Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Quảng Bình

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTY TNHH XD MINH HÀ 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CHÁNH HÒA 3 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Long Sơn 2 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cổ Tràng 2 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Chân Troon 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Trung Sơn 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Lâm trường Trường Sơn 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA - Khe Cát. 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T3 - Cổ Tràng. 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T6 - Cây Cà 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T8 - Xuân Sơn 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T9 - Liên Sơn 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T10 - Bến Đường - Đá Chát 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Hồng Sơn (NTVT) 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T5 - Tân Sơn. 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T7 - Long Sơn. 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Bảo Vệ Rừng Số 2 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Đội 7 - Lâm Trường Trường Sơn 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA SXTB điện công nghiệp-KCN 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Bảo vệ rừng Khe cát 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Nhà hạt Zìn Zìn (NTVT) 09:20 11:23 Mc nhảy sự cố, NVVH đang kiểm tra thông tin
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty GỐM SỨ QB - LỘC NINH 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Guong kinh My nghe. 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA XN Go Phuong Anh. 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Che bien Go Phú Qúy 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA N/máy s/xuất cột BTLT-CTXD 311. 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty may 10 - XN may XK Hà Quảng. 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty sách và thiết bị trường học. 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty TNHH Tiến Phát 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T1) 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T3) 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty CP Địa Chất 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTy may10 - XNmay XK Hà Quảng 2 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Đèn đường KCN 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Chánh Hòa 2 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CT TNHH Trường Thành 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTY TNHH DVXNK BẢO NGUYÊN 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTY TNHH XD MINH HÀ 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty GỐM SỨ QB - LỘC NINH 12:10 17:00 Xữ ly sự cố ĐZ Khách hàng (do ảng hưởng bảo số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CHÁNH HÒA 3 04:00 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T1) 12:10 17:00 Xữ ly sự cố ĐZ Khách hàng (do ảng hưởng bảo số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T3) 12:10 17:00 Xữ ly sự cố ĐZ Khách hàng (do ảng hưởng bảo số 2)
13/06/2021 Điện lực Bố Trạch Trạm Thanh Gianh 08:00 11:00 Xử lý vi phạm hành lang tại khoảng cột M115/5 đến M115/6 XT 472 Nam Gianh
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty CP Địa Chất 12:10 17:00 Xữ ly sự cố ĐZ Khách hàng (do ảng hưởng bảo số 2)
13/06/2021 Điện lực Bố Trạch Trạm Thanh Xuân 08:00 11:00 Xử lý vi phạm hành lang tại khoảng cột M115/5 đến M115/6 XT 472 Nam Gianh
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty GỐM SỨ QB - LỘC NINH 12:13 21:00 Xữ lý sự cố DZ khách hàng (do ảnh hưởng bão số 20
13/06/2021 Điện lực Bố Trạch Trạm DN DVTS Việt Trung (TRẠM 1) 08:00 11:00 Xử lý vi phạm hành lang tại khoảng cột M115/5 đến M115/6 XT 472 Nam Gianh
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T1) 12:13 21:00 Xữ lý sự cố DZ khách hàng (do ảnh hưởng bão số 20
13/06/2021 Điện lực Bố Trạch TBA Cty TNHH TM Thanh Quang 08:00 11:00 Xử lý vi phạm hành lang tại khoảng cột M115/5 đến M115/6 XT 472 Nam Gianh
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T3) 12:13 21:00 Xữ lý sự cố DZ khách hàng (do ảnh hưởng bão số 20
13/06/2021 Điện lực Bố Trạch TBA Nguyễn Viết Trung (DN Thủy sản việt Trung TRẠM 2) 08:00 11:00 Xử lý vi phạm hành lang tại khoảng cột M115/5 đến M115/6 XT 472 Nam Gianh
13/06/2021 Điện lực Bố Trạch TBA Cơ sở đông lạnh Đức Hạnh 08:00 11:00 Xử lý vi phạm hành lang tại khoảng cột M115/5 đến M115/6 XT 472 Nam Gianh
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty CP Địa Chất 12:13 21:00 Xữ lý sự cố DZ khách hàng (do ảnh hưởng bão số 20
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA TRUNG LÀO 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Xay xát Hùng Ân 15:30 17:30 Thay CSV, bổ sung dầu MBA, vệ sinh xử lý tiếp xúc TBA Xay Xát Hùng Ân
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA THƯỢNG LÀO 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA BA TÂM 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LÊ HÓA 1 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LÊ HÓA 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 1 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Tân Hải (LQ+IQ). 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Bắc Hoà 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Tân Hoà ( LR ). 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Tân Hải 2 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 3 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Tân Hòa 2 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Bắc Hòa 2 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 4 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM TÂN HẢI 1 (Ô MÃO) 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 5 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Tôm Ông Thiện 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 1 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA TRUNG LÀO 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Tôm Mai Văn Thiên 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA THƯỢNG LÀO 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Tôm Ngư Hoà 2 (KHCN) 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LÊ HÓA 1 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 3 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LÊ HÓA 2 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 4 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 1 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LƯU THUẬN 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 2 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Tôm Trần Kim Phi 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 3 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA UỶ BAN H.TUYÊN HÓA 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 4 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 1 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 5 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 2 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HUYỆN ỦY 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 1 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 2 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA BƠM THÁI LAN 3 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bệnh Viện 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 3 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HUYỆN ĐỘI 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 4 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 4 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LƯU THUẬN 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA UỶ BAN H.TUYÊN HÓA 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Lạng T8 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HUYỆN ỦY 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 5 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Lạng T7 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bệnh Viện 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 6 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 1 T3 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HUYỆN ĐỘI 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 7 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Lạng T8 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 8 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Thạch 1 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Lạng T7 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM TÂN HẢI 2 (Ô.THƯỜNG) 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 1 T3 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bản Hà 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Thạch 1 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TÔM TÂN HÒA 2 (DŨNG) 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 4 T6 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bản Hà 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Tôm Bà Liên 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Ca Xen (T9) 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 4 T6 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 9 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Thạch 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Ca Xen (T9) 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 10 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 3 T4 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Thạch 2 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 11 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LÊ HÓA 3 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 3 T4 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA TÔM THÁI LAN 12 12:27 14:41 MC nhảy, F79 thành không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét mạnh, Ảnh hưởng của bảo số 2.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LÊ HÓA 3 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Bắc khe bang 1. 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LÊ HÓA 4 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LÊ HÓA 4 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Bắc khe Bang 2. 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 5 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 5 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA NT. Thạch Bàn 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 6 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 6 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Khe sứt 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA BA TÂM 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HẠ LÀO 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Khe Khế (FAA) 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HẠ LÀO 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đồng Lê 1 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Khe Khế 2 (FBD) 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đồng Lê 1 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 6 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Bản Chuôn (FAB) 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 7 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ Bản An Bai 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA KIM HÓA 6 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA YÊN XUÂN 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA PHÚ XUÂN 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HƯƠNG HÓA 7 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LIÊN CƠ 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Phú Xuân 2 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA YÊN XUÂN 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 2 (T10) 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Suối Bang 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LIÊN CƠ 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Kim Lũ 1 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Băm gỗ Phú Thủy (Cát Minh Tâm) 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 2 (T10) 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 6 (T11) 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Băm gỗ Phú Thủy (Trạm 2) 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Kim Lũ 1 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Lạng (T12) 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Solar Do Linh 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bắc Sơn 6 (T11) 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Xuyên Á 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Lệ Thuỷ TBA Solar Minh Đức 15:19 17:22 MC nhảy, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Lạng (T12) 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Kim Lũ 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Xóm Chuối 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Xuyên Á 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Thạch 3 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Kè. 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Kim Lũ 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Thạch 4 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ra-Mai 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Thạch 3 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Hương Hóa 8 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ba Lóoc 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Thạch 4 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Huyện Đội 2 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản cáo 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Hương Hóa 8 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Hóa 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Ke Cấy I 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Huyện Đội 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đài PTTH Tuyên Hóa 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Ke Cấy II 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thanh Hóa 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG LÀO 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Pa Choong 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đài PTTH Tuyên Hóa 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA GẠCH TUYNEL 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Hà Noong 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG LÀO 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Mỏ Đá Thống Lĩnh 1 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bơm Lâm Hóa 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA GẠCH TUYNEL 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA GA ĐỒNG CHUỐI 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA UB Trọng Hóa 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Mỏ Đá Thống Lĩnh 1 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Kho Bạc Tuyên Hóa 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Khu Trung Chuyển Bãi Dinh 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA GA ĐỒNG CHUỐI 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA MỎ ĐÁ THỐNG LĨNH 2 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Hoá Thanh 2 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Mỏ đá Ba Tâm 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Hạt giao thông Tân Ấp 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Chợ Cửa khẩu Cha Lo 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Bố Trạch Trạm Tuy nen Trường Phiêm 2 15:00 19:00 Khách hàng đề nghị cắt điện(*)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Kho Bạc Tuyên Hóa 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đá Vôi Kim Hóa 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bãi Dinh 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA MỎ ĐÁ THỐNG LĨNH 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA MỎ ĐÁ ĐẠI THẠCH 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Cà Ai 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Hạt giao thông Tân Ấp 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA GA TÂN ẤP 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Hà Vi 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Mỏ đá Đại Phúc 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thạch Ngọc 1 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA La Trọng 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đá Vôi Kim Hóa 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thạch Ngọc 2 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Đồn Biên Phòng 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA MỎ ĐÁ ĐẠI THẠCH 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Mỏ đá Hương Hóa 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Cửa Khẩu Cha lo. 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA GA TÂN ẤP 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bảo hiểm Tuyên Hóa 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA UB Lâm Hóa 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Dăm Giấy Đồng Lê 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đá Vôi Kim Hóa 2 08:01 08:07 Cắt điện để đóng DCL 41-4 Ba Tâm sau khi XLSC xong (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Ka Định 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thạch Ngọc 1 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Ủy Ban Cao Quảng (CQ1) 10:00 11:30 Tách cung, chuyển tải cho TBA Tiến Mại..
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ông Tú 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Thạch Ngọc 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Tân Tiến (CQ4) 10:00 11:30 Thay MBA TBA Tiến Mại.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ốc 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Mỏ đá Hương Hóa 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Tiến Mại 10:00 11:30 Thay MBA TBA Tiến Mại.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Y Leng 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bảo hiểm Tuyên Hóa 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Xóm Chuối 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Roong 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đá Vôi Kim Hóa 2 04:16 06:27 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Kè. 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Khu TĐC La Trọng 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA TRUNG LÀO 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ra-Mai 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Khe Roong(TĐC La Trọng 2) 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA THƯỢNG LÀO 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ba Lóoc 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Lé 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LƯU THUẬN 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản cáo 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Công ty Tiến Đạt 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA UỶ BAN H.TUYÊN HÓA 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Ke Cấy I 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Vietel QBH 234 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HUYỆN ỦY 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Ke Cấy II 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Thủy điện Trường Thịnh 1 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bệnh Viện 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Pa Choong 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Đồn BP Ra Mai 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HUYỆN ĐỘI 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Hà Noong 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Nghiền đá Trường thịnh 1 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA HẠ LÀO 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bơm Lâm Hóa 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa BTS Viễn Thông(Pa Choang) 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đồng Lê 1 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA UB Trọng Hóa 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA BTS Trọng Hóa 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA YÊN XUÂN 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Khu Trung Chuyển Bãi Dinh 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Lập Ngân 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA TẠ QUANG BỬU 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA LIÊN CƠ 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Hoá Thanh 2 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Cây xăng dầu Bản Ốc 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới T.Tôn Đức Thắng 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Xuyên Á 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Chợ Cửa khẩu Cha Lo 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Trại Bò Đức Toàn 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới T. Lâm Sản 2 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Huyện Đội 2 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bãi Dinh 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Trại bò Lê Dũng Linh 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA BÀU RÈNG 3 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Đài PTTH Tuyên Hóa 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Cà Ai 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa Trại bò Đoàn Kết Phú Quý 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA TDP 2 BẮC LÝ 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG LÀO 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Hà Vi 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Điểm DV 138+300 11:50 14:11 MC nhảy locout MC, thời tiết có mưa, gió to (do ảnh hưởng của bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Lâm Sản 3 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA GẠCH TUYNEL 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA La Trọng 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA SXTB điện công nghiệp-KCN 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Kho Bạc Tuyên Hóa 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Đồn Biên Phòng 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty GỐM SỨ QB - LỘC NINH 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA Bảo hiểm Tuyên Hóa 05:01 07:10 Cắt điện để đóng lại DCL, ảnh hưởng bão số 2.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Cửa Khẩu Cha lo. 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA NhÀ MÁY NHÔM 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA UB Lâm Hóa 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Tu dung Nha may Nhom 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Ka Định 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Guong kinh My nghe. 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ông Tú 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA XN Go Phuong Anh. 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ốc 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Che bien Go Phú Qúy 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Y Leng 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA N/máy s/xuất cột BTLT-CTXD 311. 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Roong 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty may 10 - XN may XK Hà Quảng. 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Khu TĐC La Trọng 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty sách và thiết bị trường học. 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Khe Roong(TĐC La Trọng 2) 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty TNHH Tiến Phát 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Lé 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T1) 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Công ty Tiến Đạt 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T3) 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Vietel QBH 234 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty CP Địa Chất 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Thủy điện Trường Thịnh 1 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTy may10 - XNmay XK Hà Quảng 2 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Đồn BP Ra Mai 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Đèn đường KCN 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Nghiền đá Trường thịnh 1 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Chánh Hòa 2 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa BTS Viễn Thông(Pa Choang) 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CT TNHH Trường Thành 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA BTS Trọng Hóa 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTY TNHH DVXNK BẢO NGUYÊN 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Lập Ngân 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTY TNHH XD MINH HÀ 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Cây xăng dầu Bản Ốc 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CHÁNH HÒA 3 02:40 09:00 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố.
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Trại Bò Đức Toàn 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Trại bò Lê Dũng Linh 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa Trại bò Đoàn Kết Phú Quý 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Điểm DV 138+300 09:57 12:02 MC nhảy, F79 không thành công. Thời tiết mưa to, gió mạnh (do ảnh hưởng bão số 2)
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Ngầm Rinh 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Phú Nhiêu 2 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Khai Hoá 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Tiến Hoá 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Thôn Quyền 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Phú Nhiêu 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Phú Minh 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Ón 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Bản Mò O 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Yên Hợp 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Mỏ đá Thành Công Danh 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Nước SH Thượng Hóa 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Minh Hóa TBA Đồn BP 585 11:23 11:23 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết xấu do ảnh hưởng bão số 2
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Long Sơn 2 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cổ Tràng 2 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Chân Troon 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Trung Sơn 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Lâm trường Trường Sơn 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA - Khe Cát. 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T3 - Cổ Tràng. 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T6 - Cây Cà 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T8 - Xuân Sơn 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T9 - Liên Sơn 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T10 - Bến Đường - Đá Chát 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Hồng Sơn (NTVT) 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA SXTB điện công nghiệp-KCN 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty GỐM SỨ QB - LỘC NINH 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T5 - Tân Sơn. 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Guong kinh My nghe. 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA T7 - Long Sơn. 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA XN Go Phuong Anh. 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Che bien Go Phú Qúy 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Bảo Vệ Rừng Số 2 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA N/máy s/xuất cột BTLT-CTXD 311. 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Đội 7 - Lâm Trường Trường Sơn 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty may 10 - XN may XK Hà Quảng. 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Bảo vệ rừng Khe cát 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty sách và thiết bị trường học. 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Nhà hạt Zìn Zìn (NTVT) 16:02 18:20 MC nhảy, F79 thành công. Thời tiết mưa kèm theo giông sét.
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty TNHH Tiến Phát 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T1) 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty LAVIMONT(T3) 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Cty CP Địa Chất 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTy may10 - XNmay XK Hà Quảng 2 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Đèn đường KCN 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA Chánh Hòa 2 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CT TNHH Trường Thành 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
13/06/2021 Điện lực Đồng Hới TBA CTY TNHH DVXNK BẢO NGUYÊN 09:05 13:00 ktra xử lý ngăn ngừa sự cố
14/06/2021 Điện lực Quảng Ninh Bắc Trung 07:30 11:00 Lắp xà lệch xử lý hành lang tại vị trí A-17 TBA Bắc Trung (Theo phiếu Tổng đài CRM) (*)
14/06/2021 Điện lực Quảng Ninh Thanh Hương 2 13:30 17:00 Thay TI định kỳ TBA Thanh Hương 2
14/06/2021 Điện lực Tuyên Hóa TBA NAM SƠN 08:00 11:00 Thay võ tủ điện, sàn thao tác, tách nối đất CSV TBA Nam Sơn (*)