Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Vĩnh Long

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu vực Khóm Tân An - Phường Tân Hội - Thành Phố Vĩnh Long 10:18 10:45 Do rắn bò lên đầu trên LBFCO trạm ĐĐ Tân Hội 1 tại trụ V41.3/T79/T199/6 bị phóng điện chết, làm đứt chì nhánh rẽ DC Tân Hội trụ V41.3/T79/T199/4 tuyến 474 Vĩnh Long.
13/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu làm việc của Cty Việt MeKong, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long. 07:00 09:05 Thí nghiệm LA, FCO, trạm 3*25 kVA Cty Việt MeKong tại trụ V41.3/T79/P53/3 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long
13/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu làm việc của Boshing, khu CNHP, Ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. 07:58 11:55 _ Thí nghiệm 3LA, 3LBF và MBA Bosing thuộc tuyến 473 Phước Hòa. _ Thí nghiệm PD cáp ngầm từ trụ H47.5/T9/T5/11 đến trạm 1250 kVA Boshing thuộc tuyến 473 Phước Hòa.
13/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu làm việc của Cty Việt MeKong, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long. 07:00 11:00 Thí nghiệm LA, FCO, trạm 3*25 kVA Cty Việt MeKong tại trụ V41.3/T79/P53/3 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long
13/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu vực đường Nguyễn Trung Trực - Phường 8 - Thành Phố Vĩnh Long. 08:20 12:00 _ Lắp hoàn chỉnh trạm 560kVA Nhà Máy Thuốc Lá 1 tại trụ V49.2/T46/T3/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. _ Đấu nối đường dây trung thế 22kV Nhà Máy Thuốc Lá 1 và lưới hiện hữu tại trụ V49.2/T46/T3/1thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.
13/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu làm việc của Việt Nam Kỹ Nghệ CaFe, Ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ 12:09 12:58 Thí nghiệm LA, FCO, trạm 250 kVA Việt Nam Kỹ Nghệ CaFe thuộc tuyến 472 Phước Hòa.
13/06/2021 Điện Lực Trà Ôn Không 15:06 15:08 Rắn và Tắc Kè bò lên FCO trạm Xay Xát Trần Chí Khiêm trụ L45/P221/T81/1 tuyến 475 Vũng Liêm làm đứt chì FCO trạm Xay Xát Trần Chí Khiêm, bật thoáng qua Rec Trà Ôn.
13/06/2021 Điện Lực Trà Ôn SCADA 06:10 06:10 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Trà Ôn SCADA 17:13 17:13 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Trà Ôn SCADA 06:10 17:13 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu làm việc của NMN Việt Út, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long 09:42 11:25 Thí nghiệm LA, FCO, trạm 3*15 kVA NMN Việt Út tại trụ V41.3/72 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long
13/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu vực đường Nguyễn Trung Trực - Phường 8 - Thành Phố Vĩnh Long. 08:20 11:00 _ Lắp hoàn chỉnh trạm 560kVA Nhà Máy Thuốc Lá 1 tại trụ V49.2/T46/T3/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. _ Đấu nối đường dây trung thế 22kV Nhà Máy Thuốc Lá 1 và lưới hiện hữu tại trụ V49.2/T46/T3/1thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.
14/06/2021 Điện Lực Mang Thít Đường dây hạ thế trạm Cầu Đìa Môn trụ 471CC/155 - tuyến 471 Cổ Chiên - ấp Phú An - xã An Phước - huyện Mang Thít 08:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Mỹ Trung - Xã Mỹ Thuận - huyện Bình Tân 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Mỹ Thạnh - Xã Mỹ Thuận - huyện Bình Tân 11:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Mỹ Trung - Xã Mỹ Thuận - huyện Bình Tân 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Thành Nghĩa - Xã Thành Lợi - huyện Bình Tân 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Mang Thít Ấp Phú An, Phú Hội - xã An Phước - huyện Mang Thít 07:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Ấp Hòa Thạnh, Ấp Cườm Nga, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. 07:30 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Trà Ôn ấp Hiếu Ân, Hiếu Trung, Hiếu Thảo xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. 09:00 14:00 TBA: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 Điện Lực Tam Bình Ấp 8, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình 08:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Đông Hoà 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh 14:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh 08:30 10:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Thuận Tiến C, Thuận Phú A, Thuận Phú B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh 10:50 12:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Rạch Sâu - xã Quới Thiện - huyện Vũng Liêm 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Trung Trạch - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm. 09:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Tân Xuân - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm 08:00 12:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Tân Xuân - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm 13:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Phú An, Phú Thạnh, An Thạnh - xã Phú Đức - huyện Long Hồ 12:15 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Phú An, An Thạnh - xã Phú Đức - huyện Long Hồ 11:15 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Long Hồ Khóm 4 - Thị Trấn Long Hồ - huyện Long Hồ 10:15 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp An Lương – xã Long An – huyện Long Hồ 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp An Thạnh, Phú Thạnh - xã Phú Đức, ấp Phước Trinh B - xã Long Phước - - huyện Long Hồ 09:15 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp An Thới - Xã Tân An Thạnh - huyện Bình Tân 08:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu vực Khóm Tân Hưng, Khóm Tân Thuận - Phường Tân Hòa - Thành Phố Vĩnh Long 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Trà Ôn KH trạm Hiệp Hòa 5: Ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. 08:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Trà Ôn KH trạm Hiệp Lợi 6: Ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. 13:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu làm việc của Bãi Chôn Chất Thải , Ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. 11:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. 07:30 16:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trà Ôn ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. 08:30 11:30 TBA: Đầu tư xây dựng
16/06/2021 Điện Lực Trà Ôn ấp Nhơn Trí xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn. 13:00 15:30 TBA: Đầu tư xây dựng
16/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Trung Hòa - xã Trung An - huyện Vũng Liêm. 14:30 15:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Phú Ân - xã Trung Nghĩa - huyện Vũng Liêm. 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Xuân Lộc - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm. 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Xuân Lộc - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm. 13:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Phước Hanh A, Phước Hanh B - xã Phước Hậu - huyện Long Hồ 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
16/06/2021 Điện Lực Mang Thít Đường dây hạ thế trạm Nhơn Phú 2 trụ 473CC/64 - tuyến 473 Cổ Chiên - Ấp Phú Thọ - xã Nhơn Phú - huyện Mang Thít 08:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Thành Nghĩa - Xã Thành Lợi - huyện Bình Tân 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Thành Nghĩa - xã Thành Lợi - huyện Bình Tân 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Thành Nghĩa - xã thành Lợi - huyện Bình Tân 11:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Thành Nghĩa - xã thành Lợi - huyện Bình Tân 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trà Ôn KH trạm Hồi Trinh 5A: Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. 10:30 13:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trà Ôn KH trạm Ngãi Hòa 2: Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. 09:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Trà Ôn ấp Vĩnh Trinh xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn. 13:30 16:30 TBA: Đầu tư xây dựng
17/06/2021 Điện Lực Trà Ôn ấp Vĩnh Trinh xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn. 08:30 11:30 TBA: Đầu tư xây dựng
17/06/2021 Điện Lực Tam Bình Ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình 08:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Đông Hoà 1, Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh 09:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh 14:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh 08:30 09:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Đông Hoà 1, Đông Hoà 2, Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh 11:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp 6 - xã Tân An Luông - huyện Vũng Liêm. 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Một phần Khóm 1, Khóm 2 và ấp Phong Thới - Thị Trấn - Huyện Vũng Liêm. 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Phước Trường - xã Quới An - huyện Vũng Liêm. 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tam Bình Ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình 08:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Mang Thít Khóm 4 - TTCN - Mang Thít 07:30 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu Tập thể Cầu đường 715, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long. 13:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Đường Hưng Đạo Vương, 3/2, Hoàng Thái Hiếu, Tô Thị Huỳnh, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long. 11:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Ấp Tân Thới, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. 07:30 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu Tái Định Cư Mỹ Thuận, Khóm Vĩnh Hòa, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long. 08:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ; Khóm 3 - Phường 8 - Thành Phố Vĩnh Long 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tam Bình Ấp Thanh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình 08:30 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Bình Minh Khóm Đông Bình, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Long Thuận A - xã Long Phước; Ấp Phước Ngươn A - xã Phước Hậu - huyện Long Hồ 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Tân Phong 1 - xã Tân Long Hội - huyện Mang Thít 10:30 11:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Tân Qui - xã Tân Long Hội - huyện Mang Thít 11:30 12:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Thanh Phong - xã Tân Long Hội - huyện Mang Thít 08:00 09:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Tân Phong 1 - xã Tân Long Hội - huyện Mang Thít 09:30 10:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp An Lạc Đông - xã Trung Hiếu - huyện Vũng Liêm. 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp An Lạc Đông - xã Trung Hiếu - huyện Vũng Liêm. 13:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp An Lạc 1 - xã Trung An - huyện Vũng Liêm. 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Quang Hòa - xã Quới An - huyện Vũng Liêm. 14:30 15:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. 07:30 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện Lực Mang Thít Khóm 1 -TTCN và xã Chánh An ( đoạn từ bến xe mang Thít đên cầu Rạch Gừng) 07:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện Lực Long Hồ Thị trấn Long Hồ, một phần xã Long An, xã Phú Đức - huyện Long Hồ 07:00 17:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
21/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khóm Vĩnh Bình, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khóm Vĩnh Bình, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long 13:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Thành Hậu, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân 08:30 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân 11:30 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân 09:30 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân 10:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Bình Tân Ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân 11:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Trung Hòa - xã Trung An - huyện Vũng Liêm. 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Quới Hiệp - xã Trung Thành Tây - huyện Vũng Liêm. 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Khu Tái Định Cư Hòa Phú, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ. 14:30 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới , huyện Long Hồ. 10:40 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới , huyện Long Hồ. 09:30 10:10 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. 08:20 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Phú Ninh, Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình 08:00 13:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Long Thuận A - xã Long Phước - huyện Long Hồ 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
22/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Rạch Chim - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Thanh Lương - xã Thanh Bình - huyện Vũng Liêm 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
22/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Rạch Rô - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. 10:30 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Tân Huy - xã Hiếu Phụng - huyện Vũng Liêm. 10:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Rạch Rô - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. 09:15 10:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Chợ Mới - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. 08:30 09:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Rạch Dung, Quang Đức - xã Trung Chánh; Ấp Quang Bình, Quang Hòa, Quang Minh - xã Quới An - huyện Vũng Liêm. 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. 07:30 16:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình. 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Thuận Nghĩa, xã Thuận An, thị xã Bình Minh 08:30 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh 10:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Bà Đông - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. 13:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Đức Hòa, Đại Hòa, Hòa Thuận - xã Trung Thành Đông - huyện Vũng Liêm. 14:30 15:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Phú Điền - xã Hiếu Thuận - huyện Vũng Liêm. 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long Đường Nguyễn Văn Nhung, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long. 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 Điện Lực Bình Minh Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh; - Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh 08:30 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 Điện Lực Bình Minh - Ấp Thuận Tân A, Thuận Tân A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh; - Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh 10:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 Điện Lực Long Hồ Ấp Long Thuận A, Ấp Phước Ngươn B, Phước Ngươn C - xã Long Phước - huyện Long Hồ. 07:00 17:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
24/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Phước Lý Nhì - xã Quới Thiện - huyện Vũng Liêm. 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 Điện Lực Vũng Liêm Ấp Phước Lý Nhì - xã Quới Thiện - huyện Vũng Liêm. 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cắt điện quận/huyện tại Vĩnh Long