Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Sóc Trăng

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Kế Sách Ấp 4, một phần ấp 5A - xã ba Trinh; Ấp 1, 2, 3 - xã Trinh Phú; Một phần ấp An Bình, An Thới - Thị trấn An Lạc Thôn; Một phần ấp Cứ Mạnh - xã Xuân Hòa 08:00 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Khóm Tân Thành – Phường 2 08:00 15:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện lực Châu Thành Một phần ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 08:00 14:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện lực TP Sóc Trăng Khách hàng Tài Kim Anh 08:37 11:14 Khách hàng yêu cầu Cắt điện thay MBA từ 1600kVA thành 1250kVA
13/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung 01 khách hàng 10:00 14:00 Cắt giảm tải theo lệnh điều độ A2
13/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu một phần xã Hòa Đông thị xã Vĩnh Châu 09:29 11:00
13/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu đứt 3 chì UB xã Hòa Đông 08:24 09:12 do anten nga
13/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu phường khánh Hòa, xã Hòa Đông, một phần xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu 08:24 08:24 đứt 03 chì phân đoạn UB xã Hòa Đông
13/06/2021 Điện lực TP Sóc Trăng Khách hàng Cty An Phú 12:15 15:00 Khách hàng yêu cầu cắt điện
13/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên ấp Định Hòa, xã Gia Hòa 1 14:15 17:50 Rắn bò trụ 6/5 gây đứt chì và hỏng LBFCO phân đoạn Gia Hòa 14
13/06/2021 Điện lực TP Sóc Trăng Cty TNHH thực phẩm Nắng Đại Dương 15:49 16:28 Cắt điện thay đầu cosse sứ hạ MBA bị cháy
13/06/2021 Điện lực Châu Thành Không 19:40 19:57 RẮn bò lên sứ tại trụ 477MT/172/11/71A/1
13/06/2021 Điện lực TP Sóc Trăng Đường Quốc Lộ 60, một phần KCN An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 Khu Công Nghiệp). 06:00 13:30 Khách hàng đề nghị cắt điện
14/06/2021 Điện lực Long Phú Ấp Bưng Thum, xã Long Phú, huyện Long Phú. 08:00 09:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Long Phú Ấp Phố, ấp Mây Hắc, xã Hậu Thạnh - huyện Long Phú. 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Long Phú Ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú. 08:00 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên Một phần các ấp: Hòa Lời, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. 08:00 12:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Kế Sách Một phần ấp Cứ Mạnh, Hòa Phú, Hòa Quới - xã Xuân Hòa 08:00 16:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Châu Thành không 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Khóm Tân Quới – Phường 2. 08:00 14:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Ấp Long Thạnh - Tân Long 07:30 12:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Ấp Long Thành – xã Tân Long 13:00 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện lực Mỹ Tú Khu vực ngừng cung cấp điện: ấp Mỹ An – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. 08:00 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung. 08:00 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Toàn bộ ấp Đặng Trung Tiến và một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung. 09:00 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Long Phú Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú. 08:00 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Long Phú Ấp Trường Thành A, ấp Trường Thành B-xã Trường Khánh-huyện Long Phú. 08:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên Một phần các ấp: An Hòa, Thạnh Hòa, Bình Hòa – xã Gia Hòa 2. 08:00 17:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Kế Sách Một phần ấp Hòa Lộc 1 - xã Xuân Hòa 08:00 16:30 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Khóm 3 – Phường 1 11:00 13:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Khóm Tân Qưới – Phường 2. 08:00 13:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Mỹ Tú Khu vực ngừng cung cấp điện: ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu Một phần phường Khánh Hòa, TXVC 08:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Long Phú Ấp Phú Đa Xã, Phú Hữu, huyện Long Phú. 08:00 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Mỹ Tú Khu vực ấp Mỹ Lợi A và một phần ấp Mỹ Tân – TT. Huỳnh Hữu Nghĩa; Một phần ấp Phước Thọ C – xã Mỹ Phước; Khu vực xã Mỹ Tú (trừ ấp Mỹ Hưng) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. 08:00 12:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên Một phần các ấp: Vũng Đùng, Tắc Gồng - xã Tham Đôn. 08:00 12:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên Một phần các ấp: Giồng Có, Dù Tho - xã Tham Đôn. 13:00 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. 09:00 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu một phần xã lạc Hòa thị xã Vĩnh Châu 08:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Ấp Vĩnh Phong, Vĩnh Thành, Vĩnh Đồng – xã Vĩnh Quới 07:30 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu Một phần xã Vĩnh Hải thị xã Vĩnh Châu 08:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên Một phần ấp Hòa Lời – xã Ngọc Đông. 08:00 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu Một phẩn xã Vĩnh Hiệp TXVC 08:00 15:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu Một phẩn xã Vĩnh Tân, TXVC 08:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Kế Sách Xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội 08:00 11:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một khách hàng ấp Mỹ Thành - Mỹ Quới 07:30 14:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực TP Sóc Trăng - Căng dây, đấu nối đường dây trung thế xây dựng mới nhánh Phú Ninh (Ctrình cải tạo và phát triển lưới điện các xã nông thôn mới khu vực huyện Mỹ Tú - Châu Thành) 07:30 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên Một phần ấp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn. 13:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên Một phần ấp Hòa Đặng – xã Ngọc Đông.. 08:00 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Mỹ Xuyên Một phần ấp Giồng Có - xã Tham Đôn. 08:00 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu Một phẩn xã Hòa Đông TXVC 09:00 11:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
18/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu Một phẩn phường Khánh Hòa,TXVC 08:00 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Kế Sách Ấp 5A, ấp 5B, ấp 4 - xã Ba Trinh; Ấp 1, 2, 3 - xã Trinh Phú; một phần ấp An Bình, An Thới - Thị trấn An Lạc Thôn 08:00 12:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 Điện lực Kế Sách Ấp An Nhơn, An Hòa, một phần ấp Đại An, Xóm Đồng 2 - xã Thới An Hội, ấp Bưng Túc - xã Kế Thành; một phấn ấp An Khương, An Ninh 1 - Thị trấn Kế Sách 08:00 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Ấp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình. 07:30 15:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Ngã Năm Một phần Ấp Long Thạnh – xã Tân Long 07:30 14:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng 08:00 12:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện lực TP Sóc Trăng thuộc các đường Nguyễn Văn Thêm, Phan Bội Châu, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, 30/4 (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Du), Trần Hưng Đạo (từ giáp đường 30/4 đến giáp nhà số 7), Nguyễn Du, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Lê Duẩn), Mai Thanh Thế, Phan Đình Phùng (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Mạc Đĩnh Chi). 07:30 12:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/06/2021 Điện lực thị xã Vĩnh Châu Một phẩn phường 2,TXVC 08:00 16:00 Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
20/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp Đoàn Văn Tố B, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. 09:00 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung. 08:00 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần xã An Nghiệp, xã Thạnh 3, một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. 08:00 13:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung. 08:00 12:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
22/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung. 08:00 14:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
22/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. 09:00 15:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Chợ - xã Trung Bình - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng 08:00 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. 13:00 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Giồng Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. 15:30 17:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. 10:15 12:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung. 09:00 15:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Nhà Thờ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. 12:00 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Chợ - xã Đại Ân 2 - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. 08:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. 15:00 17:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
24/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. 09:00 15:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 Điện lực Cù Lao Dung Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung. 08:00 14:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng 08:00 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 Điện lực Trần Đề Ấp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. 13:30 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/06/2021 Điện lực Kế Sách Xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội 08:00 13:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền