Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực TT-Huế

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Thủy Phương 5 08:00 10:30 - Thay CSV TBA Thủy Phương 2
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Châu Sơn 13:30 15:00 - Thay CSV TBA Châu Sơn
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Thạch An 15:00 16:30 - Thay CSV TBA Thạch An
13/06/2021 Điện Lực Phong Điền Scavi 2 08:00 10:00 Thí nghiệm định kỳ TBA TBA Scavi 2 & Scavi 3 XT 471 Đồng Lâm
13/06/2021 Điện Lực Phong Điền SCAVI 3 08:00 10:00 Thí nghiệm định kỳ TBA TBA Scavi 2 & Scavi 3 XT 471 Đồng Lâm
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ KCN 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy CHIẾU SÁNG KCN PHÚ BÀI 4 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy XĂNG DẦU SỐ 5 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy HẢI QUAN 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy SỢI PHÚ AN 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy BIA HU ĐA T1 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy T2 BIA HU ĐA 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy BIA HUDA T3,T4 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy HELLO T1,T2 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy TÀI PHÁT 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy THÁI HÒA 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy TÍN THÀNH 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy VINH PHÁT 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy XỬ LÝ NƯỚC THẢI 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy SỢI PHÚ GIA T1,T2 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Sợi Phú An T3-T4 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy SONG THIÊN LONG 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy KHO BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Sợi Phú Quang 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Mikado Huế 1 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Solar LBK Phú Bài 1 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Green Yellow 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy CME Solar 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy Baosteel T1,T2 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
13/06/2021 Điện Lực Hương Thủy LẮP RÁP Ô TÔ PHÚ BÀI 14:30 16:30 Đấu lèo cột 1 XT 4781 Phú Bài
14/06/2021 Điện Lực Hương Trà Hương Thọ 2 07:00 15:00 Tách lèo VT 56 XT 473 Cư Chánh, Hoán chuyển MBA Hương Thọ 2
14/06/2021 Điện Lực Hương Trà Xước Dũ 2 07:00 15:00 Tách lèo TC TBA Xước Dũ 2, Hoán chuyển MBA Xước Dũ 2
14/06/2021 Điện Lực Hương Trà Chợ Bình Điền 08:00 12:00 Nối dây, sang chuyển dây hạ thế qua cột mới tại VT A8 đường dây hạ thế XT A TBA Chợ Bình Điền
14/06/2021 Điện Lực Hương Trà Hương Bình 1 08:30 12:30 Nối dây, sang chuyển dây hạ thế qua cột mới tại VT B22 đường dây hạ thế XT B TBA Hương Bình 1
14/06/2021 Điện Lực Hương Trà Hồng Tiến 1 13:30 18:30 Nối dây, sang chuyển dây hạ thế qua cột mới tại VT C5/3 đường dây hạ thế XT C TBA Hồng Tiến 1