Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Cà Mau

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Năm Căn Toàn TBA khách hàng 01:15 07:22 Chập dây sau CB tổng TBA khách hàng.
13/06/2021 Điện Lực Năm Căn Trạm khách hàng 11:43 11:44 Đường dây hạ thế phía sau CB bị chập làm bậc CB trạm khách hàng
13/06/2021 Điện Lực Năm Căn Một phần xã Hàng Vịnh, toàn bộ xã Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông - huyện Năm Căn. 02:15 03:50 Sét đánh làm phóng LA trạm NTCN Đỗ Thành Trung tại trụ 38A/01.
13/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Kinh Biện Đề, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời 08:31 08:32 Do cắt điện tuyến 477AX công tác phía Điện lực TP Cà Mau, Điện lực Trần Văn Thời chuyển nguồn 477TVT cho tuyến 477AX PĐ 477AX-7/07/03A
13/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời 08:31 11:42 Do cắt điện tuyến 477AX công tác phía Điện lực TP Cà Mau, Điện lực Trần Văn Thời chuyển nguồn 477TVT cho tuyến 477AX PĐ 477AX-7/07/03A
13/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau SCADA 06:21 06:21 SCADA
13/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau SCADA 15:27 15:27 SCADA
13/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau SCADA 08:05 12:46 SCADA
13/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau SCADA 06:21 15:27 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời một phần ấp Rạch lùm B xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời 03:35 06:20 mưa giông sét đánh gần đường dây khoảng trụ 31/70 tuyến 1pha Rạch Lùm
13/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời 13:50 15:59 Do công tác phía Điện lực TP Cà Mau xong, tuyến 477AX có điện, Điện lực Trần Văn Thời cắt nhận điện tuyến 477AX đến trụ 194.
13/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời 08:31 13:53 Do công tác phía Điện lực TP Cà Mau xong, tuyến 477AX có điện, Điện lực Trần Văn Thời đóng nhận điện tuyến 477AX đến trụ 194.
13/06/2021 Điện Lực U Minh Toàn bộ xã Khánh Hội huyện U Minh 07:50 07:50 Chuyển nguồn
13/06/2021 Điện Lực U Minh Toàn bộ xã Khánh Hội huyện U Minh 07:50 12:45 Chuyển nguồn
13/06/2021 Điện Lực U Minh Toàn bộ xã Khánh Hội huyện U Minh 12:45 12:45 Chuyển nguồn
13/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Toàn bộ khách hàng thuộc xã Tân Thuận huyện Đầm Dơi 05:22 05:22 Do trời mưa kèm theo sấm sét, sét đánh gần khoảng trụ 54-55 làm bật MC 475ĐH/40 thoáng qua;
13/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Phần sau CB trạm NĐ Minh Giảm 12:50 14:00 Cây cọ đứt dây hạ thế 1 pha phần sau CB trạm khách hàng
13/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Sau CB trạm NTCN Huỳnh Vũ Hiền 05:30 06:45 Do chập dây phần sau CB trạm NTCN Huỳnh Vũ Hiền, bật CB trạm NTCN Huỳnh Vũ Hiền
13/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần Đường Trương Phùng Xuân, Kinh Bà Cai Di, một phần đường Lý Văn Lâm ( từ Lưu Bồng đến Cống Giồng Kè) khóm 4, 5 Phường 1 và khóm 4, 5, 6, Kinh Bà Cai Di, Ông Muôn, phường 8 TP Cà Mau. 08:00 12:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Lý Văn Lâm khóm 4 Phường 1 TP Cà Mau. 08:00 14:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp 3 ( Kinh Đào) Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời . 09:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện Lực U Minh Một phần thị trấn U Minh (khu hành chính) huyện U Minh 08:00 13:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần khách hàng Kinh Rạch Mới, Kinh Tân Phú Thành xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân 08:30 13:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 09:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/06/2021 Điện Lực Năm Căn Một phần xã Hàng Vịnh, toàn bộ xã Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông - Huyện Năm Căn. 00:26 00:26 Mưa to kèm sét đánh gần khoảng trụ 34-35 sau phân đoạn 480NH-7/112/06A.
13/06/2021 Điện Lực Năm Căn Một phần Xã Hàng Vịnh, toàn bộ xã Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông - huyện Năm Căn. 02:14 02:14 Mưa to kèm sét đánh gần khoảng trụ 27 - 28 sau phân đoạn 480NH-7/112/06A
13/06/2021 Điện Lực Năm Căn SCADA 01:15 03:15 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Năm Căn SCADA 02:15 04:15 SCADA
13/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển SCADA 01:06 01:06 SCADA
14/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 15:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần phần ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 08:30 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Ngô Quyền khóm 5 phường 1 TP Cà Mau. 14:30 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần Ấp Cái Su Xã Hòa Tân TP Cà Mau. 08:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần hẻm Hoài Thu Phường 9 TP Cà Mau. 08:00 09:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Ngô Quyền khóm 1phường 9 TP Cà Mau. 09:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Tạ Uyên khóm 5 phường 9 TP Cà Mau. 13:00 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Mậu Thân phường 9 TP Cà Mau. 11:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Hai Sỹ, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời . 09:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Hai Sỹ, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời . 11:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Tân Mốc, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời . 14:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Tân Mốc, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời . 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Hai Sỹ, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời . 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Ấp Tân Long B xã Tân Dân huyện Đầm Dơi. 13:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Ấp Tân Hồng xã Tạ An Khương Nam huyện Đầm Dơi. 09:00 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Một phần xã Tân Thuận huyện Đầm Dơi. 10:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Thới Bình - Ấp Nguyễn Huế xã Tân Bằng, huyện Thới Bình. 08:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Thới Bình - Một phần Kinh Nhà Nước, ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình. 13:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện Lực Thới Bình - Ấp 2 , Kinh 2 Ngó, xã Thới Bình, huyện Thới Bình. 08:00 14:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần khách hàng kinh Lung Tràm xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân 08:30 12:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Phú Tân Một Phần khách hàng Kinh Ba Dựa xã Phú Mỹ huyện Phú Tân 08:30 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Kinh Năm, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Duyên Hải, ấp Tân Tiến, ấp Ông Định, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 12:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Môt phần xã Quách Phẩm huyện Đầm Dơi 08:30 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 08:30 14:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Nội bộ Giếng Bơm Ngô Quyền phường 1 TP Cà Mau. 09:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Đường Lạc Long Quân , đường Âu Cơ Phường 7 và nội bộ Cty XLBĐ Cà Mau phường 8, nội bộ thư viện tỉnh phường 5 TP Cà Mau. 08:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Bạch Ngưu khóm 1 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. 13:00 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Đường Kinh khóm 5 phường 9 TP Cà Mau. 08:00 09:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 1 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. 11:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Quốc Lộ 63 ấp 3 Xã An Xuyên TP Cà Mau. 14:30 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Đường Cuốc, Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời . 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Ấp Rạch Bào; ấp Ông Bích; ấp 19/5; ấp 1/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. 09:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Sào Lưới, Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời . 14:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Cả Tàu, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời . 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Kênh Phủ Lý khóm 12 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời . 09:00 12:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Phát Thanh, Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời . 14:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp 2( Kinh Đội 12), Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời . 08:00 13:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Cả Tàu, Xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời . 09:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực U Minh Một phần ấp 16 xã Khánh An huyện U Minh 08:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực U Minh Một phần ấp 2, 5 xã Khánh Hòa, ấp 4, 8, 9, 10 xã Khánh Tiến huyện U Minh. 13:00 16:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực U Minh Một phần ấp 6, 8 xã Khánh Hội huyện U Minh 08:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Môt phần xã Quách Phẩm huyện Đầm Dơi 09:00 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Một phần Ấp Trung Cang xã Tân Trung Huyện Đầm Dơi. 08:30 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Hộ NTCN Huỳnh Văn Khải khóm 1, thị trấn Rạch gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Hộ NTCN Nguyễn Phát Triển, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 12:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Một phần Ấp Trung Cang xã Tân Trung Huyện Đầm Dơi. 08:30 14:30 TBA: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Ông Muộn ấp Ông Muộn Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. 14:30 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Đập Lung Dừa ấp Lung Dừa Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. 13:00 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Ngã Cái ấp Xóm Lớn Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. 11:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Rạch Rập khóm 2 Phường 8 TP Cà Mau. 08:00 09:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Rạch Rập khóm 2 Phường 8 TP Cà Mau. 09:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Nội bộ Rada Sân Bay Phường 5, nội bộ rada 23 phường 6 và hộ NTCN Lê Thanh Sự phường Tân Xuyên TP Cà Mau. 08:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời . 09:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Độc Lập, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời . 14:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Rạch ruộng A, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời . 09:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Độc Lập, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời . 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Rạch ruộng A, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời . 08:00 09:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Độc Lập, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời . 11:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Một phần Khóm 1 và Khóm 6 TT Đầm Dơi, Xã Tân Trung Tân Duyệt huyện Đầm Dơi. 09:00 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Thới Bình - Một phần xã Tân Lộc Bắc, Ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nại, xã Tân Phú, ấp 1 xã Thới Bình, huyện Thới Bình. 09:00 12:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện Lực Thới Bình - Một phần ấp Xóm Sở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình 13:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện Lực Thới Bình - một phần ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình 08:00 11:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần khách hàng Kinh Đầu Dừa xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân 08:30 13:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần khách hàng kinh Bờ Cản xã Phú Tân huyện Phú Tân. 08:30 12:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần khách hàng Kinh Cống Mới xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân 08:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 15:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 14:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Một phần Khóm 1 và Khóm 6 TT Đầm Dơi, Xã Tân Trung Tân Duyệt huyện Đầm Dơi. 08:30 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 08:30 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Rạch Rập ấp Xóm Lớn Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. 11:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường 19/05 và một phần đường Nguyễn Trung Trực khóm 1 Phường 8 TP Cà Mau. 14:30 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Nguyễn Tất Thành ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. 08:00 09:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Khu Tập Thể Bưu Điện ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. 09:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Kinh Rạch Rập ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. 13:00 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Nội bộ café Thiên Văn, nhà hành 555, Trường Đại Học Bình Dương phường 5 TP Cà Mau. 08:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp 6 xã Khánh Bình Đông; ấp 4; ấp 1/5 xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. 09:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Sáu Thước Cùng, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời. 09:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Kinh Tư, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời. 11:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần khóm 2, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời.. 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Bào Nai, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. 14:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kinh Ba, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời. 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực U Minh Một phần ấp 2 xã Khánh Hội huyện U Minh 08:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần kinh Năm Luông xã Phú Mỹ huyện Phú Tân 13:30 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Một phần Ấp Trung Cang xã Tân Trung Huyện Đầm Dơi. 08:30 14:30 TBA: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Lý Thường Kiệt ấp Cây Trâm Xã Định Bình TP Cà Mau. 11:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần ấp 2 Xã Tắc Vân TP Cà Mau. 14:30 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần Ấp 1 Xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5 ấp Bình Định Xã Tân Thành và một phần phường Tân Thành TP Cà Mau. 08:00 14:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Lý Thường Kiệt ấp Cây Trâm Xã Định Bình TP Cà Mau. 09:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần ấp 3 Xã Tắc Vân TP Cà Mau. 13:00 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. 11:00 12:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần Kênh Tư Mầu, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. 14:00 15:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời. 08:00 09:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp Xóm Giữa, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời. 09:00 10:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Một phần ấp 2, Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời . 09:00 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực U Minh Một phần ấp 1 xã Khánh An, ấp 9 xã Nguyễn Phích, ấp 12 xã Khánh Thuận huyện U Minh. 08:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Một phần Ấp Trung Cang xã Tân Trung Huyện Đầm Dơi. 08:30 15:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/06/2021 Điện Lực Thới Bình - Một phần ấp 11,ấp 1 xã Thới Bình, huyện Thới Bình. 13:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực Thới Bình -Ấp Xóm Sở,ấp 1,ấp 2, ấp cây khô ,ấp cây sộp , một phần ấp Đường Đào xã Hồ Thị Kỷ,huyện Thới Bình. -Thị Trấn Thới Bình,ấp 3,ấp 4,ấp 7,ấp 8,ấp 9,ấp 10,ấp 11,xã Thới Bình,huyện Thới Bình. -Toàn bộ xã Tân Bằng,xã Biển Bạch,một phần xã Biển Bạch Đông,huyện Thới Bình 09:00 12:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần khách hàng ấp Quảng Phú xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân 08:30 12:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần khách hàng kinh Thanh Đạm thị trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân 08:30 14:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 09:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện lực Ngọc Hiển Một phần ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 08:30 14:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Nội bộ Trung Tâm Y Học Dự Phòng, một phần đường Lý Thường Kiệt khóm 4 Phường 6 TP Cà Mau. 14:30 16:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Nội bộ cơ quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình, một phần đường Danh Thị Tươi phường 5 TP Cà Mau. 13:00 14:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Nguyễn Du ( từ ngã 4 đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba đường 3/2), đường Lê Công Nhân, Khu Bờ Hồ phường 5 TP Cà Mau. 11:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Một phần đường Phan Ngọc Hiển, Hẻm Chùa Cao Đài phường 5 TP Cà Mau. 09:30 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Nội bộ Hội Văn Học Nghệ Thuật phường 5 TP Cà Mau. 08:00 09:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực TP. Cà Mau Nội bộ ngân hàng Phương Đông Phường 8, một phần đường Lưu Tấn Tài, nhà khách Công Đoàn, Liên Đoàn Lao Động Tỉnh, phường 5 TP Cà Mau. 08:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Kênh Tân Mốc, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. 08:00 14:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực Trần Văn Thời Xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời . 09:00 15:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Toàn bộ khách hàng sử dụng điện xã Quách Phẩm và một phần xã Thanh Tùng huyện Đầm Dơi. 09:00 15:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện lực Phú Tân Một phần khách hàng xã Phú Tân huyện Phú Tân 08:30 13:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/06/2021 Điện Lực Đầm Dơi Toàn bộ khách hàng sử dụng điện xã Quách Phẩm và một phần xã Thanh Tùng huyện Đầm Dơi. 08:30 14:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền