Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Ninh Thuận

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Năng lượng Tái tạo Ninh Thuận và công ty Solar Mỹ Sơn 06:30 15:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Một phần thôn Mỹ Hiệp; thôn Nha Húi - xã Mỹ Sơn; thôn Suối Le - xã Phước Kháng; xã Phước Trung 07:30 17:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Một phần khu phố 1 - phường Đô Vinh; một phần thôn: Đắc Nhơn, Nha Hố - xã Nhơn Sơn 07:30 18:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Các khách hàng: Công ty Năng lượng Phan Rang, công ty Đà lạt Gateway, công ty Thanh Bình và công ty Phát Triển Nông Nghiệp 08:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Công ty năng lượng sạch Phước Trung, Công ty Công nghệ cao Thành Sơn 08:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần các khu phố 1, 2 và 6; kh phố 4, 5 - phường Mỹ Bình 07:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố Khánh Chữ 2, Khánh Tân - thị trấn KHánh Hải 07:45 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố 1, 4 - phường Mỹ Hải 07:45 17:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố 1, 2; khu phố 3 - phường Mỹ Bình; một phần các khu phố 1, 2 và 7 - phường Văn Hải 07:30 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang Hoa In 10:03 10:55 Sửa chữa điện
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Sài Gòn - Phan Rang 08:08 09:10 Sửa chữa điện
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Công ty mía đường Phan Rang 07:54 11:30 Sửa chữa điện
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Cty TNHH Thông Thuận 07:35 14:49 Sửa chữa điện
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Nam Trung Bộ 13:48 16:11 Sửa chữa điện
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Cty TNHH Thông Thuận 07:35 17:00 Sửa chữa điện
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Không 07:10 09:10 Chuyển tải sau REC 476TC/115 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475NS (khép vòng kín)
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Một phần thôn Đắc Nhơn, Lương Tri - xã Nhơn Sơn 06:40 06:40 Chuyển tải
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Một phần thôn Đắc Nhơn, Lương Tri - xã Nhơn Sơn 06:40 17:08 Chuyển tải
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Không 07:10 17:04 Chuyển tải sau REC 476TC/115 tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475NS (khép vòng kín)
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Khách hàng: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Nam Trung Bộ 13:48 16:00 Sửa chữa điện
13/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Một phần thôn Đắc Nhơn, Lương Tri - xã Nhơn Sơn 17:08 17:08 Chuyển tải
13/06/2021 Điện lực Ninh Sơn 17:07 19:07
14/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố Khánh Giang - thị trấn Khánh Hải 07:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần các khu phố: 1, 2, 3, 8 và 11 - phường Văn Hải 13:30 17:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố: Khánh Chữ 1, Khánh Giang - thị trấn Khánh Hải 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Thuận Nam Một phần thôn Phước Lập - xã Phước Nam 08:00 11:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Một phần thôn Nhà Hố - xã Nhơn Sơn 07:30 18:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Một phần thôn Nhà Hố - xã Nhơn Sơn; Thôn Phú Thuận, Phú Thủy - Xã Mỹ Sơn 07:30 12:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Công ty Giống thuỷ sản Hùng Vương - Bến Tre 07:45 09:50 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Trung tâm Viễn thông Ninh Hải - Thuận Bắc 10:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố: 7, 8 - phường Mỹ Đông 13:30 17:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố: 9, 10 - phường Đông Hải 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Viettel Ninh Thuận - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 13:45 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Viettel Ninh Thuận - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 15:15 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Thuận Nam Khách hàng: Công ty CP Muối Cà Ná Ninh Thuận 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
16/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Viettel Ninh Thuận - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 15:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố 4 - phường Mỹ Hải 07:30 17:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Trung tâm Viễn thông Ninh Hải - Thuận Bắc 10:30 11:45 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Công ty TNHH Rong Nho Biển Việt Nam 07:45 09:20 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Viettel Ninh Thuận - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 09:25 10:25 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận 13:45 15:20 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Thuận Nam Xã Phước Ninh 07:30 17:30 Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
17/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Từ số nhà 58 đến số nhà 120 đường Minh Mạng - khu phố 5, 6 - phường Đô Vinh 07:30 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Một phần khu phố 6 - phường Đô Vinh 13:45 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Công ty TNHH giống thủy sản Thành Vũ 10:30 11:45 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố: 1, 2 - phường Mỹ Bình 07:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Đoàn Văn Anh 09:10 10:20 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Công ty TNHH MTV Hòa Thuận Ninh Thuận 07:45 09:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần khu phố: 1, 4 - phường Mỹ Hải 07:30 17:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Công ty TNHH XD và TM Duy Anh 15:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ninh Hải Khách hàng: Phòng Kinh tế Hạ tầng Ninh Hải 14:00 15:20 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ninh phước Một phần thôn Hoài Ni - xã Phước Thái 07:30 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Thuận Bắc Thôn Suối Đá - xã Lợi Hải; Xã: Công Hải, Phước Chiến 07:00 18:00 Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
18/06/2021 Điện lực Ninh Hải Các thôn: Tân An, Khánh Hội và Khánh Tường - xã Tri Hải 07:30 17:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần thôn Khánh Nhơn 1 - xã Nhơn Hải 08:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Ninh Hải Một phần thôn Khánh Nhơn 1 - xã Nhơn Hải 07:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Ninh Sơn Tổ 5 - khu phố 6 - thị trấn Tân Sơn; xã: Lâm Sơn, Lương Sơn (trừ thôn: Tân Lập 1, Tân Lập 2) 07:30 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Thuận Nam Một phần thôn: Từ Thiện, Bầu Ngứ - xã Phước Dinh 14:15 17:15 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Ninh phước Một phần khu phố 6 - phường Đạo Long khu phố 6 - phường Đạo Long 08:00 11:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện lực Ninh Sơn Một phần khu phố: 4, 8 - thị trấn Tân Sơn 07:45 17:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng