Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Lâm Đồng

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Lạc Dương Khu vực TT. Lạc Dương - H. lạc Dương 07:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đà Lạt Hùng Vương, Trại Mát, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành 07:30 13:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030240120 - 474/121 Hùng Vương 08:00 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện Lực Di Linh TBA Thôn 10B Liên Đầm vị trí trụ 471/91A/09 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đạ Tẻh Một phần thôn Hà Mỹ xã Quốc oai 15:50 16:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đạ Tẻh Một phần thôn 3 xã Đạ Kho 08:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đạ Tẻh Một phần thôn 4 xã Mỹ Đức 13:30 14:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đạ Tẻh Một phần thôn 9 thị trấn Đạ Tẻh 10:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030280126 - 478/82/1 Lộc Nga - Mã trạm-tên trạm: 030280150 - 478/101/10 Nausri - Mã trạm-tên trạm: 030280165 - 478/101/83/12 Tân Lạc - Mã trạm-tên trạm: 030280135 - 478/89/8 Nhà thờ Tân Hóa - Mã trạm-tên trạm: 030280137 - 478/89/17 Tân Hoá - Mã trạm-tên trạm: 030280302 - 478/187A/7 Lộc An 09:00 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Đơn Dương Khu vực trung tâm xã Ka Đô 08:00 15:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Đạ Tẻh Thôn 3B , 7 thị trấn Đạ Tẻh 08:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Đức Trọng Mất điện một phần khu vực các tổ 18, tổ 32 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Phú Tân thuộc xã phú Hội. 08:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Cát Tiên Một phần thôn Phước Thái Xã Phước Cát 2 08:00 09:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030200208 - Trạm 480/6/38/5/4 Xử lý nước thải KCN - Mã trạm-tên trạm: 030220538 - 472/194/22/10 Đambri 09:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện Lực Di Linh TBA UBND xã Gung Ré 08:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Đạ Tẻh Một phần TDP 7 thị trấn Đạ Tẻh 08:30 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Đức Trọng Mất điện khu vực từ UBND huyện Đức Trọng dọc quốc lộ 20 đến khu vực ngã ba sân Golf Đạ Ròn ( Bao gồm toàn bộ khụ vực xã Hiệp Thạnh và một phần khu vực các tổ 01, tổ 20, tổ 21, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Trung Hiệp , thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp An). 11:30 14:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện lực Bảo Lâm Thôn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 xã Lộc Ngãi, toàn bộ xã Lộc Đức; Một phần Thôn 11, thôn An hòa xã Lộc An, huyện Bảo Lâm; Một phần Tổ 20, phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc; Một phần Thôn Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh 07:30 13:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030200159 - 480A/38/11/2 INTIMEX - Mã trạm-tên trạm: 030200137 - Trạm 480A/38/17/1 CTy Tân Thành Nam 12:00 13:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030260361 - 476/165/2A Cty Phương Nam 09:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030200019 - Trạm 480/2/14/A1 Ông Bùi Văn Hồng - Mã trạm-tên trạm: 030200003 - Trạm 480/8/10A/3 CTy Chè Vũ Hiệp - Mã trạm-tên trạm: 030200149 - 480/38/14/1 CTy Phú Lộc Sơn 09:00 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện Lực Di Linh TBA T10 Đinh Trang Hoà 2 08:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Đơn Dương Một phần thôn Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô 13:00 15:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Đơn Dương Một phần thôn Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô 15:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Đơn Dương Một phần thôn Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô 08:00 13:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Đạ Tẻh Một phần TDP 3B thị trấn Đạ Tẻh 08:30 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030220672 - Trạm 472/290/18/12A/6 Công ty TNHH DV Thu Hằng - Mã trạm-tên trạm: 030220670 - 18/39/3 Đăng Phong - Mã trạm-tên trạm: 030220643 - 18/47 Cty Hằng Sơn Điền 09:00 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030220663 - Trạm 472/290/47/3/10/5 TT Tiến Đạt - Mã trạm-tên trạm: 030220664 - 472/290/47/49/1 CTY Trí Việt 13:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện Lực Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030260057 - Trạm 476/49/12/3 CTy Hoàng Kế Vinh - Mã trạm-tên trạm: 030220060 - 472/61 Bến Xe 09:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Bảo Lâm Một phần Tổ 24, thị trấn Lộc Thắng, và Thôn 6 - Lộc Tân; Toàn bộ xã B Lá, Lộc Bắc, Lộc Bảo - Bảo Lâm 07:00 13:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn