Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Tây Ninh

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Bến Cầu UBND huyện Bến Cầu 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 07:00 09:00 SCADA
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh 06:09 08:15 Chuyển điện
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Không mất điện 05:38 18:38 Chuyển điện khép vòng
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh 05:51 06:24 Chuyển điện do công tác di dời lưới điện mở rộng đường
13/06/2021 Điện lực Tân Biên SCADA 00:17 00:17 SCADA
13/06/2021 Điện lực Tân Châu SCADA 19:27 19:28 SCADA
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu SCADA 18:14 18:14 SCADA
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu SCADA 17:09 17:10 SCADA
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh 17:43 18:14 Chuyển điện mất điện, do di dời lưới điện mở rộng đường Đất Sét - Bến Bủi
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Thị trấn Dương Minh Châu; Ấp Ninh An, Ninh Bình xã Bàu Năng, ấp Phước An xã Phước Ninh và các xã Suối Đá, Phước Minh, Bến Củi, Lộc Ninh 17:10 17:44 Bật kéo dài Rec trụ 44 Chà Là tuyến 477HT
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu SCADA 18:14 18:31 SCADA
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Thị trấn Dương Minh Châu; Ấp Ninh An, Ninh Bình xã Bàu Năng, ấp Phước An xã Phước Ninh và các xã Suối Đá, Phước Minh, Bến Củi, Lộc Ninh 16:21 16:21 Thị trấn Dương Minh Châu; Ấp Ninh An, Ninh Bình xã Bàu Năng, ấp Phước An xã Phước Ninh và các xã Suối Đá, Phước Minh, Bến Củi, Lộc Ninh
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh 06:09 17:52 Chuyển điện
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Thị trấn Dương Minh Châu; Ấp Ninh An, Ninh Bình xã Bàu Năng, ấp Phước An xã Phước Ninh và các xã Suối Đá, Phước Minh, Bến Củi, Lộc Ninh 16:21 16:54 Bật kéo dài Reoloser trụ 44 Chà Là tuyến 477HT
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu Ấp Đường Long, Bến Rộng xã Thạnh Đức 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 07:00 10:46 SCADA
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 10:40 10:43 SCADA
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 07:00 10:28 SCADA
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 07:00 10:39 SCADA
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 10:37 12:37 SCADA
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 10:32 10:36 SCADA
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 10:43 12:43 SCADA
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 10:28 10:30 SCADA
13/06/2021 Điện lực Gò Dầu SCADA 10:47 12:47 SCADA
13/06/2021 Điện lực Châu Thành Công ty TNHH Chăn Nuôi Cường Thịnh 3 07:58 09:00 Ép lại đầu Cost dây vô CB KH
13/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Tổ 8 ấp Thuận Phước, Thuận Hòa xã Truông Mít. 06:00 18:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện lực Tân Châu Ấp Tân Thanh xã Tân Phú 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Châu Thành Tổ 4, 19 ấp Vịnh xã An Cơ 08:00 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp An Lộc xã An Cơ 13:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp B2 xã Phước Minh 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Tân Biên Tổ 2 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Tân Biên Cty TNHH Quyên Linh Tây Ninh 14:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Tân Biên Công ty TNHH Đức Tính Tây Ninh 10:30 11:15 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Tân Biên Công ty TNHH Đức Tính Tây Ninh 11:30 12:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Tân Biên Cty CP Thế giới di động 08:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Hoà Thành Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện lực Bến Cầu Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận 13:30 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Bến Cầu Khu phố 3 TT Bến Cầu 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Trảng Bàng Ấp Lộc Trung xã Hưng Thuận 07:30 17:00 TBA: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện lực Tân Biên Xưởng cưa Út Liên, CSSX gạch Tài Lộc 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Gò Dầu Ấp 2 xã Bàu Đồn Ấp 6 xã Bàu Đồn 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Tân Châu Ấp 3 xã Suối Ngô 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Châu Thành Tổ 1, 2 ấp Phước Hòa xã Phước Vinh 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp Rạch Tre xã Biên Giới 07:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Tài Hùng 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Tổ 1, 2, 3 ấp Thuận Tân xã Truông Mít 08:30 17:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Tân Biên DNTN Hải Âu 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Hoà Thành Ấp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Bến Cầu Ấp Long Châu xã Long Khánh 13:30 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Bến Cầu Ấp B xã Tiên Thuận 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Thành Phố Tây Ninh Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh 08:00 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Thành Phố Tây Ninh Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn 13:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Tân Châu Xã Suối Dây, Suối Ngô, Tân Thành 07:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Trảng Bàng Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc 07:30 17:00 TBA: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Gò Dầu Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Tân Châu Ấp 4 xã Suối Ngô 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh (trừ tổ 1,2) 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng Trại heo Nguyễn Tiến Nam 08:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp Thuận An xã Truông Mít 07:00 17:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện lực Tân Biên Trang trại Lê Thị Trúc Thư 14:00 15:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Tân Biên CS Len ViNa 08:30 09:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Tân Biên Xay lúa Tô Thị Tay 09:45 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Tân Biên Cơ sở trần Thị Phụng 16:20 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Tân Biên Tổ 5 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Hoà Thành Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Bến Cầu Ấp Voi xã An Thạnh 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Thành Phố Tây Ninh Khu phố 2, 3 phường III 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Gò Dầu Ấp Bến Chò xã Thanh Đức Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Tân Châu Ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp Phước An xã Phước Vinh 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp Thanh Sơn xã Thanh Điền 07:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Tổ 1, 2, 3 ấp Thuận Bình xã Truông Mít 07:00 17:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện lực Tân Biên Tổ 3 ấp Tân Tiến xã Tân Lập 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Trảng Bàng Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
18/06/2021 Điện lực Gò Dầu Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Ấp Xóm Mía xã Phước Trạch Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Tân Châu Ấp Hội Thành xã Tân Hội 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp Phước Lập xã Phước Vinh 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Tổ 4, 5, 6 ấp Thuận Tân xã Truông Mít 07:00 17:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 Điện lực Tân Biên DNTN Duy Phương 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Tân Biên Sản xuất gạch ngói Thành Lợi 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Tân Biên Cơ sở chế biến gỗ gia công trung Hữu 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Tân Biên DNTN Nhựt Ký 13:30 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Hoà Thành Ấp Trường Huệ xã Trường Tây 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Trảng Bàng Khu phố An Thành phường An Tịnh 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
18/06/2021 Điện lực Trảng Bàng Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận 07:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/06/2021 Điện lực Thành Phố Tây Ninh Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện lực Gò Dầu Ấp Phước Hội, Phước Tây, Phước Chánh, Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh Ấp Phước Đức xã Phước Đông 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện lực Gò Dầu Ấp Phước Đức xã Phước Đông 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện lực Châu Thành Tổ 11, 13 ấp Vịnh xã An Cơ 07:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
19/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền 13:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
19/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền 07:30 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
19/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Tổ 4, 5, 6 ấp Thuận Bình xã Truông Mít 07:00 17:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện lực Tân Biên Tổ 10 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây 08:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện lực Hoà Thành Ấp Long Yên xã Long Thành Nam 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 Điện lực Gò Dầu Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Bình, Thanh Hà Thị trấn; Ấp Xóm Mới, Cây Xoài, Xóm Đồng xã Thanh Phước; Ấp Cây Trắc, Suối Cao A, Suối Cao B xã Phước Đông 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp 3, Ấp 2, Ấp 1 xã Phước Vinh 06:00 07:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 Điện lực Châu Thành Ấp 3, Ấp 2, Ấp 1 xã Phước Vinh 17:30 18:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Tổ 5, 7 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít 06:00 18:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Trạm chuyên dùng khách hàng Miwon Việt Nam 07:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp Thuận Phước xã Truông Mít, ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh 18:00 18:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện lực Dương Minh Châu Ấp Thuận Phước xã Truông Mít, ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh 06:00 06:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện lực Tân Biên Khu phố 3,4,5,6 Thị trấn ấp Thạnh Sơn, Thạnh Nam xã Thạnh Tây 07:00 18:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện lực Bến Cầu Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 Điện lực Tân Biên ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp 06:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền