Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực TP Cần Thơ

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện gián đoạn một phần phường Phước Thới , Trường Lạc, Quận Ô Môn. 06:00 06:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện gián đoạn một phần phường Phước Thới, Thới, Quận Ô Môn. 17:00 17:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện một phần phường Phước Thới, Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn. 07:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q Ninh Kiều TPCT 09:09 09:45 Bật CB lộ ra hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa( mất điện 46/164 khách hàng) do quá tải đột biến gây bật CB lộ ra
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện một phần phường Phước Thới, Quận Ô Môn. 06:30 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều Mất Điện Đường Ngô Quyền , Nguyễn Khuyến , Trường Đoàn Thị Điểm, TT Dịch Vụ Hòa Bình 08:14 10:36 + Đấu lèo trung áp tại trụ 16-3/1-471CT phục vụ công tác: + Thay tủ RMU trạm hộp bộ T16.( Theo văn bản số 02 UBND, Ngày 5/1/2021 của UBND Phường Tân An )
13/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều Mất Điện Đường Ngô Quyền , Nguyễn Khuyến , Trường Đoàn Thị Điểm, TT Dịch Vụ Hòa Bình 10:36 10:36 + Đấu lèo trung áp tại trụ 16-3/1-471CT phục vụ công tác: + Thay tủ RMU trạm hộp bộ T16.( Theo văn bản số 02 UBND, Ngày 5/1/2021 của UBND Phường Tân An )
13/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt SCADA 10:58 12:58 SCADA
13/06/2021 Điện lực Bình Thủy SCADA 11:00 13:00 SCADA
13/06/2021 Điện lực Bình Thủy Đường số 7,8 KCN TN2,P phước Thới,Q Ô Môn,TPCT 06:30 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện gián đoạn một phần phường Phước Thới, Quận Ô Môn. 06:22 06:30 - Chuyển nguồn dùng 479CN cấp điện đến Rec+3DS Xi Măng trụ 74-478CN qua LBS+3DS trụ 116-478CN. (Phục vụ công tác thí nghiệm định kỳ MBA T2 trạm 110 KV - KCN Cần Thơ)
13/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều + Mất điện: Siêu thị sách Hoà Bình - P. Tân An, Q Ninh Kiều TPCT 08:00 11:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện gián đoạn một phần phường Phước Thới, Quận Ô Môn. 17:36 17:36 - Chuyển nguồn dùng 478CN cấp điện đến 3DS trụ 116-478CN. (Phục vụ công tác thí nghiệm định kỳ MBA T2 trạm 110 KV - KCN Cần Thơ)
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện gián đoạn một phần phường Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Thới An, Quận Ô Môn. 06:00 17:02 - Chuyển nguồn dùng 476CN cấp điện đến LBS Rạch Phê trụ 217/1-477TL (Phục vụ công tác thí nghiệm định kỳ MBA T2 trạm 110 KV - KCN Cần Thơ)
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện gián đoạn một phần phường Phước Thới , Trường Lạc, Quận Ô Môn. 06:26 17:15 - Chuyển nguồn dùng 474CN cấp điện đến LBS Thới trụ 413-477CT (Phục vụ công tác thí nghiệm định kỳ MBA T2 trạm 110 KV - KCN Cần Thơ)
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện gián đoạn một phần phường Phước Thới, Quận Ô Môn. 06:22 17:36 - Chuyển nguồn dùng 478CN cấp điện đến 3DS trụ 116-478CN. (Phục vụ công tác thí nghiệm định kỳ MBA T2 trạm 110 KV - KCN Cần Thơ)
13/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện gián đoạn một phần phường Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Thới An, Quận Ô Môn. 17:02 17:02 - Chuyển nguồn dùng 476CN cấp điện đến LBS Rạch Phê trụ 217/1-477TL (Phục vụ công tác thí nghiệm định kỳ MBA T2 trạm 110 KV - KCN Cần Thơ)
13/06/2021 Điện Lực Phong Điền Xã Tân Thới - huyện Phong Điền. 17:10 19:11 Chuyển nguồn dùng tuyến 474CN cấp điện đến LBS Tân Thới trụ 274-474CN (Phục vụ công tác trạm 110kV KCN Cần Thơ).
14/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều + Mất điện: Một phần đường Xuân Thuỷ; Tú Xương; Nguyễn V Cừ ND; Đ số 5; 8 - P. An Bình 09:40 11:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều + Mất điện: Một phần đường số 4; 9: 14; 15 - P. An Bình 14:40 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều + Mất điện: Một phần đường Xuân Thuỷ; Tú Xương; Nguyễn V Cừ ND; Đ số 3; 5; 8; 9; 10; 12; 16 - P. An Bình 13:00 14:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều + Mất điện: Một phần đường Xuân Thuỷ; Tú Xương; Nguyễn V Cừ ND; Đ số 3; 4 - P. An Bình 08:00 09:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện một phần KV Thới Hòa – Phường Thới An – Quận Ô Môn 08:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Cty TNHH MTV Lê Khanh 08:00 08:45 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Cty TNHH MTV Thanh Xuân 13:00 13:45 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Cty TNHH LT Hải Trâm Yến 09:00 09:45 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt NTTS Phan Thanh Sơn 10:00 10:45 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thới Lai Một phần ấp Thới Hòa B - Xã Xuân Thắng; Ấp Thới Hòa A - Thị trấn Thới Lai - Huyện Thới Lai. 08:00 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt UBND quận Thốt Nốt 11:00 11:45 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thới Lai Một phần các ấp Thới Xuân, Thới Lộc - Xã Xuân Thắng - Huyện Thới Lai 13:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ 14:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ 08:30 10:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ 12:30 13:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Vĩnh Thạnh KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh Thắng 09:00 13:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ 10:30 12:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Vĩnh Thạnh KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi_xã Thạnh Lộc. 09:00 10:10 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Vĩnh Thạnh KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi_xã Thạnh Lộc. 10:20 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Vĩnh Thạnh KV mất điện: Một phần ấp Tân An_xã Thạnh Lộc. 14:20 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Vĩnh Thạnh KV mất điện: Một phần ấp Tân Lợi_xã Thạnh Lộc. 13:00 14:10 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Cái Răng Một phần các KV Thạnh Hòa, Thạnh Huề - Phường Thường Thạnh – Quận Cái Răng 08:00 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện một phần các KV Thới Hưng, Thới Hòa B – Phường Long Hưng, Quận Ô Môn. 08:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện một phần KV Hòa An A – Phường Thới Hòa, Quận Ô Môn. 13:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Ô Môn Mất điện một phần các KV Thới Hòa 1, Cái Sơn – Phường Thới Long, Quận Ô Môn. 10:30 12:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Một phần KV Tân Lợi 1 - P. Tân Hưng 14:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Một phần KV Tân Lợi 1 - P. Tân Hưng 15:30 16:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Ninh Kiều + Mất điện: Một phần Tô Hiến Thành; Phạm Thế Hiển Đ. Số 15; 16; 20; 25; 26 - P. An Khánh -Q.Ninh Kiều - TPCT 08:00 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Một phần KV Tân Lợi 2 - P. Tân Hưng 12:30 13:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Một phần KV Tân Lợi 2 - P. Tân Hưng 09:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Một phần KV Tân Lợi 1 - P. Tân Hưng 11:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Bình Thủy KV Hẻm 2 Bùi Hữu Nghĩa – Phường Bình Thủy – QuậnBình Thuỷ 08:00 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Cờ Đỏ Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ 08:30 12:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện Lực Vĩnh Thạnh KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 2_xã Thạnh Quới. 08:30 09:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện Lực Phong Điền Một phần các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A - xã Nhơn Ái; Một phần ấp Trường Tây - xã Tân Thới - huyện Phong Điền 09:40 10:40 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Phong Điền Một phần các ấp: Tân Long; Tân Long A - xã Tân Thới - huyện Phong Điền 13:10 14:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Phong Điền Một phần các ấp: Trường Trung B; Trường Tây - xã Tân Thới - huyện Phong Điền 10:50 11:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Phong Điền Một phần các ấp: Tân Long; Tân Long A; Tân Long B - xã Tân Thới - huyện Phong Điền 14:40 15:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Phong Điền Một phần ấp Nhơn Phú -Xã Nhơn Ái - huyện Phong Điền 08:00 09:20 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Cty TNHH LT Gạo Việt 08:00 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Một phần KV Tân Lợi 2 - P. Tân Hưng 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Nước đá Bùi Phương Quang 13:00 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt Cty CP thủy sản Hải Sáng 08:00 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thốt Nốt NM Xi Măng 13:00 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thới Lai Một phần ấp Thới Thuận 2 - Xã Tân Thạnh - Huyện Thới Lai 08:30 10:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thới Lai Lò sấy Út Vẽ 08:30 10:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Bình Thủy Cuối đường Đường Đặng Thị Nhường + cuối đường Trần Văn Giàu – Phường An Thới – Quận Bình Thủy 08:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thới Lai Trụ sở Agribank huyện Thới Lai 10:30 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Bình Thủy Mặt tiền đoạn từ đầu hẻm 412 đến cồng Cty SADICO, hẻm 366, hẻm 370 CMT8 – Phường Bùi Hữu Nghĩa – Quận Bình Thủy 14:00 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thới Lai Karaoke Kim Yến 13:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Bình Thủy Mặt tiền đoạn từ hẻm 91 CMT8 đến đấu đường Trần Quang Diệu, hẻm 286, hẻm 290, hẻm 314 CMT8 - Phường An Thới + Bùi Hữu Nghĩa – Quận Bình Thủy 08:00 12:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cái Răng Một phần KV Phú Thuận – Phường Tân Phú – Quận Cái Răng 08:45 09:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cái Răng Một phần các KV Phú Lễ, Phú Lợi – Phường Tân Phú 09:30 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cái Răng Một phần KV Phú Thuận – Phường Tân Phú – Quận Cái Răng 08:00 08:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cái Răng Một phần KV Phú Lễ - Phường Tân Phú – Quận Cái Răng 10:15 10:45 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Cái Răng Một phần các KV Phú Lễ, Phú Lợi – Phường Tân Phú 11:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Cái Răng Một phần các KV Yên Thượng, Yên Thuận – Phường Lê Bình – Quận Cái Răng 08:00 08:20 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Cái Răng Một phần các KV Yên Thượng, Yên Thuận – Phường Lê Bình – Quận Cái Răng 08:05 08:15 TBA: Sửa chữa thường xuyên