Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Khánh Hòa

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa PĐ Ninh Phước 02 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa PĐ Ninh Phước 01 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa Ninh Phước 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa Cty LDTNHH Kho xang dau ngoai quan van phong 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa Xăng dầu Vân Phong 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa Cty CP xây dựng A và C 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa Ngoại quan Vân phong ( chiếu sáng ) 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa Cty Jurong Limited 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
13/06/2021 Điện lực Ninh Hòa Cty CP Lilama 69-1 phả lại 07:00 16:00 Thay dây hạ áp, chuyển dời, đấu nối công tơ, lắp đặt hộp chia dây thiết kế mới từ cột TBA T.8901 đến cột 473NTH_81/29; thay tủ điện trạm T8901
14/06/2021 Điện lực Ninh Hòa PĐ Ninh An 12 07:00 14:00 - Thay dây dẫn trung áp từ cột 475NTH_180 đến cột 475NTH_180/9 2xAC-35 bằng dây 2xACWBCC-35 dài 685 mét. - Hotline tháo và đấu lèo NR 475NTH_180 xuống FCO
14/06/2021 Điện lực Ninh Hòa PĐ Ninh An 13 07:00 14:00 - Thay dây dẫn trung áp từ cột 475NTH_180 đến cột 475NTH_180/9 2xAC-35 bằng dây 2xACWBCC-35 dài 685 mét. - Hotline tháo và đấu lèo NR 475NTH_180 xuống FCO
14/06/2021 Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh Trạm 110B - Diên Lạc 07:00 17:00 Sang dây hạ áp, NR công tơ trạm T110B (Mở rộng TL2)
14/06/2021 Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh Trạm 106 - DNTN Thanh Khuê 08:30 09:30 Thay TI đo đếm tại trạm T.106 (đã liên hệ thống được với KH)
14/06/2021 Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh Trạm 04 - CTCP Kinh doanh Khí Miền nam 10:00 10:30 Thay TI đo đếm tại trạm T.04
14/06/2021 Điện Lực Vạn Ninh Trạm công cộng 08 Vạn Khánh 07:00 17:00 Thay dây hạ áp trạm 3D.023
14/06/2021 Điện Lực Vạn Ninh Trạm công cộng 03 Vạn Long 07:00 17:00 Hoàn thiện TBA XDM 3D.014B
14/06/2021 Trạm điện Khánh Vĩnh Trạm 110B - Diên Lạc 07:00 17:00 Sang dây hạ áp, NR công tơ trạm T110B (Mở rộng TL2)
14/06/2021 Trạm điện Khánh Vĩnh Trạm 106 - DNTN Thanh Khuê 08:30 09:30 Thay TI đo đếm tại trạm T.106 (đã liên hệ thống được với KH)
14/06/2021 Trạm điện Khánh Vĩnh Trạm 04 - CTCP Kinh doanh Khí Miền nam 10:00 10:30 Thay TI đo đếm tại trạm T.04
14/06/2021 Điện Lực Vĩnh Hải Thôn Cát Lợi 1 07:30 11:30 Cô lập trạm T.269 để ĐLVH nâng dây hạ áp vượt QL 1A
14/06/2021 Điện Lực Vĩnh Hải Lương Hòa - xã Vĩnh Lương 13:30 17:00 Cô lập trạm T.140 để ĐLVH nâng dây hạ áp vượt QL 1A
14/06/2021 Điện Lực Vĩnh Nguyên Trạm 96 Khu đô thị Phước Long 08:00 10:30 Thay thế ATM lộ bị nổ hư hỏng, đấu nối lại đường dây cáp ngầm hạ áp bị sự cố sau khi sửa chữa của trạm T.96