Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Bình Định

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn An Dương Vương 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn An Dương Vương 2 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn Trần Văn Ơn 2 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn Trần Văn Ơn 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn Nhánh rẽ FLC Faros 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA Nhà khách Bình Dương 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA KS Hải Âu 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA KS Hải Âu2 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA KS Cosevco 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA CV thiếu nhi QN 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA Trường KTCĐ 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA Trường ĐHSP 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA Thi công K/S FLC LUXURY 06:00 10:00 Đóng điện xung kích cáp ngầm 22kV
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Bình Hòa 3 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Thuận Hòa 1 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Thuận Hòa 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA UB Bình Hòa 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA KTM Trường Định 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Trường Định 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA An Dõng 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Vân Tường 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA UB Tây Bình 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Mỹ An 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Dương Long 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Gò Gai 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Xóm Nam 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Mỹ Đức 1 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Mỹ Đức 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA An Chánh 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Đại Chí 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Đại Chí 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Tây An 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Mỹ An 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA T1 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA T2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA T3 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Mỹ Yên 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong Trạm Bơm Đại chí (dân dụng) 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Mỹ Đức 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Trường Định 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Dương Long 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Trà Sơn 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA An Chánh 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Vân Tường 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA UB Bình Hòa 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA KTM Trường Định 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA UB Tây An 2 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Hai Tây 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Thu Ba 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Linh Chi 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Tuy Nen Quang Trung 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Việt Đức 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Văn Việt 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Kim Oanh 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Tuynen Tiến Đạt 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Phong TBA Hiền - Nhân 08:16 10:37 MC PĐ Kiên Long trip (56, 35, 0, 32)A, lockout
13/06/2021 Điện Lực Phú Tài Nhơn Phú 4 08:31 11:31 NR Chiếu sáng 2 XT 474/QNH đứt 2 chì pha A,B
13/06/2021 Điện Lực Phú Tài Biệt Thự Vườn 08:31 11:31 NR Chiếu sáng 2 XT 474/QNH đứt 2 chì pha A,B
13/06/2021 Điện Lực Phú Tài Chiếu sáng 2 08:31 11:31 NR Chiếu sáng 2 XT 474/QNH đứt 2 chì pha A,B
13/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn TBA NH Nông Nghiệp 07:45 12:15 Lắp thêm ATM tại tủ điên TBA Ngân hàng Nông nghiệp để cấp nguồn cho Khu nhà mới
13/06/2021 Điện lực An Nhơn Hoa Sen 2 07:00 15:45 Nâng dung lương MBA
13/06/2021 Điện Lực Bồng Sơn TBA Bình Chương Bắc 07:15 12:15 Dựng cột, căng lại dây dẫn ĐZ 22kV XT 476HNH bị sự cố gãy cột ngày 6/6/2021
13/06/2021 Điện Lực Bồng Sơn TBA Bình Chương 07:15 12:15 Dựng cột, căng lại dây dẫn ĐZ 22kV XT 476HNH bị sự cố gãy cột ngày 6/6/2021
13/06/2021 Điện Lực Bồng Sơn TBA chiếu sáng số 5 07:15 12:15 Dựng cột, căng lại dây dẫn ĐZ 22kV XT 476HNH bị sự cố gãy cột ngày 6/6/2021
13/06/2021 Điện Lực Bồng Sơn TBA Chiếu Sáng Bờ Kè Lại Giang-Hoài Đức 07:15 12:15 Dựng cột, căng lại dây dẫn ĐZ 22kV XT 476HNH bị sự cố gãy cột ngày 6/6/2021
13/06/2021 Điện Lực Bồng Sơn TBA Uỷ Ban Xã HĐức 10:45 12:15 Đấu lèo ĐZ 22kV tại vị trí trí cột C73-2/4/40/3-XT476HNH để XT476HNH cấp điện trở lại theo PTVH cơ bản
14/06/2021 Điện Lực Quy Nhơn MBA Di Động 07:45 09:15 Tháo 3 lèo đầu trên FCO TBA Di Động (Đức Toàn) bằng phương Hotline
14/06/2021 Điện lực An Nhơn Nhơn Hưng 5 07:00 16:30 Thay cột ĐZ 22 KV
14/06/2021 Điện lực An Nhơn KDC Tân Dương 07:00 16:30 Thay cột ĐZ 22 KV
14/06/2021 Điện lực An Nhơn Cẩm Văn. 07:00 16:30 Thay cột ĐZ 22 KV
14/06/2021 Điện lực An Nhơn TBA An Ngãi 1 07:00 16:30 Thay cột ĐZ 22 KV
14/06/2021 Điện lực An Nhơn TBA An Ngãi 2 07:00 16:30 Thay cột ĐZ 22 KV
14/06/2021 Điện lực An Nhơn TBA Phò An 1 07:00 16:30 Thay cột ĐZ 22 KV
14/06/2021 Điện lực An Nhơn TBA Nhơn Hưng 4 07:00 16:30 Thay cột ĐZ 22 KV
14/06/2021 Điện lực An Nhơn Xi Ta 07:00 16:30 Thay cột ĐZ 22 KV
14/06/2021 Điện Lực Bồng Sơn TBA Mỹ Khánh 07:15 09:45 Thay tủ điện hạ thế TBA Mỹ Khánh (SCL)
14/06/2021 Điện Lực Phú Tài Xử Lý Nước 08:00 11:00 Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùng
14/06/2021 Điện Lực Phú Tài Nhật Quang 14:00 17:00 Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùng
14/06/2021 Điện Lực Hoài Ân TBA An Vinh 2 09:10 10:30 Thay công tơ bị cháy TBA An Vinh 2 XT471HNH

Lịch cắt điện quận/huyện tại Bình Định