Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Gia Lai

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Max-2 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA TĐC Ia Mơ 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng JNâu 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang NLMT Trại nấm Lơ Pang (Đức Huệ-Long An) 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA BTS GLI414 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 17 mới 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang NLMT Trại nấm Blên (Cty Trúc Sơn) 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NT An Biên 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Ó 1 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT Long Thành Đăk Lăk 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Cao Su Ia Ga 3 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Ó 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT Terra Nova VN 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Cao Su Ia Ga 2 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Vườn Ươm 2_Bờ Ngoong 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT PNP Hà Nội 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NT An Phú 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Lê Ngo 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT GES Tây Nguyên 1 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trại Bò 729 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Phăm Klăh 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT GES Tây Nguyên 2 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đồn biên phòng 731 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Hố Lang số 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT Tuy Hòa Solar 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đồn Biên Phòng 729 (mới) 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Jri 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT Thanh Bình Solar 10:00 14:00 Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đồn biên phòng 729(cũ) 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Ngã ba IaTiêm 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT Khánh My 2 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Chốt II 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Lê Anh 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT CTY EFC ONE 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Dự Án Cao Su 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Pa Pết 3 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT Cửa Nam 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Cty XNK&XD 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn Hàm Rồng Số 4 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT CNX Hải Nguyên 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Hồ chứa nước Ia Mơ 2 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đoàn Kết_Bờ Ngoong 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT Hồng Sơn 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA CS HCN Ia Mơ 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Quái_Bngoong 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh NLMT Hải Nguyên 3 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Việt Quốc 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Tổ 3 NTCS 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh NLMT Bắc Nguyên 3 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thanh Hóa 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Ngol số 3 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh NLMT Đông Quang 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trạm bơm Ia Mơ 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Keng số 1 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh NLMT Bê tông tươi Anh Tuấn 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trạm trộn BT Ia Mơ 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Pa Pết mới 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh TBA NLMT Minh Dương GL 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trung Đoàn 710 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Đức Huệ-IB 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Hồ Chứa Nước Ia Mơ 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT CNX Bắc Nguyên 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT CNX Hải Nguyên 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT SOLAR VIDIGI 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT SOLAR VANO 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nguyễn Năng Châu 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Cao Văn Quang 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nguyễn Hữu Phước 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trường Nguyễn Văn Cừ 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Phạm Tỷ 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Văn Lợi 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Bùi Huy Thục 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Lê Thị Lộc 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Đức Mạnh 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đặng Văn Hòe 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Ngô Văn Nam 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Vạn Văn Luận 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đào Văn Hà 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nguyễn Lệnh 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Lê Hoàng 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Phùng Văn Minh 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Chu Văn Chính 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Din 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Cty CP Tây Nguyên Xanh GL (TBA Hồ IaRing_IaTiêm) 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Rmah Hơm 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Phạm Văn Yên 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Khanh 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Reo 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Phạm Ngọc Hưng 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Chu Thị Ngọc Minh 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nguyễn Thị Phương 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT Đặng Đức Gia Lai 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT Đặng Gia Solar 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT Sơn Solar Gia Lai 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Blo_IaBLang 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Ia Só 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng IaSô 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Queen Đơn Số 3 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Ngã Ba Cheo Reo 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Hùng Vương 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Heng Ring 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Mỹ Thạch 4 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đội 6_IaPal 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đội 2_IaPal 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đội 1_IaPal 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 8_IaBlang 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 7_IaBlang 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Quốc Lộ 14 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Hưng Đạo 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đoàn Kết 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Queen Đơn 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đinh Tiên Hoàng 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Hai Bà Trưng 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Queen Thoa 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Queen O 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Tâu Kuk 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Queen Mép 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Nghĩa Hòa (IF8) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Hoàng Văn Thụ 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Sông Đà 3 (IXI+IXJ). 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Wừu 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Làng Bàng (IAH) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Tổ Dân Phố 12 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA T6 Nghĩa Hoà (IAM) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Hùng Vương 1 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA BTS IaNhin (ION) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Ngã Ba Phú Cường 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA T4 TT Phú Hoà (IOA) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn Bình Hưng 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Thôn IaSik (IYC) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn An Điền 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA TT Phú Hòa 3 (IYK) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Kiểm Lâm 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Thôn IaSik 1 (IB1) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Tok 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA L.Kênh Chóp (IB7) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Lê Duẩn 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA T6 Nghĩa Hòa 1 (IE1) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Phan Đình Phùng 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA T7 Nghĩa Hòa (IAQ) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Tổ dân phố 5 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Ia Sik 2 (I18) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Lê Lợi 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Quang Trung (I23) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê UBX HBông 2 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Thôn 2 Nghĩa Hòa (I24 +IAA) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Glan 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh Làng Bàng 1_XBT 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Võ Thị Sáu 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh Thôn 2 Ia Nhin (I30) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Lò Vôi 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh Thôn 3 Nghĩa Hòa (I31) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đội 2 IaPát số 2 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Trường tiểu học Ianhin (I33) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Bờ Hồ IaPát 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Làng Krái (I34) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Kueng XN 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh Thôn 5 Nghĩa Hòa 1 (I47) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Cây số 9 IaPal 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh Thôn 1 Ia Nhin (I58) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Bình Hưng số 2 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Phan Đình Phùng 1 (I62) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đội 1 số 2 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh Thôn 6 Nghĩa Hòa 2 (I68) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Tổ dân phố 13 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Thôn 5 Nghĩa Hòa (IYZ) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Cánh đồng mẫu 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Thôn 3 IaNhin (IAY) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Trúc Sơn H Bông 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Thôn 3 Ia Nhin 1 (IB2) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Blue Tây Nguyên 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh Thôn 3 IaNhin 2 (I43) 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Green Tây Nguyên 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA NLMT Công Hòa 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT HTC 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh TBA Ô. Dũng 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Trọng Hiệp 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Păh Nguyễn Văn Phương 06:07 09:01 MC 436TG.CPA/184/36 Phan Đình Phùng cắt, F79 thành công MC 476BHO/143/47B_Hoà Phú cắt, F79 thành công (13; 749; 17; 750A)
13/06/2021 Điện lực Chư Sê BTS Xã Dun 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA BÔNG HIÓT 3 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Viễn Thông Chư Sê 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Bông Hót 2 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Chiếu Sáng số 2 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Hải Yang 2 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Chiếu Sáng số 3 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Thôn 2 Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Chiếu Sáng Số 4 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Lâm Trường Mang Yang 2 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trạm Bơm Bờ Suối 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Bông Hót 1 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Phú Nhuận 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Hải Yang 1 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê DNTN Đại Minh 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Số 2 Thôn 2 Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Cty CP Đông Hưng- 320KVA 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Thôn 3 Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NH Đầu Tư 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Số 3 thôn 2 Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê SVĐ Chư Sê 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Chợ Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thác Phú Cường 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT Tuấn Ngọc 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Mỏ Đá Đức Hoàng 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT Tuấn Ngọc 2 (Cty Hùng Ngọc) 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NM Bông-50KVA 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NLMT Việt Gia Khang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Công ty Cổ phần Bông Việt Nam 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA BTS GLI331 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trương Đình Hưng 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Kho K896 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NM Nước 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA X267-Kho K896 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nguyễn Văn Hải 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Ngô Thế Phương 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê CV Chư Sê 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Nguyễn Tấn Tài 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Bùi Văn Luận 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Tống Thị Bích Hạnh 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nước Khoáng Bảo Ngọc 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA NT cao su Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Bệnh Viện Chư Sê 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Nguyễn Văn Đua 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLV Cao Su Chư Sê 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA số 2 chăn nuôi Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nguyễn Văn Trường 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA số 3 chăn nuôi Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê DNTN Phúc Huy 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA số 2 NT Tiêu Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê VCB Chư Sê 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA số 4 NT Tiêu Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Cty CP Đức Phú 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA số 3 NT Tiêu Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê CTCP gạch Prime 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Đặng Ngọc Thắng 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nhà Máy Xử Lý Rác Thải 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Số 5 NT Tiêu Hải Yang 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Phù Tiên 3 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Siêu thị Co.opmaprt Chư Sê 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Mang Yang TBA Cam Lê Hoàng Phúc 02:59 08:58 MC 477MYA/133_Đê Kốp cắt, TĐL thành công (497; 11; 9; 497A), trời mưa, gió lớn
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Phù Tiên 4 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NHÀ HÀNG VICTORIA PALCE 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Phung 2 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA làng Pẹt 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Công ty CP Cà phê Gia Lai 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Suối Khôn 2 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Phù Tiên 1 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trại Heo Phúc Huy 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Phung 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Làng Me 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT NN Hữu Hạnh 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thanh Bình 1 (Ia Piơ) 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Uk 1 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT Nông nghiệp QHTT 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đoàn Kết 4 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Làng Uk 2 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT Nông nghiệp Ngọc Quý 14:21 16:21 MC 474 (Chư Sê) cắt, Isc (2392; 2700; 2419) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA ĐOÀN KẾT 3 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 1 (NT Ia Grai) 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đoàn kết Ia Tôr 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Tứ Kỳ 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA ĐỘi 3+4 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đoàn Kết 2 (Ia Tôr) 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thôn Mới 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thôn 3 (NT Ia Grai) 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng BLu 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 4 TĐ710 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 5 NT (Ia Grai) 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Thung 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thanh Bình 3 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thôn 2 NT (Ia Grai) 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Nét 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Suối Khôn 3 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thanh Hà Ia Hrung (250kVA) 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thôn 4 Ia Tôr 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Lũng Vân 2 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thanh Hà 1 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng anh 2 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thôn 5 Ia Piơ 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thanh Hà 6 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Bạt 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Suối Khôn 1 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 4 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phú Mỹ 3 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đoàn Kết 1 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thanh Hà 2 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Anh 3 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Thôn 3 Hà Tam 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA T1 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thanh Hà 3 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Tơ Bang 2 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Thôn 3 An Thành 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA T2 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Quỳnh Hội 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phú Vinh 5 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Thôn 5 An Thành 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Lũng Vân 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 8 CP Chư Păh 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA 5 Làng (Số 2) 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê KukKom 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA UB Ia Piơ 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Làng Pẹt 2 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA 5 Làng (Số 3) 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê ĐakPơ 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thanh Bình 2 (Ia Piơ) 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Bơm Ia Grai 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Tơ Bang 3 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê KukĐak 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 7 Trung đoàn 710 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thôn 3 số 2 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Neh (Ia Tôr) 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Hà Tam 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đào Văn Băng 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 8 CP Chư Păh 2 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đồi Đỏ 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Trung Đoàn 7 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đức Long GL 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 8 CP Chư Păh 1 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Anh 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Thôn 6 Hà tam 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NMG Tuynen Ia Lâu 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Làng UK 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Tơ Bang 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Làng Bút 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Minh Anh 1 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Phù Tiên 5 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA 5 Làng 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Thôn 2 Hà Tam 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA XD&PT Kinh doanh 07:01 07:01 MC 472CPR/542_IA PIƠR cắt, TĐL thành công, (Isc: 18, 9, 413, 417 A)
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thanh Hà 7 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phú Vinh 1 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Thôn 1 Hà Tam 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thanh Hà 8 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Ia Tôr 3 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Làng KrôngKtu 2 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thanh Hà 9 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA CTy B.Dương 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Thôn 5 Hà Tam 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA UK số 4 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phú Mỹ 1 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT Khải Hoàng 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Nghĩa Hưng 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Ia Tôr 1 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT VIỆT NINH 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Novus Imperium Gia Lai 1 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phú Mỹ 2 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT NAM VINH 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Ngân Khởi Phát 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA BTS Ia Băng 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA BTS T6 Hà Tam 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Bơm Đội 4 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA BĐVH Ia Tôr 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Trại Heo Thôn 6 Hà Tam 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Vườn CàFê Ô. Hòa 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA BĐVH Phú Mỹ 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Đông Hưng 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Bà Kiểm 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đỗ Xuân Cốp 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực An Khê Bơm Ka Tung 17:51 17:51 MC 472AKH/388_AN THÀNH cắt, Isc (272, 0, 0, 538)A, TDL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA B.Hồ Ia Bo 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phạm Tuấn 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Koái_ IaBLang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Cầu Đội 5 - Ia Grai 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Văn Hữu 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng HLú_ IaBlang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Trạm Bơm 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trịnh Văn Hạnh 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Mung_IaBlang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Thôn 1 (Ia Hrung) 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Đình Quế 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng ToL 2 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA XNCB NT Ia Grai 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Phi Hải 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 2 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Nguyễn Hoành Nam 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phạm Văn Thuyết 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Tol 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Mỏ đá Quang Đức 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Hữu Sơn 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 2 số 2 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Nguyễn Văn Tuấn 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Hữu Bổn 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Koái IaBlang số 2 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Như Khang 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trần Trung Phú 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 3,4,5_IaBlang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Võ Văn Dũng 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NM Nước Chư sê 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 6_IaBlang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Lê Hữu Thọ 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA VNSAT Ia Kly 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 3_IaBlang số 2 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Nguyễn Công Trường 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA An Thịnh Farm 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 5_Ia Blang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NM Bột Nhang 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA An Thịnh Farm 2 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 1 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Trần Văn Thành 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Hồ IaRing 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Sơr 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai CTCPTĐSĐ(Đập dâng) 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA VNC Cao Su 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 3_IaBlang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai CTCPTĐSĐ(Nhà Máy) 08:45 10:56 MC 471DHO/161/1 _Ia Hrung cắt, Isc (96; 12; 11; 87) A. ĐL xin đóng lại thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trần Quang Sáng (Làng IaRing) 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Sơr Số 2 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 4 - NTCF 10:20 17:31 Bị đứt chì FCO trạm, thay chì đóng lại không thành công, đang cô lập TBA
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Cao Văn Vỹ 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 4_IaBlang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Krol 2 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thân Văn Thêm 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 6 mới_IaBlang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Chư Kó 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 1 - CTy Bình Dương 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn Vinh Hà 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nông Trường 3 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Lê Minh Long 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Nhật Linh 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Krol 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phạm Xuân 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Nhật Minh 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Phong 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA DNTN Vạn Lộc 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Minh Nhật 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng T'Nao 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA T6 IaTiêm 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Ami Ami Cao Nguyên 2 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 1 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Phạm Bá Phấn 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT QHTK 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Xóm Mới 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Văn Hùng 1 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Gia Phú Cao Nguyên 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Khô 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Văn Hùng 2 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Viễn Thông IaBlang 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nông Trường 4 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA T3 IaTiêm 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Văn Hùng 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Ia Boòng 3 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Lê Ngọc Dân 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Văn Hùng 2 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Griêng 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đinh Kỳ Sinh 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Văn Huyến 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Tung 2 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trần Phước Thành 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Huỳnh Đức Tuấn 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Tung 3 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Tư Sơn 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Đỗ Phi Lâm 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA UB Ia O 2 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Hữu Sơn 2 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Tạ Quang Cảm 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Boòng Nga 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Hữu Sơn 3 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Lê Văn Tiến 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 7 Cty Bình Dương 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Tống Văn Dũng 14:35 16:40 MC 474CPR/189_IA TÔR cắt, F79 thành công, Isc (30; 95; 30; 67) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Nguyễn Xuân Hồng 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT LTH Việt Nam 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 8 Cty Bình Dương 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Phú An 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Ami Ami Cao Nguyên 1 17:14 17:14 MC 472CSE/111_IaBlang cắt. Isc = (91; 21; 19; 110) A. TĐL thành công. Trời mưa có giông
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 9 Cty Bình Dương 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Thôn 1-2 Ia Blứ 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Thôn 2 Sơn Lang. 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Quang Trung Solar 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng T'Nao 2 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Làng Quái 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Thôn 1B Sơn Lang. 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT B.A Solar 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông Đội 10 Cty Bình Dương 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Thôn 2 Ia Blứ 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Thôn 4 Sơn Lang. 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT NL Minh Quốc 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Sơ 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Thôn 1 Ia BLứ 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Thôn 5 Sơn Lang 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT Huệ Anh 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng La 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Thiên An 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Thôn 3 Sơn Lang. 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT NLX Hà Nội - Đăk Pơ 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Thuận Dương Gia Lai 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA UB Ia O 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Phú Hà 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA KON VON 2 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT NLX Hà Nội - Gia Lai 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Xung O 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Thôn 2A Ia Blứ 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang Thôn 5A Xã Sơn Lang 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT DTT Việt Nam 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Tung 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Thôn 1A Ia Blứ 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang Thôn 5B Sơn Lang 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT VVT Solar Việt Nam 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Gà 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh UB Ia Blứ 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA UB Sơn Lang 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT BMT Việt Nam 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Gia Lai Việt Nam 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA UB Ia Púch 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Phú Hà 2 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Thôn 1A Sơn lang. 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT Nghiêm Văn Solar 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT MeGa Solar Gia Lai 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Grang 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Thiên An 2 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Chợ Sơn Lang 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT PV ENRGRY 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Minh Sân Gia Lai 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Ia Boòng 2 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh TBA NLMT Nam Vinh 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Thôn 3 Sơn Lang 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT EBGREEN 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT Solar Neo 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Lê Thanh Phong 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA Lâm Trường Sơn Lang 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT ADL 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT PTNL 35 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT CTY EFC GIA LAI 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Ngol 2 Số 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Hoàng Bá Ngọc 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực KBang TBA KBTTT Kon Chư Răng 19:17 19:17 MC 479KBA/494/5 SƠN LANG Cắt. Isc =(158, 158,0,0)A. TĐL thành công
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT Tây Hiệp Phát 1 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Tô Thắng 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Thoon Nhal 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Công ty 194 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT PHÚ CƯƠNG 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT Tây Hiệp Phát 2 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Dương Văn Trường 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng ĐRah (M1) 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Lê Văn Thẩm 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT Lê Huy Gia Lai 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT Năng lượng NHA 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Thái Hồng NHân 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê KTM_BNgoong 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Phan Văn Ngọc 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực An Khê TBA NLMT Dương Điền 2 10:00 14:00 tiết giảm công suất phát các nhà máy NLMT
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA NLMT THC Gia Lai 10:00 14:00 Tiết giảm công suất ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nông Trường Ia Púch 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Ngol 1 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Lê Chúc 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Hải Nguyên 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh TBA NLMT ECO Hà Đông 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nông Trường 5 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Ngol 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Hà Đình Tùng 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Lamec - Nội Bài 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh TBA NLMT Minh Quyết 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA CSHA 1 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Mo 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Phạm A 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Green Tây Nguyên 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh TBA NLMT Tái Tạo Minh Quyết 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Văn Mão 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Nái 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Mai Liệu 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Chư Sê 1 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh TBA NLMT Việt Ninh Gia Lai 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Quốc Hương 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Hố Lâm 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Nguyễn Tám 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Chư Sê 2 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA CSHA 3 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Klá_ IaTiêm 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh Nguyễn Văn Phúc 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT SOLAR VIDIGI 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Bùi Thế Phương 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Nú 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh PHẠM VĂN NHIỆP 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê TBA NLMT SOLAR VANO 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Lê Xuân Huấn 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê KTM 2_Bngoong 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Pưh TBA NLMT Việt Ninh Gia Lai 12:08 14:23 MC 473CPU/297/1_Ngã 3 Ia Le cắt,
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Công ty Cổ phần Bông Việt Nam 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đoàn Anh Bảo 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng H'Lú 2_ IaTiêm 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Sông Thương 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Văn Hải 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Hố Lang (M2) 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Chư Sê NLMT Khánh My 10:00 14:00 Cắt điện tiết giảm nguồn điện
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Thế Anh 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Đrah (M2) 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang NLMT Vũ Thanh Gia Lai 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA DNTN Tiến Thành 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Đrah mới 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang NLMT Nam Đồng Tân 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA CBMCS 2 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Drah 1 số 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT Hướng Dương 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA CBMCS 1 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Nái 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT Thái Dương 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trịnh Văn Long 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê IaKpó 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT Công nghệ DT 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Văn Hùng, Ia Bòng 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 16_Bờ Ngoong 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT Lê Huy GL 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Sỷ Thích 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Hố Lâm 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT TM-ĐT Đồng Tân 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trương Văn Kiệm 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Kpó 1 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT PV VENUS 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Văn Hường 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng KLá 2_Ia Tiêm 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT TTC ENERGRY Toàn Cầu 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Nguyễn Xuân Phúc 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Keng 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT EBGREEN 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đoàn Văn Thanh 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê IaKpó 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT Hưng Gia Thịnh 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Lê Phước Hải 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Thôn 16 số 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực KBang TBA NLMT Hoàng Gia Thịnh 10:00 14:00 Tiết giảm nguồn ĐMTMN theo lịch
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Hồ trung tâm 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê UB xã Bờ Ngoong 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Đức cơ NLMT Lê Thúy GL 10:00 14:00 Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 7/06 - 13/06/2021
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trại bò chính 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng KLah Kleo 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Đức cơ NLMT Quang Lạc GL 10:00 14:00 Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 7/06 - 13/06/2021
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trần Xuân Hợp 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Vườn Ươm_Bngoong 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Đức cơ NLMT Dũng Khải GL 10:00 14:00 Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 7/06 - 13/06/2021
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Tô Bá Mạnh 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê UB xã IaTiêm 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Đức cơ TBA NLMT Phát Lê 10:00 14:00 Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 7/06 - 13/06/2021
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Trung Nguyên 11:04 13:07 MC 476CPR/74_IA BOÒNG cắt, F79 thành công.
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng K'Lú 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực Đức cơ TBA NLMT Tân Thịnh Phát 10:00 14:00 Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 7/06 - 13/06/2021
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA UB Ia Mơ 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng PaPết 1&2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Phú Lợi Hưng 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng KLah 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Khối Zét 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Lê Gia Trường Thịnh 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 1 TĐ 710 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê UB xã Bair Maih 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Max Miền Trung 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Đội 2 TĐ710 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng JNâu 2 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
13/06/2021 Điện lực IaGrai TBA NLMT Max Gia Lai 10:00 14:00 Sa thải các TBA NLMT theo phân bổ ngày 13/06
13/06/2021 Điện lực Chư Prông TBA Làng Khôi 11:46 14:06 MC 472CPR/392/1_IA MƠ cắt, Isc ( 204; 5; 204; 112) A
13/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Jri+Cùi 13:57 16:09 MC476CSE/32/74/45/1A_ Hố Lang, F79 thành công
14/06/2021 Điện lực An Khê Thôn 2 Thành An 2 07:30 14:00 Hoán chuyển MBA Thôn 2 Thành An 2 từ 100 kVA lên thành 250 kVA ( hoán chuyển với MBA An Điên Bắc Nam)
14/06/2021 Điện lực An Khê An Điền Bắc Nam 08:30 12:00 Hoán chuyển MBA An Điền Bắc Nam từ 250 kVA xuống thành 100 kVA ( hoán chuyển với MBA Thôn 2 Thành An 2)
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Mung_IaBlang 06:30 07:00 Đội hotline XNDV: Tháo 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126, che chắn để ĐLCS công tác tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 2 06:30 07:00 Đội hotline XNDV: Tháo 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126, che chắn để ĐLCS công tác tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 2 số 2 06:30 07:00 Đội hotline XNDV: Tháo 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126, che chắn để ĐLCS công tác tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 1 06:30 07:00 Đội hotline XNDV: Tháo 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126, che chắn để ĐLCS công tác tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Văn Huyến 06:30 07:00 Đội hotline XNDV: Tháo 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126, che chắn để ĐLCS công tác tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Mung_IaBlang 07:00 17:00 ĐLCS dựng 06 trụ BTLT 12m (02 trụ dựng thủ công), lắp 33 chụp đầu cột (03 chụp lắp thủ công), thay 144 sứ đứng và 79 sứ chuỗi 22kV từ trụ 126 đến trụ 126/55
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 2 07:00 17:00 ĐLCS dựng 06 trụ BTLT 12m (02 trụ dựng thủ công), lắp 33 chụp đầu cột (03 chụp lắp thủ công), thay 144 sứ đứng và 79 sứ chuỗi 22kV từ trụ 126 đến trụ 126/55
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 2 số 2 07:00 17:00 ĐLCS dựng 06 trụ BTLT 12m (02 trụ dựng thủ công), lắp 33 chụp đầu cột (03 chụp lắp thủ công), thay 144 sứ đứng và 79 sứ chuỗi 22kV từ trụ 126 đến trụ 126/55
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 1 07:00 17:00 ĐLCS dựng 06 trụ BTLT 12m (02 trụ dựng thủ công), lắp 33 chụp đầu cột (03 chụp lắp thủ công), thay 144 sứ đứng và 79 sứ chuỗi 22kV từ trụ 126 đến trụ 126/55
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Văn Huyến 07:00 17:00 ĐLCS dựng 06 trụ BTLT 12m (02 trụ dựng thủ công), lắp 33 chụp đầu cột (03 chụp lắp thủ công), thay 144 sứ đứng và 79 sứ chuỗi 22kV từ trụ 126 đến trụ 126/55
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Mung_IaBlang 17:00 17:30 Đội hotline XNDV: Đấu 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 2 17:00 17:30 Đội hotline XNDV: Đấu 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 2 số 2 17:00 17:30 Đội hotline XNDV: Đấu 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Làng Plong 1 17:00 17:30 Đội hotline XNDV: Đấu 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực Chư Sê Trần Văn Huyến 17:00 17:30 Đội hotline XNDV: Đấu 03 kẹp hotline DZTA_XT472CSE nhánh đi làng Mung tại trụ 126;
14/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Tổ 4 Cty 75-2P 08:00 11:00 Dựng cột, đấu nối TBA Làng Bía 2 XDM tại khoảng cột 404/198 -404/199 XT 473/110ĐC Dựng cột 8.4m dưới DZ trung áp khoảng cột 404/196 – 404/200 Xt 473/110ĐC TNĐK, tách nối đất CSV cá TBA Đội 16 Cty 74, Đội 15 Cty 74 Thay sứ mẽ tại trụ 404/206/5, 404/206/13, 404/206/17 XT 473/110ĐC
14/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 15 CTy 74 Số 2-2P 08:00 11:00 Dựng cột, đấu nối TBA Làng Bía 2 XDM tại khoảng cột 404/198 -404/199 XT 473/110ĐC Dựng cột 8.4m dưới DZ trung áp khoảng cột 404/196 – 404/200 Xt 473/110ĐC TNĐK, tách nối đất CSV cá TBA Đội 16 Cty 74, Đội 15 Cty 74 Thay sứ mẽ tại trụ 404/206/5, 404/206/13, 404/206/17 XT 473/110ĐC
14/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 16 CTy 75 08:00 11:00 Dựng cột, đấu nối TBA Làng Bía 2 XDM tại khoảng cột 404/198 -404/199 XT 473/110ĐC Dựng cột 8.4m dưới DZ trung áp khoảng cột 404/196 – 404/200 Xt 473/110ĐC TNĐK, tách nối đất CSV cá TBA Đội 16 Cty 74, Đội 15 Cty 74 Thay sứ mẽ tại trụ 404/206/5, 404/206/13, 404/206/17 XT 473/110ĐC
14/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 15 Cty 74-2P 08:00 11:00 Dựng cột, đấu nối TBA Làng Bía 2 XDM tại khoảng cột 404/198 -404/199 XT 473/110ĐC Dựng cột 8.4m dưới DZ trung áp khoảng cột 404/196 – 404/200 Xt 473/110ĐC TNĐK, tách nối đất CSV cá TBA Đội 16 Cty 74, Đội 15 Cty 74 Thay sứ mẽ tại trụ 404/206/5, 404/206/13, 404/206/17 XT 473/110ĐC
14/06/2021 Điện lực IaGrai TBA Đội 9 Công ty 715 08:00 11:00 Dựng cột, đấu nối TBA Làng Bía 2 XDM tại khoảng cột 404/198 -404/199 XT 473/110ĐC Dựng cột 8.4m dưới DZ trung áp khoảng cột 404/196 – 404/200 Xt 473/110ĐC TNĐK, tách nối đất CSV cá TBA Đội 16 Cty 74, Đội 15 Cty 74 Thay sứ mẽ tại trụ 404/206/5, 404/206/13, 404/206/17 XT 473/110ĐC