Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Kon Tum

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đồn Biên Phòng 705. 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy ĐỒN BIÊN PHÒNG 707 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy BQL vườn QG 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Viettel trụ 168 MoRai 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy BTS Viettel trụ 150 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NHÀ MÁY MỦ CTY 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy THÁI DƯƠNG BẮC 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy THÁI DƯƠNG TÂY 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thon 9 Dak Ui. 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 9 Ngọc Vang. 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 9/2 Ngọc Wang 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi TD TRUONG GIANG 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công kết lưới đường dây 22kV đi thuỷ Điện Đăk Xú để tối Ưu hoá trong vận hành
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT NHAT QUANG 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT NHAT ANH 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT AN NAM PHAT 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT KHUÊ MINH PHÁT 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT CHÂU NGUYÊN PHÁT 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT AN MINH PHÁT 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT E-BRIGHT 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT VINTEC GROUP 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi NLMT VNTEC GROUP 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công lắp đặt 200 bộ kim thu sét đường dây 22kV XT475, 477 mạch kép đi Lào
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi TĐ ĐĂK XÚ 1 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công kết lưới đường dây 22kV đi thuỷ Điện Đăk Xú để tối Ưu hoá trong vận hành
13/06/2021 ĐL Ngọc Hồi TĐ ĐĂK XÚ 2 07:00 17:00 Điện lực Ngọc Hồi thi công kết lưới đường dây 22kV đi thuỷ Điện Đăk Xú để tối Ưu hoá trong vận hành
13/06/2021 ĐL Kon Plong Trạm biến áp măng bút 7. 08:00 10:00 Đại tu trạm biến áp: Thay tủ điện hạ thế, ATM, tu bổ trạm biến áp
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Khối phố 2 - thị trấn Đak Hà. 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà T1 Khu dân cư 24/3 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà T2 Khu dân cư 24/3 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Tổ Dân Phố 2-1 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thon 3 Ha Mon. 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Dak Uy 1 (C1). 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Dak Uy 1 (C6). 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Hà mòn 3 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 2 Hà Mòn 1 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Đội 6 Đăk Uy1(Thôn Hải Nguyên) 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Đội 3 ĐăkUy 1 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 2 Hà Mòn 3(Quyết Thắng) 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn Thống Nhất - Hà Mòn 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà HA MON 4 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Ủy Ban Hà Mòn 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thôn Bình Minh 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Đội 3 -1 Đăk Uy 1 - Hà Mòn 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thôn Hải Nguyên - Hà Mòn 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thôn Quyết Thắng - Hà Mòn ( DUY1) 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thôn 3 Hà Mòn -1 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thôn Bình Minh 2 - Hà Mòn 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA thôn Hải Nguyên - 1 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Tưới tiêu Công ty cà phê Đăk Uy 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Hà Mòn 3-1 (Quyết thắng) 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 3-2 Hà Mòn 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà NLMT Năng lượng xanh Kon Tum 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà NLMT Nông Nghiệp xanh TG 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà ĐMT Thảo Nguyên Xanh 03:07 09:00 475 KDC 24/3 nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy ĐỘI 2 CÔNG TY 732. 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Khúc Loan. 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NHƠN ĐỨC 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NGHĨA LONG 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TTCX SA NHƠN 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy ĐẮK ĐÊ KRAM 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy ĐĂK TANG RỜ KƠI 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Kà Đừ 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy UB RỜ KƠI 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy KLENG 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Làng Kram, Rờ Kơi (Thôn buôn) 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NHƠN AN 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NHƠN BÌNH 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NHƠN KHÁNH 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NHƠN LÝ 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NHƠN NGHĨA 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Rờ Kơi 3 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy SA NGHĨA 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy ỦY BAN SA NHƠN 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy SA NHƠN 2 (NHƠN BÌNH) 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TRẦN HƯNG ĐẠO 5 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TRẦN HƯNG ĐẠO 1 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Trang trại Duyệt Hương 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA HỒ XUÂN TRƯỜNG 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy AN PHÚ THỊNH 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy AN PHÚ THỊNH 2 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy AN PHÚ THỊNH 3 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy HOÀNG ANH 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy NLMT KOSUN 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA CD NHẬT NGUYÊN XANH 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Tinh Bột Sắn NN Sa Nhơn. 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Tinh bột sắn 2 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBS SA NHƠN 3 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBS SA NHƠN 4 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA tự dùng thuỷ điện Pleikrông 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy CAO SU VẠN THÀNH 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Trạm xay đá Hải Bình (Trường Long) 03:10 09:02 MC 472 PLEIKRONG nhảy, f79 thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 1a Đăk ui ( 3pha ) 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đồn BP 709 hai 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thon 3,4,5 Dak Ui. 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đồn Biên phòng 709 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 2 Đăk Ui 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy ĐỘI 6 - 2 CÔNG TY 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 6 Đăk Ui 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy KCN ĐỘI 3 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Dak ha 10 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy LÀNG TNLN 1 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thon 10,11 Dak Ui. 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy LÀNG TNLN 2 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 11 ĐăkUi ( Thôn Buôn) 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA CONG TY 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thôn 12 Đăk Hà 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đội 10, Công ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thôn 10-1 Đăk Ui ( Đăk Ngọc) 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đội 1 Công Ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thon 1 Dak Ui. 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đội 2 Công Ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thon 6,7 Dak Ui. 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy ĐỘI 3 CÔNG TY 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thon 8 Dak Ui. 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đội 4 Công Ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Thôn 3 ĐăkUi (Thôn buôn) 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đội 5, Công ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thôn 8-1 Đăk Ui 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đội 6 Công Ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà Cấp nước sinh hoạt 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đội 7 Công Ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà TBA Thi công Đập Đăk Ui 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy Đội 9-Công ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Đăk Hà NLMT Nguyễn Thái Kon Tum 08:00 16:00 1) Điện lực Đăk Hà thay dây AC95mm2 bằng AsX 95mm2 từ BT50/1-BT50/59 chiều dài 4.7km; kết hợp phát quang hành lang tuyến đi Thôn 8,9,10,11 Đăk Ui. 2) CPSC Kon Tum thay dây Công trình SCL thôn 6,7 Đăk Ui, chiều dài 4.9km. thay dây Công trình SCL thôn 1,3,4,5 Đăk Ui, chiều dài 5km 3) Sở công thương đấu nối đóng điện các ĐZ 22kV và TBA dự án 2081
13/06/2021 ĐL Sa Thầy KDCư_Đội 3, công ty 78 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA Làng GRập. 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA Làng KĐin - Xộp. 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA Làng Kênh. 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA làng Le 2 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA Làng Le Rơ Mâm. 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA Làng Rẽ. 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA làng Tang 2 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy TBA Làng Tang. 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy LÀNG RẼ 2 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
13/06/2021 ĐL Sa Thầy ỦY BAN XÃ MÔ RAI 06:07 09:03 MC 473/47 RG ST-NH nhảy, f79 không thành công
14/06/2021 ĐL Đăk Tô Kon Tu Dốp 1 08:00 15:00 XDM TBA Pô Kô 1 và Pô Kô 2 để tối ưu bán kính cấp điện cho TBA Kon Tu Dôp 2 và TBA Kon Tu Dôp 2
14/06/2021 ĐL Đăk Tô Kon Tu Dốp 2 08:00 15:00 XDM TBA Pô Kô 1 và Pô Kô 2 để tối ưu bán kính cấp điện cho TBA Kon Tu Dôp 2 và TBA Kon Tu Dôp 2
14/06/2021 ĐL Đăk Tô Kon Tu Dốp 3 08:00 15:00 XDM TBA Pô Kô 1 và Pô Kô 2 để tối ưu bán kính cấp điện cho TBA Kon Tu Dôp 2 và TBA Kon Tu Dôp 2
14/06/2021 ĐL Đăk Tô Điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại trồng trọt 08:00 15:00 XDM TBA Pô Kô 1 và Pô Kô 2 để tối ưu bán kính cấp điện cho TBA Kon Tu Dôp 2 và TBA Kon Tu Dôp 2