Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Thái Nguyên

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
14/06/2021 Điện lực Định Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti qua tải đo đếm tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA 14:00 16:00 TBA Phú Đình 3
14/06/2021 Điện lực Định Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti qua tải đo đếm tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA 09:30 11:00 TBA Sơn Tiến
14/06/2021 Điện lực Định Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti qua tải đo đếm tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA 07:30 09:00 TBA Bình Thành 1
14/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ 06:30 08:30 CTCPDT&TM Nhật Huyền
14/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ 09:00 11:30 Cty may SIL-HAN
14/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ 14:00 17:00  
14/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ 13:45 16:00 Tr. Mầm Non Đồng Quang
14/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ 09:00 11:00  
14/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA Chợ Đồng Quang mới XD 05:30 17:00 Chợ Đồng Quang
14/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Huyện Đội thuộc DDK 471 E 6.7 để Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 09:15 10:15  
14/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA KDC VIF thuộc DDK 471 E 6.7 để Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 07:00 09:00  
14/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Chợ Cũ 2 thuộc DDK 471 E 6.7 để Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 13:30 14:30  
14/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nước sạch TN thuộc DDK 476 E 6.7 để Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 14:45 17:00  
14/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Đầu Cầu thuộc DDK 471 E 6.7 để Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 10:30 11:30  
14/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp MBA UB Liên Minh từ nấc 3 về nấc VH 2 9MBA có 3 nấc VH). 08:30 09:30 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA UC Liên Minh
14/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định kỳ 00:07 00:08 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA
14/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định kỳ 10:30 11:30 Phía sau DCL đầu TBA Bản Ná 5
14/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định kỳ 00:09 00:10 phía sau DCL đầu TBA Thue Đô Gió Ngàn 2
14/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định kỳ 00:15 00:16 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA công ty CP Nhẫn
14/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định 00:14 00:15 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA Bãi Mố
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA định kỳ 14:00 16:00  
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA định kỳ 06:30 09:00  
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ 14:00 16:30  
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ 08:45 11:00  
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA định kỳ 09:00 11:00  
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ 09:00 11:30  
15/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, lấy mẫu dầu MBA 10:30 11:30 TBA: Làng Ngói
15/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, lấy mẫu dầu MBA 14:00 15:30 TBA: Phấn Mễ 2
15/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, lấy mẫu dầu MBA 09:30 10:30 TBA: Na Sơn
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Hắng 2 thuộc DDK 485 E 6.13.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 13:30 14:30  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC475E6.7 ĐZ 475E6.7 để Điện lực Phổ Yên thực hiện: cắt DCL475-7A mạch vòng 473-475E6.7 ( nhánh AnCo) phục vụ đấu nối TBA Tân Thịnh 2 320kVA-22/0,4kV tại cột 08. ( Hạng mục CQT năm 2021) 05:00 05:30  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC473E6.7 ĐZ 473E6.7 để Điện lực TXPY đóng DCL473-7A mạch vòng 473-475E6.7 ( nhánh AnCo) sau khi đơn vị thi công đấu nối song TBA Tân Thịnh 2 và kết hợp chuyển đổi phương thức cấp điện cho nhánh AnCo từ ĐZ 473E6.7 qua DCL473-7A đến 1 phía DCL475E6.7-7A( Hạng mục CQT năm 2021) 08:00 08:30  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC03/376E6.3 nhánh Đèo Nhe ĐZ 376E6.3 : để Công ty Hoàng Tuấn Minh đấu nối TBA Suối Lạnh 2 250kVA-35/0,4kV tại cột TBA Suối Lạnh( Hạng mục CQT năm 2021) 07:00 10:00  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Ruộng thuộc DDK 471 E 6.7.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 16:00 17:00  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Vân Thượng 3 thuộc DDK 471 E 6.17.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 14:45 15:45  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Cống Thượng 2 thuộc DDK 373 E 6.17.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 10:30 11:30  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt không điện DCL475-7A mạch vòng 473-475E6.7 ( nhánh AnCo) ĐZ 475E6.7 để Điện lực Phổ Yên thực hiện: Công ty Hoàng Tuấn Minh đấu nối TBA Tân Thịnh 2 320kVA-22/0,4kV tại cột 08 nhánh AnCo.( Hạng mục CQT năm 2021) 05:00 08:30  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Yên Trung 2 thuộc DDK 476E6.7.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 07:00 09:00  
15/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Yên Trung 2 thuộc DDK 476E6.7.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 09:15 10:15  
15/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA . Thực hiện làm 5S TBA 00:06 00:09 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA UB Phương Giao
15/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA . Làm 5S TBA 00:14 00:17 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA Bản Thâm
15/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA . Thực hiện làm 5S TBA 15:00 17:00 TTBA Mỏ Bễn
15/06/2021 Điện lực Định Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA 07:30 10:00 TBA Linh Thông
15/06/2021 Điện lực Định Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA 14:00 16:00 TBA Phú Tiến 3
15/06/2021 Điện lực Đồng Hỷ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : .Điện lực Đồng Hỷ phát quang hành lang từ cột 08-14 NR Trường dạy nghề BQP 2. B thi công đấu nối TBA 250kVA-35/0,4kV HTX dịch vụ điện Thanh Sơn 2 điểm đấu cột 15A (Dựng mới) giữa khoảng 15-16 nhánh Trường dạy nghề BQP 05:00 06:30 ĐZ 371 TCCN nhánh rẽ Trường dạy nghề số 1 BQP
15/06/2021 Điện lực Đồng Hỷ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : . Để cắt DCL 473-7/01 Khe Mo 6+7 05:00 05:05 ĐZ 473E6.2 Sau MC 02/473 E6.2 Linh Nham
15/06/2021 Điện lực Đồng Hỷ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : .Điện lực Đồng Hỷ phát quang hành lang nhánh rẽ Kim Cương Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thái Nguyên đấu nối TBA 180kVA-35/0,4kV hộ kinh doanh Hoàng Văn Long điểm đấu cột 11 nhánh rẽ Kim Cương 05:00 07:00 ĐZ 371 TCCN nhánh rẽ Kim Cương
15/06/2021 Điện lực Đồng Hỷ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : . Để đóng DCL 473-7/01 Khe Mo 6+7 06:55 07:00 ĐZ 473E6.2 Sau MC 02/473 E6.2 Linh Nham
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA 07:30 09:00  
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA 08:35 10:00  
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA 09:30 11:00 Xã Sơn Cẩm TPTN
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA 14:30 16:00 Xóm 8 Sơn Cẩm TPTN
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA 13:30 15:00 Xóm Bến Giềng, Sơn Cẩm TPTN
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA 08:30 10:00  
15/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA 10:00 11:00 Xóm 7 Sơn Cẩm TPTN
16/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TI tổng TBA định kỳ 09:00 11:00  
16/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TI tổng TBA định kỳ 14:00 16:30  
16/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện trung thế 11:00 18:50  
16/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TI tổng TBA định kỳ 06:30 09:00  
16/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện trung thế 05:00 18:50  
16/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Cầu Sơn 2 thuộc DDK 475 E 6.7.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 09:15 10:15  
16/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Thanh Hoa C thuộc DDK 373 E 6.7.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 10:30 11:30  
16/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Hộ Sơn thuộc DDK 373 E 6.7.Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 07:00 09:00  
16/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Hương Đình thuộc DDK 373 E 6.7. Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 14:45 15:45  
16/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm 2 thuộc DDK 371 E 6.7. Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 16:00 17:00  
16/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Cầu Sơn thuộc DDK 371 E 6.7. Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 13:30 14:30  
16/06/2021 Điện lực Định Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA 14:00 16:00 TBA Trung Lương 5
16/06/2021 Điện lực Định Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA 07:00 11:30 TBA Phú Tiến 1
17/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất điện 2 thời điểm) 23:00 23:45  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Tân Thành TP thuộc DDK 471 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 13:30 14:30  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC 372 TCVB.- Đến 18h00 Đóng điện MC39A/373E6.3 LT 372 TCVB. ĐLTX Phổ Yên Đấu lại lèo vị trí cột 11 sau khi đội SCĐTH thay thế hệ thống đo đếm ranh giới với phổ yên .Đóng DCL01 nhánh ViNaconex3 (đang ở vị trí cắt) sau khi công ty Hoàng Tuấn Minh đấu nối song TBA Xóm Ấm 2 250kVA-35/0,4kV tại cột 10 NR Vịnaconex ( Hạng mục CQT năm 2021) 17:00 18:00  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Xóm Rùa thuộc DDK 473 E 6.7. Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 09:15 10:15  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Việt Cường 2 thuộc DDK 473 E 6.7. Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 07:00 09:00  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Tảo Địch thuộc DDK 371 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 16:00 17:00  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Yên Gia thuộc DDK 473 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 14:45 15:45  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐLTX Phổ Yên tách lèo vị trí cột 11 phục vụ đội SCĐTH thay thế hệ thống đo đếm ranh giới với phổ yên tại cột 40 ĐZ 373 E6.3 06:00 07:00  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Chã thuộc DDK 473 E 6.7 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 10:30 11:30  
17/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội sửa chữa PCTN thực hiện lắp đặt điểm đo đếm tại DCL40/373E6.3 06:00 18:00  
17/06/2021 Thành phố Sông Công Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để Điện lực TP Sông công thực Hiện: 1- Thay tủ 0,4 kV TBA Phố mới (SCTX 2021), bảo dưỡng DCL đầu TBA phố mới. 2- Phát quang hành lang nhánh vân thượng từ cột 02 đến cột 22. 3- Để côn ty XD&TM Hồng phát di thay cột 20 và thay dây từ 19-20 nhánhVân thượng (Nâng cao khoảng cách pha đất do san lấp mặt bằng 06:00 11:30 Sau DCL 01 nhánh Vân Thượng
17/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA từ 100KVA-35/0,4kV lên MBA có công suất 180KVA-35/0,4kV 06:00 08:00 TBA TT Đình Cả 3
17/06/2021 Điện lực Võ Nhai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA , thực hiện 5S TBA 07:00 09:00 TBA CQT Phú Thượng 2
18/06/2021 Thành phố Thái Nguyên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điện cao thế (mất điện 2 thời điểm) 06:00 06:45  
18/06/2021 Điện lực Đồng Hỷ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA 07:00 16:00 TBA UB xã Cao Ngạn 2
18/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT cấp điện trả lại kết dây cơ bản 11:30 12:30 Sau MC 56/371E6.6
18/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo tại cột 33 trục chính ĐZ 371E6.6, Chuyển PT cấp điện trả lại kết dây cơ bản 11:00 12:30 Sau MC 371E6.6
18/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột 33 trục chính. Đấu nối LBS tại cột 30 nhánh Ôn Lương ĐZ 371E6.6. Chuyển PT cấp điện qua MC 158/317E6.6 LT ĐZ 376E6.2 đên MC 56/371E6.6 05:00 07:30 Sau MC 371E6.6
18/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt và đấu nối LBS tại cột 29A, DCL tại cột 30 trục chính ĐZ 371E6.6 05:00 12:30 Sau MC 371E6.6
18/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA An Miên thuộc DDK 376 E 6.3 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 07:00 09:00  
18/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA An Thịnh thuộc DDK 376 E 6.3 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 09:15 10:15  
18/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 13:30 14:30  
18/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 16:00 17:00  
18/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA An Bình thuộc DDK 376 E 6.33 Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 10:30 11:30  
18/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện lực Phổ Yên thực hiện: 1/ Thay công tơ định kỳ tổng TBA 2/ Xử lý, tăng cường tiếp xúc đầu cáp xuất tuyến 3/ Chỉnh trang 5S TBA 4/. Vệ sinh CN TBA 14:45 15:45  
18/06/2021 Thị xã Phổ Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC 28A/376 E6.3 để ĐLTP Sông Công bảo dưỡng DCL trạm Bắc sơn 2 bị kẹt không thao tác được (Hoán đổi MBA Bắc Sơn 2 và UBND Phường Thắng lợi phục vụ thi tay nghề năm 2021), Bảo dưỡng DCL đầu TBA Vinh Sơn. - ĐLTX Phổ Yên thực hiện: thực hiện đấu nối TBA Lê Văn Thăng 180kVA-35/0.4kV tại cột 18 nhánh rẽ Phúc Tân 05:00 06:30  
18/06/2021 Thành phố Sông Công Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để Điện lực TP Sông công thực hiện hoán đổi TBA Bắc Sơn 2 - 180 KVA đang vận hành quá tải 120% Với TBA UBND Phường Thắng Lợi 250 KVA Đang vận hành non tải ( Thi tay nghề nâng bậc cho công nhân 2021) 05:00 10:00 TBA UB Thắng Lợi
18/06/2021 Thành phố Sông Công Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - ĐLTP Sông Công bảo dưỡng DCL trạm Bắc sơn 2 bị kẹt không thao tác được (Hoán đổi MBA Bắc Sơn 2 và UBND Phường Thắng lợi phục vụ thi tay nghề năm 2021), Bảo dưỡng DCL đầu TBA Vinh Sơn. - ĐLTX Phổ Yên thực hiện: thực hiện đấu nối TBA Lê Văn Thăng 180kVA- 35/0.4kV tại cột 18 nhánh rẽ Phúc Tân 05:00 06:30 ĐZ 376E6.3 sau MC28A/376E6.3
18/06/2021 Thành phố Sông Công Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - ĐL Thành Phố cắt DCL 473E6.4-7/33 (1F) để chuyển phương thức cấp điện: 06:15 06:25 ĐZ 473 E6.4
18/06/2021 Thành phố Sông Công Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - ĐL Thành Phố đóng DCL 473E6.4-7/33 (1F) để chuyển phương thức cấp điện: 23:00 23:10 ĐZ 473 E6.4
19/06/2021 Điện lực Đồng Hỷ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA 07:00 16:00 TBA Dân Cư Quân Khu B
19/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo tại cột 113 trục chính ĐZ 371E6.6 11:00 13:00 Sau MC56/371E6.6
19/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột 113 trục chính ĐZ 371E6.6. Phục vụ lắp đặt LBS và DCL tại cột 132A và 133. 05:00 07:30 Sau MC 56/371E6.6
19/06/2021 Điện lực Phú Lương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt LBS tại cột 132A và DCL tại cột 133 trục chính ĐZ 371E6.6 05:00 13:00 Sau Lèo cột 113 trục chính ĐZ 371E6.6
19/06/2021 Thành phố Sông Công Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 về nhận điện MBA T1 E6.3 cấp sau khi đóng điện MBA T1 E6.3 tốt. 12:00 12:10 ĐZ 479 E6.3
19/06/2021 Thành phố Sông Công Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 sang nhận điện MBA T2 E6.3 cấp để cắt MBA T1 E6.3 phục vụ Thí nghiệm MBA T1 sau sự cố ĐZ trung áp có dòng ngắn mạch lớn 06:30 06:40 ĐZ 473 E6.3