Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Hậu Giang

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Châu Thành A Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. 08:30 13:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện lực thị xã Ngã Bảy 3) ấp Long Hoà A1, xã Long Thạnh. Ấp Long An A - thị trấn Cái Tắc 08:30 13:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện lực Phụng Hiệp Ấp 2, xã Hòa An; Ấp Phương Lạc, xã Phương Bình 08:00 13:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Tp.Vị Thanh Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh 08:00 14:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực thị xã Ngã Bảy Ấp Mỹ Thạnh - xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp 08:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Long Mỹ Một phần ấp 08 xã Thuận Hưng huyện Long Mỹ 08:00 12:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Thị Xã Long Mỹ Xã Tân Phú -Thị Xã Long Mỹ 08:00 12:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Phụng Hiệp Một phần ấp Tân Long B, xã Bình Thành 08:00 11:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện lực Vị Thủy Xã Vĩnh Thuận Tây, ấp 3, ấp 4 TT. Nàng Mau, ấp 6, ấp 8 xã Vị Thắng , ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 8 xã Vị Thủy huyện Vị Thủy; Xã Vĩnh Thuận Đông- huyện Long Mỹ 08:00 13:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền