Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Đăk Lăk

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T27 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Hoàng Lộc 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Ban QLDA Đầu tư XD công trình dân dụng và CN Đắk Lắk 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T28 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Cư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T29 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp CHM 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ CNTCT CP VN-CTTNHHMTV CT Càphê B.Hồ 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T43 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trường Hà Ea Hồ T164N 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TX BUÔN HỒ 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T51 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Quảng An Ea Hồ 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty TNHH Hoa Tường 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T56 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ JC530267(DD471E47) 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trường Huỳnh Thúc Kháng 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T78 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ JC530319- TÁCH T64N -474E47 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Xí Nghiệp Việt Hà 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T80 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T7M-475HT-HTX Đồng Thuận 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trụ sở Bảo hiểm xã hội Thị Xã Buôn Hồ 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T7M-475HT-HTX Đồng Thuận 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T81 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T8M-475HT Đồng Thuận-Hòa Thuận 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Anh Tuấn 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T8M-475HT Đồng Thuận-Hòa Thuận 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T85 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T115M_475HT (Buôn Krông B-Eatu) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trung tâm viễn thông Khu vực Bắc Đăk Lăk - Viễn thông Đăk Lăk 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T115M_475HT (Buôn Krông B-Eatu) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T102 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T148M_475HT_Khu Liên doanh Ea Tu 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T148M_475HT_Khu Liên doanh Ea Tu 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar T105K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T517M_472HT-Thôn 8 Hoà Thuận 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời CTy TNHH Năng Lượng Xanh Ban Mê 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T517M_472HT-Thôn 8 Hoà Thuận 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T111 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T61M-475HT Thôn 3 Xã EaTu 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Lê Bá Thùy 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T61M-475HT Thôn 3 Xã EaTu 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T112 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T62M-475HT Buôn Krông Ana-EaTul 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Cty TNHH Đình Thắng ĐắkLắk 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T62M-475HT Buôn Krông Ana-EaTul 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T113K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T63M-475HT TT xã EaTu 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty cổ phần EaTul I 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T63M-475HT TT xã EaTu 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T114 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T64M-475HT Khu liên doanh EaTul 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty cổ phần EaTul II 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T64M-475HT Khu liên doanh EaTul 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T117 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T65M-475HT UB xã EaTur 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty TNHH TM&DV Green life 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T65M-475HT UB xã EaTur 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T119 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T85M_475HT (Hoà Thuận) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty TNHH TM&DV Green TECH 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T85M_475HT (Hoà Thuận) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T146 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T126M_475HT -Trạm công cộng Hòa Thuận 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty TNHH Lâm Hồng Hưng 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T126M_475HT -Trạm công cộng Hòa Thuận 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T157 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T130M_475HT_Thôn4,thôn8 HòaThuận 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty TNHH DV Hưng Phát 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T130M_475HT_Thôn4,thôn8 HòaThuận 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T159 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T10M-475HT DL-5 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời PM 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T10M-475HT DL-5 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T255_477HT-Cty Sabeco Tây Nguyên 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T160 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T11M-475HT-Cty cấp nước 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty cổ phần Solar Buôn Hồ 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T11M-475HT-Cty cấp nước 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T26_473HT Nhà máy Bia SG Km7 QL 14 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T161 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T9M-475HT Trạm Bơm tăng áp Đạt Lý 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty TNHH MTV Thiên Đức An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T9M-475HT Trạm Bơm tăng áp Đạt Lý 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T28_473HT Nhà máy Bia SG Km7 QL 14 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T165 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T124M_475HT-Châu Thị Quỳnh (trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Tâm Khôi 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T124M_475HT-Châu Thị Quỳnh (trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T29_473HT Nhà máy Bia SG Km17 QL 14 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T166 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T12M-475HT DL-12 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty TNHH MTV Thiên Phúc An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T12M-475HT DL-12 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T356_477HT-Cty xăng dầu Tuấn Tú (Trạm KH) 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T167 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T132M_475HT-Trần thị Thanh (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trười Cty TNHH MTV Xuân Tùng 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T132M_475HT-Trần thị Thanh (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T509_474HT- Cty CP Bến xe tổng hợp ĐắkLắk (Trạm KH) 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T179 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T13M-475HT LK 194 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Cty TNHH Hoàng Việt 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T13M-475HT LK 194 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột Trạm 83M_473HT 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T180 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T14M-475HT_ Cty cấp nước(Trạm CD của KH-DL-14) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty TNHH SX TM & DV Trung Khoa 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T14M-475HT_ Cty cấp nước(Trạm CD của KH-DL-14) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T140M_473HT_Sở chỉ huy tiền phương TN01-BTLBĐ Biên Phòng 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T181 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T15M-475HT DL-8 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-Chi Nhánh Bắc Đắk Lắk 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T15M-475HT DL-8 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T147M_473HT-TT điều dưỡng Người có công 09:08 11:31  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T182 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01-ĐMT.SX_472HT_Cty Sao Xanh (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01-ĐMT.SX_472HT_Cty Sao Xanh (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T311_473HT-xã EaTu 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T184 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T352M_472HT_Huỳnh Tú_ Trạm KH 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Cổ Phần Bot Quang Đức 13:01 18:31  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T352M_472HT_Huỳnh Tú_ Trạm KH 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T42M_473HT Thôn 4 xã EaTu 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T185 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T435M_472HT-Nguyễn Ngọc Tiên (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Hoàng Chí Dũng 13:01 18:31  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T435M_472HT-Nguyễn Ngọc Tiên (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T125M_473HT (khu CN Tân An) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T186 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T515M_472HT-Trần Thị Thanh (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Đặng Tiến Dũng 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T515M_472HT-Trần Thị Thanh (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T128M_473HT-Công ty TNHH Dawa (Trạm Điện lực) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T187 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T77M-472HT: Cty Hồng An (trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T77M-472HT: Cty Hồng An (trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T01-ĐMT.AP_473HT_Cty An Phước (Trạm KH) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T189 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T80M-475HT-Trần Đình Hạnh 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Bùi Văn Lành 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T80M-475HT-Trần Đình Hạnh 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T1-ĐMT.TP_473HT- Cty Thuận Phúc (Trạm KH) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T192 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T82M_DD475HT(Trần Đình Hạnh_Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Tiến Hạnh 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T181_472E48 _Đài kiểm soát không lưu BMT 07:30 10:30 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thu hồi TBA T181(ĐD472BMT) cũ không sử dụng sau khi đã đóng điện đường dây trung áp và TBA T511(ĐD472BMT) cấp điện Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột”
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T82M_DD475HT(Trần Đình Hạnh_Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T01-ĐMT.VPSG_473HT_Cty Vàng Phương Sài Gòn (Trạm KH) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar T197K - thôn 1A Ea Ô 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T104M_475HT -Châu Thị Quỳnh (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Văn Bảo 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T286_472E48 C?ng Hàng Không BMT (Tr?m KH) 07:30 10:30 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thu hồi TBA T181(ĐD472BMT) cũ không sử dụng sau khi đã đóng điện đường dây trung áp và TBA T511(ĐD472BMT) cấp điện Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột”
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T104M_475HT -Châu Thị Quỳnh (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T01-ĐMT.XH_473HT_Cty Xuân Hòa (Trạm KH) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T202 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T108M_475HT-Nguyễn văn Chữ ( Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Đinh Việt Hào 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T511_472BMT-CN Tổng Cty Qly bay VN 07:30 10:30 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thu hồi TBA T181(ĐD472BMT) cũ không sử dụng sau khi đã đóng điện đường dây trung áp và TBA T511(ĐD472BMT) cấp điện Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột”
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T108M_475HT-Nguyễn văn Chữ ( Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T225M_473HT-Phan Thị Yến_Phương Anh Plastic (Trạm Đlực) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T203 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T111M_475HT-Ngô Thị Mỹ Hằng (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Buôn Hồ 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện lực Krông Păc T218-ĐD478KRP- Ea UY 08:00 16:00 Công ty TNHH TM&XD Phong Phú trồng chèn trụ, di chuyển T220(ĐD478KRP) từ trụ 243/98/61 đến trụ 243/98/58A( ĐD478KRP)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T111M_475HT-Ngô Thị Mỹ Hằng (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T259M_473HT-Cty Đăng Phong-Trạm Điện lực 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T204 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01.ĐMT-G20_472HT-Cty G20 Group (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Y Dzhô Niê 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện lực Krông Păc T219-ĐD478KRP- VỤ BỔN 08:00 16:00 Công ty TNHH TM&XD Phong Phú trồng chèn trụ, di chuyển T220(ĐD478KRP) từ trụ 243/98/61 đến trụ 243/98/58A( ĐD478KRP)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01.ĐMT-G20_472HT-Cty G20 Group (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T26_473HT Nhà máy Bia SG Km7 QL 14 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T205 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01-ĐMT.HCN_472HT_Cty HCN (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Phạm Hồng Thái 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện lực Krông Păc T42P-ĐD478KRP- TRẠM BƠM 718 08:00 16:00 Công ty TNHH TM&XD Phong Phú trồng chèn trụ, di chuyển T220(ĐD478KRP) từ trụ 243/98/61 đến trụ 243/98/58A( ĐD478KRP)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01-ĐMT.HCN_472HT_Cty HCN (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T28_473HT Nhà máy Bia SG Km7 QL 14 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T206 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01-ĐMT.TP_472HT_Cty Thuận Phúc (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thạch Nguyên An 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T189H_Xã Ea Blang 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01-ĐMT.TP_472HT_Cty Thuận Phúc (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T29_473HT Nhà máy Bia SG Km17 QL 14 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T207 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01.ĐMT-TP_472HT-Cty Thuận Phúc (Trạm KH) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T20_473CMG_khối 7, TT Quảng Phú 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T190H_Xã Ea Blang 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T01.ĐMT-TP_472HT-Cty Thuận Phúc (Trạm KH) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T36M_473HT Cty Cà phê Trung Nguyên 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T208 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T186H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T21_473CMG_UBND TT Quảng Phú (XBT) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T217H_Xã Ea Blang 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T2H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T37M_473HT Cty Lương Thực Thái Bình 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T209 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T187H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T22_473CMG_UBND TT Quảng Phú (XBT) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T218H_Xã Ea Blang 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T3H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T38M_473HT NM Thép Hoàng Nguyên 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T210 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T189H_Xã Ea Blang 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T23_473CMG_Khối 4, TT Quảng Phú 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T22H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T4H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T39M_473HT NM Thép Hoàng Nguyên 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T211 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T190H_Xã Ea Blang 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T24_473CMG_Khối 3 TT Quảng Phú 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T39H_Phường Bình Tân 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T5H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T40M_473HT Kho dự trữ BMT 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T219 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T217H_Xã Ea Blang 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T30_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T40H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T6H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T41M_473HT-Cty TNHH Phương Đông (Trạm Đlực) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T231 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T218H_Xã Ea Blang 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T34_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T63H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T7H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T43M_473HT Công ty Xuân Hòa 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T245 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T2H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T36_473CMG_Buôn Kroa A, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T64H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T14H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T45M_473HT (Công ty Toàn Thắng) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T246 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T3H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T37_473CMG_Buôn Yông, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T79H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T15H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T46M-473HT DN Thu Hiền_Tỉnh lộ 8-Khu CN Tân An 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T248 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T4H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T38_473CMG_Buôn Tah UBND Xã Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T138H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T16H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T47M_473HT Công ty Đăk Hải+LongVân(Trạm Đlực) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T257 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T5H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T39_473CMG_Buôn Hô, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T140H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T18H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T48M_473HT Nhà máy Bê Tông DUL Daklak 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T271 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T6H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T30A_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng (ghép T30) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T141H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T19H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T49M_473HT Công ty A74 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T272 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T7H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T312_473CMG_TT Quảng Phú (S/tải T20) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T143H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T20H_Xã Cư Bao 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T53M_473HT Xưởng SX vỏ bình Ga 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T274 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T14H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T364_471BHO_S/tải T37C_Buôn Cuôr Đăng A 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T144H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TT Thông tin di động Vietnamobile 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T56M_473HT Cơ sở thuộc da 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T275 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T15H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T37C_472HT_Buôn Cuôc Đăng A Cuốc Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T145H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH ĐẮK LẮK 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T57M_473HT NMSX Ván O Kan 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T276K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T16H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T38C_H_472HT_Buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T146H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trung Đoàn BB 95 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T69M-473HT ( Đô Thị & MT) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T277 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T18H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T40C_471BHO_Buôn Cuốc Đăng A xã Cuốc Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T147H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Văn Hoà 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T70M-473HT_Cty XD Phu Xuan-Bê tông Thànhcông 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T278 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T19H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T41C_471BHO_Buôn A Ring xã Cuốc Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T149H_Phường Bình Tân 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty cổ phân Phúc Sinh Đăk Lăk (T13H) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T74M-473HT Cty cà phê Trung Nguyên(Trạm Đlực) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T301 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T20H_Xã Cư Bao 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T432_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng (S/tải T34) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T150H_Phường Bình Tân 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Y Thư Ayũn 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột Trạm 83M_473HT 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T306 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T21H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T436_473CMG_Buôn Yông, Ea Drơng (S/tải T37) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T169H_Phường Bình Tân 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Cổ Phần Cao Su Đắk Lắk 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T106M_473HT_Cty Long Vân (Trạm Điện lực) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T335 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T22H_Phường Thống Nhất 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T43C_471BHO_Công ty An Phú, Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T180H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Nhất Thống 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T107M_473HT -Cty TNHH SX & DV Đắc Hải (Trạm Đlực) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T336 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T24H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T440_473CMG_Buôn Tah UBND, Ea Drơng (S/tải T38) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T182H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Y Dzhô Niê 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T140M_473HT_Sở chỉ huy tiền phương TN01-BTLBĐ Biên Phòng 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T346 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T26H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T44C_471BHO_Buôn Gram, Xã Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T185H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T20_473CMG_khối 7, TT Quảng Phú 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T145M_473HT-Cty TNHH TM & SX cơ khí Hoàng Nguyên 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T347 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T27H_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T458_473CMG_Khối 4, TT Quảng Phú (S/tải T23) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T191H_Phường Bình Tân 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T21_473CMG_UBND TT Quảng Phú (XBT) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T147M_473HT-TT điều dưỡng Người có công 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar T353K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T28H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T45C_471BHO_Phú Thành, Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T196H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T22_473CMG_UBND TT Quảng Phú (XBT) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T01-ĐMT.NLX_473HT_Cty Năng Lượng Xanh (Trạm KH) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T354 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T29H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T47C_471BHO_Buôn Kroeh, Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T197H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T23_473CMG_Khối 4, TT Quảng Phú 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T01-ĐMT.ST_473HT_Cty Sơn Tây (Trạm KH) 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T355 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T30H_Phường Đạt Hiếu 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T55C_H_472HT_Buôn CuôrĐăng A, Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T198H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T24_473CMG_Khối 3 TT Quảng Phú 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T01_ĐMT.VTNN_473HT_Cty CP lương thực Vtư nông nghiệp 10:15 10:40 B41 chuyển phương thức
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T372 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T31H_Phường An Bình 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T56C_H_472HT_Buôn Cuôr Đăng B Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T219H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T30_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T115 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T376 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T32H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T59C_H_472HT_Buôn Cuôr Đăng C Xã cuốr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T220H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T34_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T116 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T378 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T35H_Phường Đạt Hiếu 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T60C_H_472HT_Buôn Kroh C, Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T221H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T36_473CMG_Buôn Kroa A, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T118 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T381 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T36H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T87C_472HT_S/tải T37C & 38C Buôn Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T223H_Xã Ea Siên 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T37_473CMG_Buôn Yông, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T158 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T382 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T39H_Phường Bình Tân 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T91C_H_472HT_Buôn Cuôc Đăng B 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T241H_Phường Thống Nhất 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T38_473CMG_Buôn Tah UBND Xã Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T183 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T421K - San tải T28 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T40H_Phường Thống Nhất 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T107C_471BHO_Thôn Đoàn kết, Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ CTY TNHH XD Thạch Nguyên An 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T39_473CMG_Buôn Hô, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T188 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T422K - San tải T43 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T41H_Phường Thống Nhất 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T108C_471BHO_Công ty An Phú, Cuôr Đăng (S/tải T43C) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trường Huỳnh Thúc Kháng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T30A_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng (ghép T30) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T190 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T423K - San tải T56 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T50H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T113C_471BHO_Buôn  A Ring xã Cuốc Đăng (S/tải T41C) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Xí Nghiệp Việt Hà 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T312_473CMG_TT Quảng Phú (S/tải T20) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T226 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T424K - San tải T278, T346 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T60H_Phường Đạt Hiếu 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T116C_471BHO_Buôn Tah UBND, Ea Drơng (S/tải T38) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Anh Tuấn 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T364_471BHO_S/tải T37C_Buôn Cuôr Đăng A 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T227 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T425K - San tải T49 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T63H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T40CA_471BHO_S\tải T40C, Buôn Cuốc Đăng A 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Cty TNHH Đình Thắng ĐắkLắk 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T37C_472HT_Buôn Cuôc Đăng A Cuốc Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T228 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T426K - San tải T187 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T64H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T44CA_471BHO_S/tải T44C_B Gram, Xã Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời PM 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T38C_H_472HT_Buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T230 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T440K - San tải T180 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T67H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T55CA_H_472HT_S/tải T55C, Buôn Cuôc Đăng A, Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty cổ phần Solar Buôn Hồ 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T40C_471BHO_Buôn Cuốc Đăng A xã Cuốc Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T255 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T441K - San tải T180 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T69H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T56CA_H_472HT_Buôn Cuôr Đăng B Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Tâm Khôi 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T41C_471BHO_Buôn A Ring xã Cuốc Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T256 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T465K - San tải T209 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T71H_M_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T25_473CMG_Trạm CDùng_BTS_ Tiến cường, Quảng Tiến (Mobifon) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Cty TNHH Hoàng Việt 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T432_473CMG_Thôn Tân Sơn, Ea Drơng (S/tải T34) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T260 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T475K - San tải T81K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T73H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T26_473CMG_Trạm CDùng_Huỳnh Văn Phước, Quảng Tiến (Bơm tưới Cà fe) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Cổ Phần Bot Quang Đức 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T436_473CMG_Buôn Yông, Ea Drơng (S/tải T37) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T358 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T191A 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T74H_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T27_473CMG_Trạm CDùng_Công ty cà phê Eapôk (BT) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Hoàng Chí Dũng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T43C_471BHO_Công ty An Phú, Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T359 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T191B 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T75H_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T28_473CMG_Trạm CDùng_Công ty cà phê Eapôk (Bơm tưới) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Đặng Tiến Dũng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T440_473CMG_Buôn Tah UBND, Ea Drơng (S/tải T38) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T366 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T196A 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T76H_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T31_473CMG_Trạm CDùng_Cty Cfê 15, Thôn Tân Sơn, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T44C_471BHO_Buôn Gram, Xã Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T380 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T196B 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T77H_Phường An Bình 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T32_473CMG_Cty cà fê 15, thôn Tân Sơn, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Bùi Văn Lành 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T458_473CMG_Khối 4, TT Quảng Phú (S/tải T23) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T229A 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T365A 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T78H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T33_473CMG_Trạm CDùng Trần Đình Kỷ, TT Ea Pôk (B/tưới ) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Tiến Hạnh 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T45C_471BHO_Phú Thành, Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T229B 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T365B 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T79H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T35_473CMG_Trạm CDùng_Trương Đình Đào, Ea Drơng (B/tưới) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Phạm Hồng Thái 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T47C_471BHO_Buôn Kroeh, Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T258A 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T284K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T81H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T248_473CMG_Trạm CDùng_Phạm Thanh Việt, TT Ea Pôk 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thạch Nguyên An 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T55C_H_472HT_Buôn CuôrĐăng A, Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T258B 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T433- Viễn thông Đăk Lăk 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T82H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T260_473CMG_Trạm CDùng_Lê Văn Mai, Quảng Tiến (B/tưới) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T189H_Xã Ea Blang 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T56C_H_472HT_Buôn Cuôr Đăng B Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T259A 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T2K-DNTN Thu Thừa 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T83H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T300_473CMG_Trạm CDùng NMCB Mủ C/su CTTNHH Vinh Phúc, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T190H_Xã Ea Blang 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T59C_H_472HT_Buôn Cuôr Đăng C Xã cuốr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T259B 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T058K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T84H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T301_473CMG_Trạm CDùng NMCB Mủ C/su CTTNHH Vinh Phúc, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T217H_Xã Ea Blang 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T60C_H_472HT_Buôn Kroh C, Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T13 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T60K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T89H_Phường Đạt Hiếu 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T373_473CMG_Trạm CDùng_Hồ Văn Lang, Buôn Króa A, EaDrơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T218H_Xã Ea Blang 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T87C_472HT_S/tải T37C & 38C Buôn Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T14 13:30 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T79K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T92H_Phường Đạt Hiếu 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T388_473CMG_Trạm CDùng_Trần Văn Tuấn, Buôn Króa A, EaDrơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T22H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T91C_H_472HT_Buôn Cuôc Đăng B 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T27 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T86K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T93H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T392_473CMG_Trạm CDùng NMCB Mủ C/su CTTNHH Vinh Phúc, Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T39H_Phường Bình Tân 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T107C_471BHO_Thôn Đoàn kết, Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T28 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T91 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T94H_Phường An Bình 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T395_473CMG_Trạm CDùng, Nguyễn Đức Cang, Buôn Tar, Ea Drơng (Bơm tưới) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T40H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T108C_471BHO_Công ty An Phú, Cuôr Đăng (S/tải T43C) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T29 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T121K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T95H_Phường An Bình 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T412_473CMG_Trạm C/Dùng_Công ty TNHH SX&TM Đại Ngàn 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T63H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T113C_471BHO_Buôn  A Ring xã Cuốc Đăng (S/tải T41C) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T43 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T129K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T97H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T414_473CMG_Trạm C/Dùng_Công ty TNHH SX&TM Đại Ngàn 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T64H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T116C_471BHO_Buôn Tah UBND, Ea Drơng (S/tải T38) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T51 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T131K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T102H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T42C_471BHO_Trạm CDùng CTy CPKT Cao Su Đakrutech 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T79H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T40CA_471BHO_S\tải T40C, Buôn Cuốc Đăng A 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T56 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T133K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T103H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T441_473CMG_Trạm CDùng_Cty TNHH MTV Tâm Đức (ĐMT) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T138H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T44CA_471BHO_S/tải T44C_B Gram, Xã Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T78 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐTBVN){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T104H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T459_473CMG_Trạm CDùng Cty TNHH TM DV Dũng Phát, Tiến Cường xã Quảng Tiến 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T140H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T55CA_H_472HT_S/tải T55C, Buôn Cuôc Đăng A, Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T80 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.NLHP){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T105H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T467_473CMG_Trạm CDùng, cấp nước bơm tưới Tiến Cường, xã Quảng Tiến 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T141H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T56CA_H_472HT_Buôn Cuôr Đăng B Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T81 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.MTĐV){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T107H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T48C_471BHO_Trạm CDùng_XN CB Gỗ Cao Su 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T143H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T25_473CMG_Trạm CDùng_BTS_ Tiến cường, Quảng Tiến (Mobifon) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T85 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐMT NA){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T108H_Phường An Bình 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T49C_471BHO_Trạm CDùng_XNCB gỗ cao su, Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T144H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T26_473CMG_Trạm CDùng_Huỳnh Văn Phước, Quảng Tiến (Bơm tưới Cà fe) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T102 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐTNC){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T110H_Phường An Bình 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T50C_471BHO_Trạm CDùng_NMCB Cao su, Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T145H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T27_473CMG_Trạm CDùng_Công ty cà phê Eapôk (BT) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar T105K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.NAU GLAY){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T112H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T51C_471BHO_Trạm CDùng_NM CB gỗ Cao Su 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T146H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T28_473CMG_Trạm CDùng_Công ty cà phê Eapôk (Bơm tưới) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T111 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐMT NM){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T113H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T52C_471BHO_NM CB Mủ Cao Su, Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T147H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T31_473CMG_Trạm CDùng_Cty Cfê 15, Thôn Tân Sơn, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T112 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.NT){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T114H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T53C_471BHO_Trạm CDùng_NMCB Cao su, Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T149H_Phường Bình Tân 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T32_473CMG_Cty cà fê 15, thôn Tân Sơn, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T113K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐTQQ){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T115H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T54C_471BHO_Trạm CDùng_NMCB Cao su, Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T150H_Phường Bình Tân 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T33_473CMG_Trạm CDùng Trần Đình Kỷ, TT Ea Pôk (B/tưới ) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T114 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.SHB){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T116H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T57C_H_472HT_Trạm CDùng_Cty TNHH Tấn Gia Linh, Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T169H_Phường Bình Tân 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T35_473CMG_Trạm CDùng_Trương Đình Đào, Ea Drơng (B/tưới) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T117 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.MTTA){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T117H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T62C_471BHO_Trạm CDùng_XN CB Gỗ Cao Su, Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T180H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T248_473CMG_Trạm CDùng_Phạm Thanh Việt, TT Ea Pôk 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T119 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.TBE){474EKA} 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T118H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T72C_472HT_Trạm CDùng_Y Ngoai Êban, Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T182H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T260_473CMG_Trạm CDùng_Lê Văn Mai, Quảng Tiến (B/tưới) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T146 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T288K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T119H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T73C_472HT_Trạm CD_Y Wel Ayun, Xã Cuốc Đăng (Bơm tưới) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T185H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T300_473CMG_Trạm CDùng NMCB Mủ C/su CTTNHH Vinh Phúc, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T157 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T2-ĐMT.CNX BN 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T120H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T83C_472HT_Trạm CDùng_Y Sul Êban - Buôn Kroa B cuôc Đăng (BT) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T191H_Phường Bình Tân 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T301_473CMG_Trạm CDùng NMCB Mủ C/su CTTNHH Vinh Phúc, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T159 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T2-ĐMT.CNX HN 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T121H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T88C_H_472HT_Trạm CDùng_Cây xăng Km16 QL14 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T196H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T373_473CMG_Trạm CDùng_Hồ Văn Lang, Buôn Króa A, EaDrơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T160 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T2-ĐMT.CNX TN 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T122H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T120C_472HT_Trạm CDùng_Cty TNHH Chanh Vuông Buôn hồ, Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T197H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T388_473CMG_Trạm CDùng_Trần Văn Tuấn, Buôn Króa A, EaDrơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T161 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T311 - Nguyễn Đoàn 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T123H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T121C_472HT_Trạm CDùng_Trần Tấn Hà (chăn nuôi gia cẩm) Xã Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T198H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T392_473CMG_Trạm CDùng NMCB Mủ C/su CTTNHH Vinh Phúc, Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T165 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA T315K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T124H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T122C_472HT_Trạm CDùng_Phan Bá Thảo - Buôn Kroa B, cuôc Đăng (Trại gà) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T219H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T395_473CMG_Trạm CDùng, Nguyễn Đức Cang, Buôn Tar, Ea Drơng (Bơm tưới) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T166 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T326K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T125H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T124C_472HT_Trạm CDùng_Nguyễn Đức Hưng - Buôn Kroa B, cuôc Đăng (Trại gà) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T220H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T412_473CMG_Trạm C/Dùng_Công ty TNHH SX&TM Đại Ngàn 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T167 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T327K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T126H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_ĐA_ĐD471BHO -Công ty TNHH MTV Thiên Đức An_ Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T221H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T414_473CMG_Trạm C/Dùng_Công ty TNHH SX&TM Đại Ngàn 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T179 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm T329 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T127H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_HK_ĐD473CMG -Công ty Cổ Phần Điện Hoàng Kim _TT Quảng Phú 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T223H_Xã Ea Siên 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T42C_471BHO_Trạm CDùng CTy CPKT Cao Su Đakrutech 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T180 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm T330 - Cty Hoàng Dân 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T128H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_PA_ĐD471BHO -Công ty TNHH MTV Thiên Phúc An_ Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T241H_Phường Thống Nhất 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T441_473CMG_Trạm CDùng_Cty TNHH MTV Tâm Đức (ĐMT) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T181 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm T337K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T129H_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_TH_ĐD471BHO -Công ty TNHH Thái Hòa_ Ea Drơng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ CTY TNHH XD Thạch Nguyên An 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T459_473CMG_Trạm CDùng Cty TNHH TM DV Dũng Phát, Tiến Cường xã Quảng Tiến 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T182 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm T338K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T130H_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_TPDL_ĐD473CMG -Công ty TNHH Thịnh Phát Đắk Lắk_Quảng Tiến 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trường Huỳnh Thúc Kháng 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T467_473CMG_Trạm CDùng, cấp nước bơm tưới Tiến Cường, xã Quảng Tiến 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T184 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T343 - Đức Tân Phong 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T131H_Phường An Bình 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_VL_472HT - Công ty TNHH Việt Long_Cuôr Đăng 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Xí Nghiệp Việt Hà 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T48C_471BHO_Trạm CDùng_XN CB Gỗ Cao Su 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T185 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T400K 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T134H_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_NTBD1_ĐD473CMG - Cty CP Điện Nam Thái Bình Dương 1_Xã Quảng Tiến 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Anh Tuấn 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T49C_471BHO_Trạm CDùng_XNCB gỗ cao su, Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T186 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T447K-474E49-Nguyệt Thơ 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T135H_Phường Đoàn Kết 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_GS2_ĐD473CMG -Công ty Cổ Phần Điện Giang Sơn _Khối 4 TT Quảng Phú 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Cty TNHH Đình Thắng ĐắkLắk 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T50C_471BHO_Trạm CDùng_NMCB Cao su, Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T187 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T450K - 474E49 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T136H_Phường Thiện An 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời PM 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T51C_471BHO_Trạm CDùng_NM CB gỗ Cao Su 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T189 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T451 - Cty XD An Vinh 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T137H_Phường Thống Nhất 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Công ty cổ phần Solar Buôn Hồ 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T52C_471BHO_NM CB Mủ Cao Su, Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T192 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T477K - HTX nông nghiệp 714 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T138H_Phường Thống Nhất 13:01 18:31  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Tâm Khôi 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T53C_471BHO_Trạm CDùng_NMCB Cao su, Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar T197K - thôn 1A Ea Ô 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T484K-474EKA - Cty CP SX vật tư Y tế Super Clean Gloves 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T140H_Phường Thống Nhất 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Cty TNHH Hoàng Việt 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T54C_471BHO_Trạm CDùng_NMCB Cao su, Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T202 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực Krông Ana T22A_475 EaTam 09:40 16:00 cô lập TBA T22A có nguy cơ gây sự cố. ĐLKA kết lưới T8A(ĐD475ETAM)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T141H_Phường Thống Nhất 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Cổ Phần Bot Quang Đức 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T57C_H_472HT_Trạm CDùng_Cty TNHH Tấn Gia Linh, Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T203 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực Krông Ana T22A_475 EaTam 10:15 16:00 cô lâp TBA T22A có nguy cơ gây sự cố. Để.kết lưới T8A(ĐD475ETAM)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T143H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Hoàng Chí Dũng 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T62C_471BHO_Trạm CDùng_XN CB Gỗ Cao Su, Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T204 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T2_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T144H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Đặng Tiến Dũng 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T72C_472HT_Trạm CDùng_Y Ngoai Êban, Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T205 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T67_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T145H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T73C_472HT_Trạm CD_Y Wel Ayun, Xã Cuốc Đăng (Bơm tưới) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T206 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T68_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T146H_Phường Thống Nhất 13:01 18:31  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Bùi Văn Lành 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T83C_472HT_Trạm CDùng_Y Sul Êban - Buôn Kroa B cuôc Đăng (BT) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T207 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T112_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T147H_Phường Thống Nhất 13:01 18:31  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Tiến Hạnh 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T88C_H_472HT_Trạm CDùng_Cây xăng Km16 QL14 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T208 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T114_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T149H_Phường Bình Tân 13:01 18:31  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Phạm Hồng Thái 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T120C_472HT_Trạm CDùng_Cty TNHH Chanh Vuông Buôn hồ, Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T209 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T156_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T150H_Phường Bình Tân 13:01 18:31  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thạch Nguyên An 10:30 11:00 chuyển ĐD475BHO, ĐD477BHO & ĐD477T2.KBU về kết dây cơ bản
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T121C_472HT_Trạm CDùng_Trần Tấn Hà (chăn nuôi gia cẩm) Xã Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T210 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T157_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T167H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Krông Năng Sang tải T55N 07:30 15:30 Điện lực Krông Năng thi công kéo dây bổ sung tầng dây ABC4x95 chống quá tải dây dẫn từ trụ dặt TBA đến cột 116 và 123; 204/4 TBA T203N (ĐD474T2.KBU) với chiều dài 1.018 mét
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T122C_472HT_Trạm CDùng_Phan Bá Thảo - Buôn Kroa B, cuôc Đăng (Trại gà) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T211 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T205_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T168H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T124C_472HT_Trạm CDùng_Nguyễn Đức Hưng - Buôn Kroa B, cuôc Đăng (Trại gà) 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T219 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T206_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T169H_Phường Bình Tân 13:01 18:31  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_ĐA_ĐD471BHO -Công ty TNHH MTV Thiên Đức An_ Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T231 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T212_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T175H_Xã Ea Blang 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_HK_ĐD473CMG -Công ty Cổ Phần Điện Hoàng Kim _TT Quảng Phú 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T245 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T58_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T176H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_PA_ĐD471BHO -Công ty TNHH MTV Thiên Phúc An_ Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T246 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T145_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T177H_Phường Đạt Hiếu 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_TH_ĐD471BHO -Công ty TNHH Thái Hòa_ Ea Drơng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T248 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.HT_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T178H_Phường An Lạc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_TPDL_ĐD473CMG -Công ty TNHH Thịnh Phát Đắk Lắk_Quảng Tiến 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T257 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.MĐ_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T180H_Phường Thống Nhất 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_VL_472HT - Công ty TNHH Việt Long_Cuôr Đăng 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T271 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.MP_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T181H_Phường Thống Nhất 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_NTBD1_ĐD473CMG - Cty CP Điện Nam Thái Bình Dương 1_Xã Quảng Tiến 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T272 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.TH_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T182H_Phường Thống Nhất 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ T1_ĐMT_GS2_ĐD473CMG -Công ty Cổ Phần Điện Giang Sơn _Khối 4 TT Quảng Phú 05:00 05:30 Chuyển ĐD477BHO & ĐD475BHO sang nhận điện từ ĐD477T2.KBU
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T274 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.TV_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T185H_Phường Thống Nhất 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T275 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.UP_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T188H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T276K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.VT_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T191H_Phường Bình Tân 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T277 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.XQ_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T192H Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T278 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T207_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T193H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T301 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T208_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T196H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T306 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T209_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T197H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T335 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T210_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T336 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T211_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T346 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T224_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T347 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T227_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T353K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.TVB_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T354 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T1.ĐMT.TNG_474ESO 09:19 11:30  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T355 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện lực EaSúp T2_474ESO 11:07 18:00 Điện lực Ea súp xử lý sự cố hỏng chống sét van, FCO T2(ĐD474ESO)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T372 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T376 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T378 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T381 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T382 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T421K - San tải T28 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T422K - San tải T43 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T423K - San tải T56 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T424K - San tải T278, T346 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T425K - San tải T49 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T426K - San tải T187 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T440K - San tải T180 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T441K - San tải T180 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T465K - San tải T209 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T475K - San tải T81K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T191A 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T191B 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T196A 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T196B 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T365A 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T365B 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T284K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T433- Viễn thông Đăk Lăk 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T2K-DNTN Thu Thừa 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T058K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T60K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T79K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T86K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T91 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T121K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T129K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T131K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T133K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐTBVN){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.NLHP){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.MTĐV){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐMT NA){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐTNC){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.NAU GLAY){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐMT NM){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.NT){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.ĐTQQ){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.SHB){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.MTTA){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T1(ĐMT.TBE){474EKA} 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm biến áp T288K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T2-ĐMT.CNX BN 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T2-ĐMT.CNX HN 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T2-ĐMT.CNX TN 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T311 - Nguyễn Đoàn 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA T315K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T326K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar T327K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm T329 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm T330 - Cty Hoàng Dân 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm T337K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Eakar Trạm T338K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T198H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T343 - Đức Tân Phong 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T209H_Phường Đạt Hiếu 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T400K 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T213H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T402K 13:30 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T214H_Xã Ea Drông 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T447K-474E49-Nguyệt Thơ 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T219H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T450K - 474E49 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T220H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T451 - Cty XD An Vinh 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T221H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T477K - HTX nông nghiệp 714 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T223H_Xã Ea Siên 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar 13:30 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T226H_Phường Thống Nhất 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar T484K-474EKA - Cty CP SX vật tư Y tế Super Clean Gloves 13:30 13:45 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T241H_Phường Thống Nhất 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T115 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TT Thông tin di động Vietnamobile 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T116 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T158KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH ĐẮK LẮK 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T118 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T160KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trung Đoàn BB 95 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T158 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T161KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Văn Hoà 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T183 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T163KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty cổ phân Phúc Sinh Đăk Lăk (T13H) 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T188 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T165KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty TNHH Sài Gòn - Buôn Hồ 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T190 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T166KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Y Thư Ayũn 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T226 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T167KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Chi Cục Thuế Khu Vực Buôn Hồ - Krông Năng 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T227 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T168KBXã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trung Tâm Y Tế Thị Xã Buôn Hồ 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T228 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T193KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Cổ Phần Cao Su Đắk Lắk 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T230 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T204KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Nhất Thống 13:01 15:44  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T255 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T234KB_Xã Chư Kpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VN Đà Thành 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T256 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ TBA công cộng T253KB_Xã ChưKpô 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Văn Đại 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T260 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Cao Anh Sơn 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Huy Phát 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T358 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Cao Sinh Khương 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Huy Phát 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T359 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Lê Chiến Thắng 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Lê Tiến Hội 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T366 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Cty TNHH Phục Hưng 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ CTY TNHH XD Thạch Nguyên An 13:01 18:33  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T380 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Đình Chiểu 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Trần Thị Gia Hồng 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T229A 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Văn Hòa 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Ban chỉ huy Quân sự TX Buôn Hồ 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T229B 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Cty TNHH Ngọc Phong Đăk Lăk 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Nguyễn Hữu Lộc 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T258A 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Điện mặt trời Cty TNHH Tuyết Phú Đăk Lăk 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ CTCP Bệnh viện đa khoa Hòa Bình 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T258B 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DRI. 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty TNHH 1 thành viên Hồng Hiệp 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T259A 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DRI 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk. 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T259B 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty TNHH NoHuCo 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công ty TNHH Khai Thác & Quản Lý Chợ Buôn Hồ 13:01 18:29  
13/06/2021 Điện Lực Eakar TBA CC T13 14:45 15:00 Công ty Cổ phần Cơ giới Trung Nam Miền nam vận chuyển VTTB thi công điện,gió (siêu trường, siêu trọng)
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Trại FUHA 08:45 14:46  
13/06/2021 Điện Lực Buôn Hồ CT TNHH PT&KD nhà đất An Nguyên Gia 13:01 18:29  
14/06/2021 Điện Lực Krông Năng JC530312(DD474E47) 07:30 15:30 Kéo dây bổ sung tầng dây ABC4x95 chống quá tải dây dẫn từ trụ TBA đến N1-27 với chiều dài 600 mét
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T3A-475- Etam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T8A_475_Eetam 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T9A_475 EaTam 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T10A_475 ETAM 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T16A_475_ETAM 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T24A_475 EaTam 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T25A_475 EaTam 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T66A_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T112A_475 EaTam 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T26A_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T115A_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T2A_475 Ea Tam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T5A_475 EaTam Nguyễn Văn Chiến 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T6A_475 EaTam Nguyễn Văn Tuyên 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T27A_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T28A_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T127A_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T128A_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T1 ĐMT.Nhật Minh_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T1 ĐMT. Hồ Thị Minh_475 ETAM 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T1 ĐMT. Trung Sơn_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T1 ĐMT. Triệu Được_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T1 ĐMT. Văn Bàn_475 EaTam 07:30 15:30 XNDV Điện lực Đắk Lắk lắp chụp sứ silicol và kéo dây trung tính đoạn trụ 185 đến 236 trên ĐD475ETAM
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T2 ĐMT. Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Hùng_475 EaTam 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T2 ĐMT. Năng Lượng Nam Hùng_475 EaTam 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T2 ĐMT. SoLar Nam Hùng_475 EaTam 07:30 08:00 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T8A_475_Eetam 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T9A_475 EaTam 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T10A_475 ETAM 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T16A_475_ETAM 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T24A_475 EaTam 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T25A_475 EaTam 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T112A_475 EaTam 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T5A_475 EaTam Nguyễn Văn Chiến 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana T6A_475 EaTam Nguyễn Văn Tuyên 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T2 ĐMT. Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Hùng_475 EaTam 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T2 ĐMT. Năng Lượng Nam Hùng_475 EaTam 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Krông Ana TBA T2 ĐMT. SoLar Nam Hùng_475 EaTam 15:00 15:30 Mất điện do thao tác
14/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T311_473HT-xã EaTu 06:00 06:30 B41 chuyển phương thức
14/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T42M_473HT Thôn 4 xã EaTu 06:00 06:30 B41 chuyển phương thức
14/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T125M_473HT (khu CN Tân An) 06:00 06:30 B41 chuyển phương thức
14/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T128M_473HT-Công ty TNHH Dawa (Trạm Điện lực) 06:00 06:30 B41 chuyển phương thức
14/06/2021 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột T01-ĐMT.AP_473HT_Cty An Phước (Trạm KH) 06:00 06:30 B41 chuyển phương thức