Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực QUẢNG NINH

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Tách lèo phục vụ phân tải;cột số 2.2 và 2.3 Lộ 2 (Trại Giam) TBA Đồng Vải 07:00 16:00 Lộ 2 (Trại Giam) TBA Đồng Vải
13/06/2021 Điện lực Hải Hà Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ xử lý bất thường phát nhiệt tại đầu cốt sứ đầu ra MBA AT2 pha C phía 110kV và dao cách ly 132-2 phía thanh cái C12 có nguy cơ gây sự cố MBA AT2 E5.30 00:00 07:30 sau MC 471E5.19
13/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện 110kV trạm E5.10 06:00 06:15 MC 472E5.10
13/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý, nguy cơ đe dọa sự cố ĐZ 110 KV Hải Hà - Móng Cái 00:00 08:00 MC 473E5.7
14/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5S ĐZ hạ thế dọc tuyến đường 18A lộ 1, lộ 2 TBA Mạo Khê 14 07:30 11:30 ĐZ lộ 1, lộ 2 TBA Mạo Khê 14
14/06/2021 Điện lực Vân Đồn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo, hạ cáp ngầm 35kV từ cột số 36A đến tủ RMU 01A lộ 372 CÔ-VĐ phục vụ thi công di chuyển cáp và thí nghiệm lại cáp 06:00 07:00 Sau ngăn -1/, -2/, -3/RMU01A
14/06/2021 Điện lực Vân Đồn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt cáp tại hộp nối dự phòng số 3 để làm 03 đấu cáp đấu nối vào tủ RMU mới để cấp điện cho 02 TBA cấp điện cho trụ sở Công an cảng hành không Quốc tế Vân Đồn và Đội Công án PCCC huyện Vân Đồn. 06:00 12:00 Sau ngăn -1/RMU02
14/06/2021 Điện lực Vân Đồn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại đầu cáp ngầm 35kV tại cột số 36A sau khi thi công di chuyển cáp và thí nghiệm lại cáp . 11:00 12:00 Sau ngăn -1/, -2/, -3/RMU01A
14/06/2021 Điện lực Bình Liêu Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha tai cột số 1.8 08:00 09:00 AB lộ 1 TBA Bình Liêu 5
14/06/2021 Điện lực Bình Liêu Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha tai cột số 1.3; 1.15; 1.23 09:30 11:30 AB lộ 1 TBA Bình Liêu 7
14/06/2021 Điện lực Ba Chẽ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S, kết kết hợp với giảm tổn thất lộ 3 ĐZ 0.4kV TBA: Ba Chẽ 10 07:30 17:00 BPAT: Cắt AB lộ 3 TBA Ba Chẽ 10
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hòm công tơ bị hỏng phục vụ chỉnh trang 5STại cột 1, cột 2 lộ 3 TBA An Biên 09:40 11:30 lộ 3 TBA An Biên
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha, AB 3 PhaCột 4, 8, 9 lộ 1 Trạm Đại Yên 7/474 E5.4 08:30 11:00 lộ 1 Trạm Đại Yên 7/474 E5.4
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha, AB 3 PhaTủ 4, 3, 9 lộ 1 Trạm Việt Thịnh 1/474 E5.4 09:30 11:00 lộ 1 Trạm Việt Thịnh 1/474 E5.4
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha, AB 3 PhaCột 1, tủ 4 lộ 1 Trạm Giếng Đáy 18/478 E5.4 10:30 11:30 lộ 1 Trạm Giếng Đáy 18/478 E5.4
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha, AB 3 PhaTủ 3, 2,lộ 2 Trạm Việt Thịnh 1/474 E5.4 08:30 09:30 lộ 2 Trạm Việt Thịnh 1/474 E5.4
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha, AB 3 PhaCột 18 lộ 3 Trạm Đại Yên 8/474 E5.4 15:30 16:30 lộ 3 Trạm Đại Yên 8/474 E5.4
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ cấp mới KH Vũ Văn Trường Tại cột số 27 lộ 4 TBA Hà Trung 2 16:00 17:00 lộ 4 TBA Hà Trung 2
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA Tại TBA hà Tu 15 08:30 11:30 TBA hà Tu 15
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ 3 pha, AB 3 PhaCột 2-1, 2-2, 2-5 lộ 2 Trạm Giếng Đáy 18/478 E5.4 08:15 10:15 lộ 2 Trạm Giếng Đáy 18/478 E5.4
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hòm công tơ bị hỏng phục vụ chỉnh trang 5STại cột 08 , cột 10 lộ 1 TBA Đồng Tâm 2 08:00 09:30 lộ 1 TBA Đồng Tâm 2
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hòm công tơ bị hỏng phục vụ chỉnh trang 5STại cột cột 3 lộ 1 TBA Tân Tiến 14:00 15:30 lộ 1 TBA Tân Tiến
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hòm công tơ bị hỏng phục vụ chỉnh trang 5STại cột cột 3 lộ 1 TBA Dốc Đỏ 1 15:40 17:00 lộ 1 TBA Dốc Đỏ 1
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 pha NCS KH : Trần Thị Minh Thơm , 0968659382Tại cột số 3 Lộ 3 TBA Cao Xanh 18 14:00 15:15 Lộ 3 TBA Cao Xanh 18
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ cấp mới KH Phạm Văn Cương + Phạm Thị XuânTại cột số 8 lộ 3 TBA Hồng Hà 31 15:00 16:00 lộ 3 TBA Hồng Hà 31
14/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ cấp mới 1 phaCột 3 lộ 2 Trạm Giếng Đáy 12 ( Bùi Thị Hương ) 14:00 15:00 lộ 2 Trạm Giếng Đáy 12
14/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo 22kV tại cột số 58/476 E5.7 quấn về 02 phía đảm bảo an toàn 06:00 07:30 DPT 476-7E5.7/28
14/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, thay xà, thay sứ Từ cột số 59÷74/476-E5.7 và các nhánh rẽ; Lắp đặt 01 thiết bị Recloser trọn bộ tại cột 66/476-E5.7 06:00 16:30 Lèo 22kV tại cột số 58/476-E5.7 đã tháo rời, quấn về 02 phía đảm bảo an toàn
14/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo 22kV tại cột 58/476,478E5.7 đảm bảo an toàn 15:00 16:30 DPT 478-7E5.7/28
14/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, thay xà sứ từ cột số 90÷114/476-E5.7 và các nhánh rẽ 06:30 16:30 DCL 476-7E5.7/68
14/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và tủ điện 0.4kV từ 560kVA xuống 400kVA hoán đảo với TBA Bình Ngọc 5 tại TBA Hải Xuân 11 07:30 14:30 TBA
15/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc hạ thế, phân tải các hộp công tơ lộ 3 sang lộ 4(xử lý điện áp thấp cuối nguồn) tại lộ 2, lộ 3 TBA Hồng Phong 3. 07:00 10:30 Xử lý tiếp xúc hạ thế, phân tải các hộp công tơ lộ 3 sang lộ 4(xử lý điện áp thấp cuối nguồn) tại lộ 2, lộ 3 TBA Hồng Phong 3.
15/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Làm 5S đường dây hạ thế dọc tuyến đường 18 tại lộ 2, lộ 3 TBA Mạo Khê 14. 07:00 11:30 Làm 5S ĐZ hạ thế dọc tuyến đường 18 tại lộ 2, lộ 3 TBA Mạo Khê 14.
15/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây, thay xà sứ và phụ kiện tại các vị trí cột số 15-3÷15-10;15-6-1÷15-6-3/477 E5.7; 06:00 16:00 DCL 477-1 HLA.
15/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, thay xà, sứ và phụ kiện tại các vị trí cột số 13-19÷13-30; 13-26-1÷13-26-13/476-E5.7; BPAT: Lèo tại cột số 13-13/476 E5.7 đã tháo, quấn gọn gàng về hai phía của đường dây 06:00 16:30 Lèo tại cột số 13-13/476 E5.7 đã tháo, quấn gọn gàng về hai phía của đường dây
15/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột; Thay xà sứ và phụ kiện tại các vị trí cột số 63÷74/486 E5.7; 06:30 16:30 DPT 486-7E5.7/35
15/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo tại cột số 13-13/476 E5.7 đảm bảo kỹ thuật vận hành 15:00 16:30 DCL 476-1 HXU
15/06/2021 Thành phố Móng Cái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột số 13-13/476 E5.7 lèo quấn gọn gàng về hai phía của đường dây 06:00 07:15 DCL 476-1 HXU
16/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây phân tải lộ 2 TBA Mạo Khê 16 sang lộ 1 TBA Yên Thọ 10 06:30 11:00 Kéo dây phân tải lộ 2 TBA Mạo Khê 16 sang lộ 1 TBA Yên Thọ 10
16/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha lộ 1 ,2,3 TBA Hồng Phong 10 15:15 17:30 Thay định kỳ công tơ 3 pha lộ 1 ,2,3 TBA Hồng Phong 10
16/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha tại lộ 1,2,3,4 TBA Tràng An 1 07:15 10:30 Thay định kỳ công tơ 3 pha tại lộ 1 ,2,3,4 TBA Tràng An 1
16/06/2021 Thành phố Hạ Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện đường dây 35kV 374 Đồng Đăng 07:30 16:30 Đoạn đường dây sau DCL 374-7ĐĐ/9A
16/06/2021 Điện lực Vân Đồn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt MC tại cột số 192 và tại trạm cắt CT7/475E5.27 06:30 17:00 Sau DCL 475-1TLA
17/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển dây dẫn sang vị trí trồng cột mới từ cột 3 đến cột 11 lộ 1 TBA Yên Thọ 10. 06:30 11:00 Di chuyển dây dẫn sang vị trí trồng cột mới từ cột 3 đến cột 11 lộ 1 TBA Yên Thọ 10
17/06/2021 Điện lực Vân Đồn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng 02 vị trí cột mới; lắp đặt xà; sứ; phụ kiện; rải kéo dây và đấu nối hoàn thiện từ cột số 88A-40 đến 88A-41 đường dây 372 CÔ-VĐ và Hoán đảo MBA 06:30 14:00 Sau DCL 372-1VYE
18/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân bằn pha lộ 1 , lộ 2 TBA Vĩnh Tuy 2 08:30 10:30 Cân bằn pha lộ 1 , lộ 2 TBA Vĩnh Tuy 2
18/06/2021 Điện lực Đông Triều Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân bằn pha lộ 1 , lộ 2 TBA Mạo Khê 7. 06:30 08:30 Cân bằn pha lộ 1 , lộ 2 TBA Mạo Khê 7.
18/06/2021 Điện lực Vân Đồn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt MC tại cột số 1 lộ 475BS cột số 148-2, và sửa chữa ĐZ 06:30 17:00 Sau DCL 475E5.27