Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Quảng Ngãi

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Thị trấn Mộ Đức 13 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Thị trấn Mộ Đức 14 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức TBA KDC Nam Thạch Trụ 1 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức TBA KDC Nam Thạch Trụ 2 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 1 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 2 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 3 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 4 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 5 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 6 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 7 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 8 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 9 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 10 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 11 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 1 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Phú 12 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 2. 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Tân 1 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 3 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Tân 2. 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 4 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Tân 3 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 5 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Tân 4 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 6 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Tân 5 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 7 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Tân 6 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA KDC Phước Thiện 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Tân 7 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NĐH điện Dung Quất 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Tân 8 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hoà 3 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Thạnh 6 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hoà 7 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Thạnh 13 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hòa 9 (160KVA) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức TBA Bò sữa Vinamilk 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA cấp nước đồn biên phòng 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Trang trại chăn nuôi Đức Hòa 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hoà 14 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Điện mặt trời Công ty TNHH Phát triển Công nghệ hệ thống 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 9 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Ga Mộ Đức 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hải 8 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty Cổ phần điện Hoàng Anh Gia Lai 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hiệp 8 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty Khánh Hào 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA bệnh viện Dung Quất 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức TBA Khang Hoàng 1 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 1 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức TBA Khang Hoàng 2 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 2 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Mặt trời Miền trung 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 3 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng DKK 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 4 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Nhà máy Nước Mộ Đức 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 5 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thiên Nam 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 6 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đại Thiên Mã 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 7 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thồng (2) 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 8 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Bộ Đội ph.không(T18). 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 9 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Thiên Nam (1) 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 10 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Thiên Nam 2 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Đông 1 (Thanh 3) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty Cổ phần Xây lắp điện Anh Hùng 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Đông 2 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Công ty TNHH Xây lắp Thiên Nam 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Đông 3 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Long Môn 1 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Thanh Đông 4 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Long Môn 2 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hiệp 3. 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Long Môn 3 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hiệp 4. 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Long Môn 4 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hiệp 5. 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Long Môn 5 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hiệp 6 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Long Môn 6 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hoà 1. 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Long Môn 7 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hoà 2. 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Long Mai 4 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hòa 4 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Minh Long 07 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hòa 5 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Thanh An 1 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hoà 6 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Thanh An 2 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hoà 8 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Thanh An 3 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hòa 10 (75KVA) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Thanh An 4 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hòa 11 (30KVA) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Thanh An 5 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hòa 12 (100kVA) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Thanh An 6 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA KDC Đồng Cũ 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Thanh An 7 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA TĐC Cây Trâm 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Thanh An 8 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT ĐT năng lượng Hoàng Đạt 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Nghĩa Hành Trạm Y tế Long Môn 05:55 05:55 MC nhảy, F79 tốt. ĐLNH đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT ĐT năng lượng Gia Hưng 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT Danh Bình Solar Việt Nam 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT Công ty TNHH NL Phúc Lộc 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT tái tạo Hùng Cường 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT Phúc Lộc 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA TT di động Bình Hiệp 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA CS Vạn Tường 4 (CS8) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Vạn Tường 2 (B Điện) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA TTVH TT Vạn Tường 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA trường CĐ KTCN Dung Quất (160kVA) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA TĐTN Dung Quất 1 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA TĐTN Dung Quất 2 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA trụ sở BQLKKT Dung Quất 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA đài truyền hình Dung Quất 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Khu nhà ỏ và DV CBCNV NMLD Dung Quất 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA xử lý nước thải TP Vạn Tường 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA chuyên gia vạn tường 2 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Nhà nghỉ Dưỡng Vạn Tường (320kVA) 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA xưởng gia công gỗ Nguyễn Tấn Ninh 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hiệp 1 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hiệp 2 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA xóm Vạn An xã Bình Hiệp 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bơm Bình Hiệp 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA trạm bơm liên xã Bình Hiệp-Bình Long 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Kho dự trữ Dung Quất 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA CS Bình Hoà 1 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA CS Bình Hoà 2 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Sơn Viên Lạc Cảnh 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bơm Bình Thanh 1 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bơm Bình Thanh 2 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bơm Bình Thanh 3 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA TT bê tông Công ty CP Visaco 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Công ty TNHH Hiệp Sơn 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn Tịnh Phong 20 16:45 18:30 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực TP Quãng Ngãi Lê Trung Đình 1 - 471/E16.1 08:00 10:00 Thay MBA 400kVA kém chất lượng TBA Lê Trung Đình 1 -XT471/110kV QNG
13/06/2021 Điện lực TP Quãng Ngãi Phạm Văn Đồng 2 - 471/E16.1 08:00 10:30 Hãm dây, đấu lèo đường dây 0,4kV TBA Cao Bá Quát 1-XT471/QNG tại cột 06-XT2 TBA Quang Trung 3-XT476/QNG và cột 05-XT2, 05/8-XT2 TBA Phạm Văn Đồng 2-Xt471/QNG
13/06/2021 Điện lực TP Quãng Ngãi Quang Trung 3 - 471/E16.1 08:00 10:30 Hãm dây, đấu lèo đường dây 0,4kV TBA Cao Bá Quát 1-XT471/QNG tại cột 06-XT2 TBA Quang Trung 3-XT476/QNG và cột 05-XT2, 05/8-XT2 TBA Phạm Văn Đồng 2-Xt471/QNG
13/06/2021 Điện lực TP Quãng Ngãi Lê Trung Đình 3 - 471/E16.1 14:00 16:00 Thay MBA 250kVA kém chất lượng TBA Lê Trung Đình 3 -XT471/110kV QNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Đông 4. 08:00 11:00 Thay MBA 400kVA tại TBA Bình Đông 4 (thay 03 dây chảy cầu chì 15K, 03 TI 600/5, 02 T. Đơ) - XT 476/DQU
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 5. 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 2 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 3 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 6. 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 7 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 9 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 10 (100KVA) 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 11 (75KVA) 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Chương 12 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Mỹ 1 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Mỹ 2 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Mỹ 3 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Mỹ 4 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Mỹ 5 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Mỹ 6 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Mỹ 7 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT Ngọc Vĩnh Solar Việt Nam 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT Ngọc Vĩnh Việt Nam 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Khê 4 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT Trần Giới Việt Nam 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Khê 5 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT Trần Giới Solar Việt Nam 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Khê 6 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT Quang Trung Việt Nam 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Khê 7 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT tái tạo Thái Dương 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Khê 8 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT ĐT năng lượng Cường Phát 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Khê 9 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT tái tạo Tâm An 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng TBA Trà Phong 9 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NLMT tái tạo Tiên Phong 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Phong 13 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NM Dăm Gỗ Mạnh Hùng (1) 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng TBA Trà Quân 1. 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA NM Dăm Gỗ Mạnh Hùng (2) 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng TBA Trà Quân 2. 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Linh 4 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Mỏ đá Bình Mỹ 2 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng TBA Trà Quân 3. 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Linh 5 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA mỏ đá Bình Mỹ 3 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng TBA Trà Quân 4. 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Linh 6 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA nhà máy dăm gỗ XK Mạnh Hùng 3 09:00 09:40 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 104 ĐD 22kV - XT 474/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Quân 5 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 2 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Phước 3 13:30 16:30 Thay MBA 100kVA kém chất lượng tại TBA Bình Phước 3, thay cáp 3x120, đầu cos, 01 AB 250A, 02 T. Đơ - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Quân 6. 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 3 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Bình Hiệp 8 15:00 16:00 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Quân 7 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 5 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA KDC Đồng Cũ 15:00 16:00 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Quân 8 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 6 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA TĐC Cây Trâm 15:00 16:00 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Thanh 11 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 1 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA Công ty TNHH Hiệp Sơn 15:00 16:00 Đảo lèo đồng vị pha tại cột 44/66 ĐD 22kV - XT 472/BNG
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Phong 6 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 3 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Tư Nghĩa Nghĩa Điền 2 08:00 10:00 Thi công vệ sinh bảo dưỡng và quấn bổ sung cách điện các đầu cáp ngầm của đoạn cáp chui đường cao tốc tại vị trí cột 07;08 ĐD 0,4kV XT2 TBA Nghĩa Điền 2
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Phong 7 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 6 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Bao 10 10:00 13:00 Thay MBA kém chất lượng tại TBA Nước trong 1 đường dây 35kV - XT 371/SHA.
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Phong 8 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 7 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Hồ Nước Trong 1 10:00 13:00 Thay MBA kém chất lượng tại TBA Nước trong 1 đường dây 35kV - XT 371/SHA.
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Phong 12 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 8 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Hồ Nước Trong 4 10:00 13:00 Thay MBA kém chất lượng tại TBA Nước trong 1 đường dây 35kV - XT 371/SHA.
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 9 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Tịnh TBA Tịnh Châu 3 08:00 12:00 Thay MBA 400kVA kém chất lượng củ bằng MBA 400kVA mới TBA Tịnh Châu 3 - Tách tiếp địa CSV tại TBA
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 10 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Tịnh TBA Tịnh Trà 1 08:00 08:20 - Thay dây cầu đồng tại FCO NR LL Tịnh Trà XT 474TPH để chuyển phương thức cấp điện
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Thành 4 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Tịnh TBA Tịnh Trà 6 08:00 08:20 - Thay dây cầu đồng tại FCO NR LL Tịnh Trà XT 474TPH để chuyển phương thức cấp điện
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Thành 13 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Tịnh TBA Tịnh Trà 8 08:00 08:20 - Thay dây cầu đồng tại FCO NR LL Tịnh Trà XT 474TPH để chuyển phương thức cấp điện
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Linh 1 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Khê 10 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Linh 2 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng Trà Khê 11 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Linh 3 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng TBA Trà Khê 1. 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 1 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng TBA Trà Khê 2. 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 4 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Trà Bồng TBA Trà Khê 3. 07:00 15:00 1. Thay thế CSV, FCO tách chống sét TBA Trà Phong 6, 7, 8 - XT 472/T11. 2. Thay thế CSV, FCO tách chống sét, TBA Trà Quân 1 - XT 472/T11. 3. Thay dây ĐD 22kV NR Trà Quân từ cột 06 đến cột 18 (2.065 mét, 47 dây néo), dựng 04 vị trí cột sắt - XT 472/T11
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 7 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 8 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Cao 9 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 2 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 4 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 5 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Sơn Hà TBA Sơn Giang 11 00:40 02:43 MC nhảy, F79 tốt
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức CCN Thạch Trụ 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Khu dân cư bắc Thị trấn Mộ Đức 1 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Khu dân cư bắc Thị trấn Mộ Đức 2 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Khu dân cư bắc Thị trấn Mộ Đức 3 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 1 (Nam Hòa) 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 2 (Nam Hòa 2) 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 3 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 4 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 5 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 6 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 7 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 8 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Hòa 10 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Lân 3 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Lân 4 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Đức Lân 10 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Thị trấn Mộ Đức 1. 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Thị trấn Mộ Đức 3 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Thị trấn Mộ Đức 8 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức TT Mộ Đức 9 05:33 05:33 Đang kiểm tra
13/06/2021 Điện lực Mộ Đức Thị Trấn Mộ Đức 11 05:33 05:33 Đang kiểm tra
14/06/2021 Điện lực Bình Sơn TBA khu dịch vụ Hoàng Mai 08:00 09:15 TNĐK, tách tiếp địa CSV TBA khu dịch vụ Hoàng Mai - XT 478/DQU
14/06/2021 Điện lực Sơn Tịnh Đá Granit An Nhật Tân 07:00 09:00 - Tháo lèo hotline rẽ nhánh vào TBA tại cột C06 XT 476/TPH -Thay MBA 250kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Bê tông Quảng Ngãi và thay 03 CSV
14/06/2021 Điện lực Sơn Tịnh XN Bê Tông Quảng Ngãi 07:00 09:00 - Tháo lèo hotline rẽ nhánh vào TBA tại cột C06 XT 476/TPH -Thay MBA 250kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Bê tông Quảng Ngãi và thay 03 CSV
14/06/2021 Điện lực Sơn Tịnh NMCB Đá Ốp lát 09:30 11:30 - Tháo, đáu lèo hotline rẽ nhánh vào TBA tại cột C04 XT 476/TPH -Thay MBA 250kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA NM Đá ốp lát
14/06/2021 Điện lực Sơn Tịnh Công ty TNHH TMDV Tiến Phát 13:30 16:30 - Tháo, đấu lèo hotline tại cột TBA NM Ga Tiến Phát -Thay MBA 50kVA kém chất lượng củ bằng MBA 100kVA mới TBA Ga Tiến Phát và thay 03 CSV