA trung tâm văn phú
19/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất 07:30 09:30 Lộ 3 TBA trung tâm văn phú
19/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ thống đo đếm đến hạn kiểm định, thí nghiệm định kỳ 07:00 08:00 TBA Nhà Khách Số 2
19/06/2021 Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện 07:30 12:30 TBA UB Minh Chuẩn
20/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất 09:30 11:15 lộ 2 TBA Văn tiến 1
20/06/2021 TP Yên bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất 08:00 09:20 TBA lộ 1 Văn Tiến 1