Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Bình Phước

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện lực Bù Đăng xã Đức Liễu, Thống Nhất, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, Phước Sơn - Bù Đăng - Bình Phước 04:52 05:48 Bật RC trụ 161 tuyến 473 Bù Đăng, nguyên nhân do Rắn bò lên lưới điện trụ 219 tuyến 473 Bù Đăng.
13/06/2021 Điện lực Lộc Ninh Một phần xã Lộc Tấn , TT Lộc Ninh , Lộc Ninh, Bình Phước 05:00 06:29 Cắt LBS trụ 359T474BĐO, đóng 03 LTD trụ 101 T472LN để chuyển nguồn cung cấp điện phục vụ công tác di dời lưới điện trung thế kết hơp phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện để chình trang đô thị chuẩn bị đón tết nguyên đán 2021
13/06/2021 Điện lực Lộc Ninh Một phần xã Lộc Tấn , TT Lộc Ninh , Lộc Ninh, Bình Phước 06:29 06:29 Cắt LBS trụ 359T474BĐO, đóng 03 LTD trụ 101 T472LN để chuyển nguồn cung cấp điện phục vụ công tác di dời lưới điện trung thế kết hơp phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện để chình trang đô thị chuẩn bị đón tết nguyên đán 2021
13/06/2021 Điện lực Lộc Ninh Toàn bộ xã Lộc Hưng, Lộc Thái, Lộc Khánh, Lộc Điền, Lộc Thuận. Một phần xã Lộc Tấn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 05:03 06:21 Cắt MC 472LN . Phục vụ công tác XLSC thay DS bị phóng sứ, đầu coss do bị nóng đỏ (có khả năng gây sự cố ảnh hưởng đến thiết bị và mất điện trên diện rộng)
13/06/2021 Điện lực Lộc Ninh SCADA 05:03 06:20 Cắt MC 473LN . Phục vụ công tác XLSC thay DS bị phóng sứ, đầu coss do bị nóng đỏ (có khả năng gây sự cố ảnh hưởng đến thiết bị và mất điện trên diện rộng)
13/06/2021 Điện lực Đồng Xoài Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Tỉnh Bình Phước và một phần KP 5 phường Tân Đồng thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
13/06/2021 Điện lực Đồng Xoài , , , 09:09 10:04 Cắt RC taị trụ 92/01 NR KCN Đồng Xoài 1-2 Trụ 14AB tuyến 473 Đồng Xoài Cắt 03DS taị trụ 92 NR KCN Đồng Xoài 1-2 Trụ 14AB tuyến 473 Đồng Xoài, để Công Ty TNHH SX Giày dép Grand Gian KCN Đồng Xoài 2 bảo trì sửa chữa máy phát theo đơn ye6u câầ2u của khách hàng.
13/06/2021 Điện lực Phước Long TBA Long Thủy 12 Phường Long Thủy TX Phước Long. 09:45 11:54 Cắt AB+ 03 FCO TBA Long Thủy 12 trụ 164/12 NR Tuấn thủy tuyến 472 Phước Long để xử lý trụ 04 thuộc TBA Long Thủy 12 bị nứt gốc.
13/06/2021 Điện lực Phước Long TBA Trần Thị Lụa phường Phước Bình TX Phước Long 08:00 16:30 Khách hàng đề nghị cắt điện
13/06/2021 Điện lực Bù Đăng Mất điện 1 khách hàng lương bá đạo thôn 5 xã phước sơn - Bù Đăng - Bình Phước. 12:48 14:10 Cắt 3FCO trụ 85/ 218/01 nhánh rẽ lương bá đạo tuyến 477 Bù Đăng . để xử lý 1 MBA bị hư ( MBA pha C bị hư ).
13/06/2021 Điện lực Lộc Ninh SCADA 14:43 15:29 SCADA
14/06/2021 Điện lực Chơn Thành Một phần khu vực Ấp 3 thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước. 11:00 12:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
14/06/2021 Điện lực Đồng Xoài Một phần ấp 4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 08:00 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đồng Xoài Một phần KP 1, 2 phường Tân Đồng thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. 13:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Bù Đăng Ấp 5 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tinh Bình Phước. 07:30 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 Điện lực Đồng Phú TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 10:30 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần TT Tân Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 13:30 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần TT Tân Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 08:30 09:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đồng Phú Cty TNHH Việt Yên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 09:30 10:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần xã Tân Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Bình Long 01 phần khu phố Xa Cam phường Hưng Chiến thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước. 07:30 09:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 07:30 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Đồng Phú Cty TNHHTM SX XNK Bình Phước, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 07:30 08:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 13:30 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Đồng Phú Cty TNHH YanKin Sài Gòn, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 08:30 09:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Bù Gia Mập Xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 Điện lực Bù Gia Mập Xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước 07:00 07:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 Điện lực Đồng Xoài Công ty Teach Seal Đại Bình xã Tân Thành thành phố Đồng Xoài 07:30 14:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 Điện lực Đồng Xoài Ấp 1, Ấp 4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. 07:30 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Đồng Phú Cty TNHH Đức Khang, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 08:30 09:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 07:30 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Đồng Phú TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 09:30 10:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Đồng Phú Cty CP Vật Liệu Không Nung BP, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 07:30 08:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Đồng Phú Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 07:30 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện lực Đồng Xoài Một phần Khu phố Tân Trà, Suối Đá, Phước Bình phường Tân Xuân; khu phố Phước Hòa, Phước An phường Tân Thiện TP Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. 07:30 16:30 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 Điện lực Đồng Xoài TBA K882 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. 07:30 14:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 Điện lực Bình Long Ấp Thanh Bình xã Thanh Lương thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước. 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Bù Đăng Ấp 2, 5, 8 Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. 07:30 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Lộc Ninh Một phần xã Lộc Tấn Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 07:30 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 07:30 11:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Đồng Phú Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 13:30 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Bù Gia Mập Toàn bộ Thôn Bù Lư, Bù Dốt, Bù Rên, Bù La, Bù Nga, Đắk Á và một phần thôn Đắk Côn. xã Bù Gia Mập Huyện bù gia mập tỉnh Bình Phước 07:30 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Bù Gia Mập Toàn bộ xã Bù Gia Mập và một phần thôn 7, thôn 9 xã Đắk Ơ 07:30 08:15 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Bù Gia Mập Toàn bộ xã Bù Gia Mập và một phần thôn 7, thôn 9 xã Đắk Ơ 15:45 16:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện lực Hớn Quản ấp bù Dinh, ấp An Sơn xã Thanh An Huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước 07:30 11:30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên