Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Long An

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa SCADA 13:15 15:15 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa SCADA 12:05 14:05 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã tân mỹ, đức lập thượng, tt hậu nghĩa, 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã hựu thạnh 08:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã mỹ hạnh bắc 13:00 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã đức hòa đông 08:00 13:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện Lực Tân An Đường Hoàng Anh, Phạm Văn Thành thuộc Kp Thủ Tửu - phường Tân Khánh 11:00 11:20 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Bến Lức Công ty TNHH Đa Năng 13:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Bến Lức Cty CP Nhựa Đoàn Minh Long 15:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Bến Lức Công Ty TNHH Le Long Việt Nam - PX 2 11:30 12:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Bến Lức Công ty TNHH SX Giày Toàn Cầu Elite Việt Nam 08:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Cần Đước Cty CP KCN Đồng Tâm (TBA 630kVA) 08:00 12:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
13/06/2021 Điện Lực Tân An SCADA 07:55 16:12 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Tân An SCADA 16:12 16:12 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã đức hòa đông 13:15 14:00 bảo trì lưới điện
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa SCADA 18:32 20:32 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa SCADA 18:30 20:30 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa SCADA 19:12 21:12 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa hkd anh minh 12:05 14:00 bảo trì lưới điện
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa SCADA 18:28 20:28 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa SCADA 18:29 20:29 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần tt đức hòa 08:00 12:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Đức Hòa SCADA 18:31 20:31 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Tân An SCADA 07:55 09:55 SCADA
14/06/2021 Điện Lực Tân An Trường Hà Long 13:00 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Tân Tập 13:00 14:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Dông Thạnh 08:00 10:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty nhân khánh 09:00 09:45 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty phú sĩ 13:00 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty 2t 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty thuận phú 13:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã đức lập hạ 13:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Tân Tập 10:30 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty thuận đức phát 10:00 10:45 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Tân Tập 14:30 15:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty tân đô 08:00 08:45 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty ngọ công nghĩa 11:00 11:45 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty lý gia nguyễn 14:15 15:15 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã tân mỹ 08:00 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đức Hòa cty nam bình 15:30 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Bến Lức ấp 6 xã Bình Đức 08:30 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh 07:30 12:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc Thanh Nhân 14:00 14:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Tân Trụ DNTN Phước Lợi 3 08:30 09:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh. 13:00 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện Lực Tân Trụ HKD Nguyễn Tuấn Thanh 10:30 11:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Tân Trụ HKD Huỳnh Công Khương (LEBOUCHER) 07:30 08:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Cơ Sở Phúc Thịnh 13:00 13:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Tân Trụ CTy Khôi Minh Phát 09:30 10:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Tân Trụ DNTN Ngọc Ánh 15:10 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Tân Thạnh Trạm Cầu Vợi - Khu 4, thị trấn Tân Thạnh 09:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Vĩnh Hưng Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Thuận 09:30 11:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Vĩnh Hưng CDC Vĩnh Thuận 07:31 08:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Thạnh Hóa Một phần Ấp 4 - xã Thạnh An 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Tân An Một phần Kp Bình Cư 2 - phường 4 13:00 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Thủ Thừa Một phần xã Mỹ Lạc - Huyện Thủ Thừa 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thủ Thừa Một phần xã Long Thạnh - Huyện Thủ Thừa 13:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Long Phụng 08:00 10:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Đông Thạnh 10:30 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Đông Thạnh 13:00 14:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Tân Tập 14:30 15:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 1 xã Long Cang 14:00 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã hòa khánh nam 08:00 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 4 xã Phước Vân 08:00 10:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Đức Hòa một phần xã mỹ hạnh bắc 13:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 2 xã Long Cang 10:00 12:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bến Lức Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Việt 11:30 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bến Lức HKD Chí Thành 10:30 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần Xã Lương Hòa 08:00 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần Xã Lương Hòa 13:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần xã Thạnh Lợi 09:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bến Lức Hộ chăn nuôi Phạm Thị Kim Loan 15:00 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 4 xã Tân Bình 08:00 08:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây 13:00 13:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị 08:00 12:30 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 Điện Lực Vĩnh Hưng Một phần ấp Thái Kỳ - xã Thái Trị 09:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thạnh Hóa Công ty TNHH Tâm Hiếu Đức 08:00 09:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Thạnh Hóa HKD Trần Hữu Phước 10:15 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thạnh Hóa CTY TNHH SXDV Phú Hưng 13:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thạnh Hóa DNTN Hoài Dũng 14:15 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thạnh Hóa Cty TNHH MTV OCF 09:15 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Đức Huệ Ấp 4+6 xã Mỹ Bình 13:00 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thủ Thừa Một phần xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Phước Lại . 13:00 15:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Phước Vĩnh Tây , Phước vĩnh Đông. Phước Lại . 15:00 15:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần xã Phước Vĩnh Tây , Phước vĩnh Đông. Phước Lại . 13:00 13:20 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc KDC An Phú 08:00 11:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 1 xã Long Cang 08:00 10:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 1 xã Long Cang 10:00 12:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 1 xã Long Cang 14:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 4 xã Tân Bình 13:00 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh 08:00 11:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần xã Xã Bình Đức 13:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần xã Xã Bình Đức 08:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thủ Thừa Một phần xã Bình An - Huyện Thủ Thừa 13:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thạnh Hóa Một phần Ấp Đông Hòa - xã Thủy Đông 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Đức Huệ 1 phần KP 2 Thị trấn Đông Thành 15:00 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Đức Huệ 1 phần ấp 1 xã Bình Hòa Nam 08:00 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Đức Huệ 1 phần ấp Hòa Tây xã Bình Hòa Bắc 13:00 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Đức Huệ 1 phần ấp2 xã Mỹ Thạnh Đông 13:00 14:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Đức Huệ 1 phần KP 3 Thị trấn Đông Thành 07:30 09:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Đức Huệ 1 phần ấp2 xã Mỹ Thạnh Đông 10:00 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thủ Thừa Một phần xã Mỹ Thạnh - Huyện Thủ Thừa 07:30 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thủ Thừa Một phần xã Mỹ Thạnh - Huyện Thủ Thừa 13:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần Thị Trấn Cần Giuộc 14:20 15:20 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần Thị Trấn Cần Giuộc 08:00 09:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần Thị Trấn Cần Giuộc 13:00 14:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần Thị Trấn Cần Giuộc 10:30 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cần Giuộc Một phần Thị Trấn Cần Giuộc 09:10 10:20 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 3 xã Long Định 14:00 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 1 xã Long Định 08:00 10:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cần Đước Một phần ấp 1 xã Long Định 10:00 12:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Trường PTTH Tân Trụ 2 08:00 08:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh 08:40 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng 10:40 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh 10:00 10:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình 15:20 15:40 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình 14:40 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn 11:10 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình 13:30 13:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn 13:00 13:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần Thị Trấn Bến Lức 13:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh 09:20 09:40 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình 14:10 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần Xã Mỹ Yên 08:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp 7 xã Vĩnh Công 08:00 12:30 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
17/06/2021 Điện Lực Bến Lức Hộ Sản Xuất Trần Minh Tâm 08:00 09:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 4 xã Tân Bình 08:00 08:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây 13:00 13:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Đức Huệ 1 phần Ấp 5 xã Mỹ Bình 15:00 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Đức Huệ Cty Eroplast 08:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Đức Huệ Ấp 5 xã Mỹ Bình 13:00 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Trinh Đông 13:30 13:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông 13:00 13:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh 16:00 16:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân 09:20 09:40 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Nhựt Tân xã Nhựt Ninh 11:10 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn 15:20 15:40 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Tân Hòa xã Đức Tân 08:00 08:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 3 xã Tân Bình 14:10 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh 10:40 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân 08:40 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Hưng Một phần ấp: Cà Dâm, Vĩnh Bửu, Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại 14:20 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp 6 xã Tân Bình 14:40 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Trụ Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân 10:00 10:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Tân Hưng Một phần ấp 4, một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh 08:30 12:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
18/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần xã Thanh Phú 08:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Bến Lức Công ty TNHH Bao Bì Xuất Khẩu và Thương mại Vạn Thành 11:30 13:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Bến Lức Công ty Cổ Phần Nhà Thép Bình Minh 15:00 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Bến Lức Một phần xã Thanh Phú 13:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Bến Lức Công ty TNHH MTV Vôi Càng Long Long An 08:00 10:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp Phú Xuân xã Phú Ngãi Trị 08:00 12:30 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
19/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội, ấp Long Bình, Long An, Long Hưng, Long Thuận, Long Thạnh,Long rì 11:30 12:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội. 08:00 12:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp xã Dương Xuân Hội, Long Trì 12:30 13:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp Cầu Ván xã An Lục Long 12:30 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp xã Dương Xuân Hội, Long Trì 16:30 16:50 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện Lực Châu Thành Một phần ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội, ấp Long Bình, Long An, Long Hưng, Long Thuận, Long Thạnh,Long rì 08:00 08:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
24/06/2021 Điện Lực Tân Hưng Một phần ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi 08:00 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn