Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực HÀ GIANG

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Quản Bạ Cắt AB lộ 2 sau TBA Nà Sài lộ 372 E 22. 1. Thuộc khu vực 1 phần thôn Nà Sài Xã Đông Hà Huyện Quản bạ Tỉnh Hà Giang. 07:00 16:00 Điện lực Quản bạ thay hòm hộp công tơ ,Thay cáp lưới, sử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải giảm tổn thất điện năng TBA Nà Sài.
13/06/2021 Điện lực Vị Xuyên Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Ngọc Minh lộ 371E22.1. Thuộc khu vực Khách hàng khu vực xã Ngọc Minh - huyện Vị Xuyên. 07:00 16:00 * Điện Lực vị Xuyên thi công: - Đấu nối đường dây 35kV và TBA 400kVA35/0,4kV Mỏ khai thác Quặng MangGan thôn pậu xã Ngọc Minh ( đấu nối vào VT 06 đường dây 35kV nhánh rẽ vào TBA Thôn Pậu). - Di chuyển TBA Ủy Ban Ngọc Minh 250kVA 35/0,4 kV lộ 371E22.1.