Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Bình Thuận

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Phan Thiết Công ty CP Xây dựng và Đầu tư năng lượng VECO 10:00 14:10 Cắt tiết giảm điện NLMTMN .
13/06/2021 Điện lực Phan Thiết Công ty CP Nông nghiệp THN Bình Thuận ( Hàm Minh 1) 10:00 14:05 Cắt tiết giảm điện NLMTMN .
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm CTY TNHH Synvest 10:00 12:11 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm Cty TNHH Ba Trinh 10:00 12:08 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm CTY TNHH Synvest Land 10:00 12:13 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm CTy CP NN Xanh Vũng Tàu 10:00 12:04 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm CTY TNHH Gỗ Phú An Duy 10:00 12:10 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm CTY TNHH TP BEE 10:00 12:15 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm CTY TNHH TT TWO 10:00 12:12 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm Bằng Hữu 6/Cty TNHH TĐH Tiến Phát 10:00 12:16 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm Đo ghi CTy TNHH ĐMT Chí Công 10:00 12:09 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Tuy Phong Trạm CTy CPĐT Đá Bạc 10:00 12:05 Cắt tiết giảm điện MTAM
13/06/2021 Điện lực Đức Linh TBA Cắt tiết giảm điện NLMTMN theo lệnh điều độ 10:00 13:42 Cắt tiết giảm điện NLMTMN theo lệnh điều độ
13/06/2021 Điện lực Đức Linh TBA Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC 09:50 13:37 Cắt tiết giảm điện NLMTMN theo lệnh điều độ
13/06/2021 Điện lực Đức Linh TBA Công ty TNHH BNJ 09:55 13:39 Cắt tiết giảm điện NLMTMN theo lệnh điều độ
13/06/2021 Điện lực Đức Linh TBA Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh 10:00 13:44 Cắt tiết giảm điện NLMTMN theo lệnh điều độ
13/06/2021 Điện lực Đức Linh TBA Công ty TNHH MTV XNK HHP 09:45 13:34 Cắt tiết giảm điện NLMTMN theo lệnh điều độ
13/06/2021 Điện lực Hàm Tân Khách hàng Công ty CP Ban Mai 10:00 12:04 Cắt tiết giảm NLMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Tân Khách hàng Cty TNHH Năng Lượng Xanh La Gi 5 10:00 12:11 Cắt tiết giảm NLMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Tân Khách hàng Cty TNHH Năng Lượng Xanh La Gi 6 10:00 12:14 Cắt tiết giảm NLMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Tân Khách hàng MĐ Tân Hà 3-Xưởng Cơ Khí 10:00 12:17 Cắt tiết giảm NLMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Tân Khách hàng Cty CP Tái Tạo Công Nghệ Xanh Toàn Cầu 10:00 12:16 Cắt tiết giảm NLMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Thuận Bắc Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh BGC Việt Nam 10:00 12:10 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Thuận Bắc Hộ Kinh Doanh: Lê Thị Thanh Thủy 10:00 12:06 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Thuận Bắc Cao Thị Huế 10:00 12:09 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Thuận Bắc Công ty cổ phần đầu tư phát triển CCG-Bình thuận 10:00 12:11 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Thuận Bắc CS thu mua thanh long Thanh Thanh 10:00 12:14 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Thuận Bắc Hộ kinh doanh: Ngọc Quý 10:00 12:13 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Thuận Bắc Công ty cổ phần năng lượng Bình Thuận Xanh 10:00 12:12 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
13/06/2021 Điện lực Hàm Thuận Bắc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hiền Hương 10:00 12:07 Cắt tiết giảm ĐMTMN theo lệnh Điều độ A2
16/06/2021 Điện lực Phú Quý Một phần thôn Phú Long xã Long Hải 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Phú Quý Một phần thôn Phú Long xã Long Hải 08:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Đức Linh Mất điện khu vực thôn 4, 5 xã Trà Tân, huyện Đức Linh 08:30 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Phú Quý Một phần thôn Đông Hải xã Long Hải 08:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cắt điện quận/huyện tại Bình Thuận