Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Đà Nẵng

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Liên ChIểu Nhựa Tiến Huy 07:30 17:00 Lắp cách điện tăng cường FCO, chụp su MBA, FCO, LTV, láng xi măng nền trạm Nhựa Tiến Huy (T1, T2, T3) - 477 T2.HKH
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà KDC Nguyễn Xuân Khoát 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Phạm Văn Đồng T1 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Phạm Văn Đồng T2 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Phạm Văn Đồng T3 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Trần Hưng Đạo T6 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Trần Hưng Đạo T7 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Trần Hưng Đạo T8 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà EVN Land Central 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà KDC TBPT AN ĐỒN T2 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Huy Du 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Nguyễn Xuân Khoát T2 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Đinh Thị Hòa 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Morrison 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Phan Bôi 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Dương Đình Nghệ T2 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Khách sạn Thảo Tùng 1 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Văn Phòng SPT 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Thoát nước SPS-9 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Thảo Tùng 2 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà KS Seventeen Saloon 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Tổng cục cảnh sát 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Sea Garden 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Hawai 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Academy 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà KS Hadana 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Như Minh Plaza 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Nam Hotel 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà The Blossom City Hotel 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Khách sạn Hà Nội - Vientiane 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Khách sạn Merryland 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Khách sạn Đà Nẵng - Điện Biên 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Khách sạn Lô 73,74,75 Nguyễn Xuân Khoát 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Khu căn hộ 01 Tạ Mỹ Duật (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀ) 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà KS CN Palace (CÔNG TY TNHH MTV CHÍN NGHĨA PHÁT) 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Nhà hát tuồng (phục vụ pháo hoa) 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Nguyễn Xuân Khoát T3 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà KS Nagila (CÔNG TY TNHH MTV TM&DV ĐÌNH NAM PLEIKU) 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà KS VINACONNECT(CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SUN PLUS) 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Olalani Riverside Tower T1 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Olalani Riverside Tower T2 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
13/06/2021 Điện lực Sơn Trà Học Viện Chính Trị Quốc Gia T3 09:25 15:00 Xe múc vào đoạn cáp ngầm đi TBA Trần Hưng Đạo T7 - 475/ADO
14/06/2021 Điện lực Hải Châu TRẦN CAO VÂN 6 14:00 17:30 Xử lý tiếp xúc tủ điện trạm và lắp chụp cực hạ áp MBA TBA Tam Thuận 1 – 471XHA. - San tải hạ áp TBA Tam Thuận 1 và TBA Trần Cao Vân 6-471XHA
14/06/2021 Điện lực Hải Châu TAM THUẬN 1 14:00 17:30 Xử lý tiếp xúc tủ điện trạm và lắp chụp cực hạ áp MBA TBA Tam Thuận 1 – 471XHA. - San tải hạ áp TBA Tam Thuận 1 và TBA Trần Cao Vân 6-471XHA
14/06/2021 Điện lực Hải Châu LÝ THÁI TỔ 1 14:00 17:30 Xử lý tiếp xúc tủ điện trạm và lắp chụp cực hạ áp MBA TBA Lý Thái Tổ 1 – 476LTR.
14/06/2021 Điện lực Liên ChIểu XĐ Đà Sơn 06:30 10:30 Di dời TBA Xay đá Đà Sơn - 474 T2.HKH (có nguy cơ sạt lở do làm đường)
14/06/2021 Điện lực Cẩm Lệ La Châu Bắc 06:30 09:30 0 Châm dầu MBA; Kết hợp lắp bọc CĐV các cọc bình hạ áp MBA, nâng tủ điện chống ngập lụt thuộc TBA La Châu Bắc477/Cầu Đỏ _Thí nghiệm các thông số TIER 2 MBA thuộc TBA La Châu Bắc- 477/Cầu Đỏ
14/06/2021 Điện lực Hòa Vang Phú Thượng 2 07:00 11:30 _Di dời lưới hạ áp vặn xoắn hiện trạng từ khoảng cột VT B-C/3 đến B-C/7 thuộc hạ áp TBA Phú Thượng 2 – 471T2 qua trụ mới dựng từ vị trí số 4 đến số 11 (số tạm); chuyển trả đấu nối nhánh rẽ tại vị trí 5. _Phục vụ di dời mở đường DH2 (theo công văn số 811/BQL-ĐHDA2)
14/06/2021 Điện lực Hòa Vang TBA Phú Thượng 4 13:00 17:00 _ Đấu nối (mạch kéo mới di dời) XT1 vào tủ điện TBA; Di dời lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới từ VT D1-D3; lắp bổ sung khóa đỡ dọc tuyến từ D3 đến D8 (XT4); Chuyển đấu nối cách XT 3 từ tủ điện đến trụ 99/33 qua trụ C1 để hoàn thiện đấu nối XT3; xử lý néo dây cột cuối đảm bảo an toàn tại trụ cuối (gần trụ D8) thuộc hạ áp Phú Thượng 4 – 471T2.HKH _Thu hồi tuyến cáp hạ áp hiện trạng từ tủ điện đến vị trí 99/33 đến vị trí B7 thuộc hạ áp Phú Thượng 4 – 471T2.HKH _Phục vụ di dời mở đường DH2 theo công văn số 811/BQL-ĐHDA2 Cắt FCO TBA Phú Thượng 4 – 471T2.HKH

Lịch cắt điện quận/huyện tại Đà Nẵng