Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực Bến Tre

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
13/06/2021 Điện Lực Bình Đại SCADA 10:18 15:00 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Bình Đại SCADA 15:00 15:00 SCADA
13/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Ấp 5 xã Bình Thắng 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
13/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An 13:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Ấp An Thuận A, Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Ba Tri -KP 5 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri. 07:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Giồng Trôm Ấp Tân Phước xã Tân Thanh 07:30 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
13/06/2021 Điện Lực Ba Tri Toàn huyện Ba Tri. 06:00 18:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Thị trấn Bình Đại; xã Phú Vang, Lộc Thuận, Phú Long, Định Trung, Bình Thới, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Bình Thắng, Thừa Đức, Thạnh Phước, Thới Thuận, Tam Hiệp 06:00 18:00 Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
13/06/2021 Điện Lực Ba Tri -Ấp Phú Long xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. 10:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Ba Tri -Ấp Xóm Mới xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri. 07:00 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
13/06/2021 Điện Lực Giồng Trôm -Xã Châu Bình, Bình Thành 06:00 18:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13/06/2021 Điện lực Chợ Lách - Ấp Quân Phong – Quân Bình xã Tân Thiềng 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Nam Ấp Tân Điền xã Thành Thới B, Phú Lộc Hạ 1 xã An Định 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng Công ty Trần Thảo xã Bình Thới 08:00 16:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
14/06/2021 Điện Lực Giồng Trôm -Ấp 2B xã Thạnh Phú Đông 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện lực Chợ Lách - Ấp Bình Thanh xã Hòa Nghĩa 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Bắc - Ấp Gia Thạnh xã Thạnh Ngãi 07:00 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Cơ sở mộc Nguyễn Văn Ngoan xã Phú Vang 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Ấp Bình Thành xã Bình Phú; khu phố 4 phường 7 10:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Ấp Mỹ An B xã Mỹ Thạnh An 13:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, ấp 2A xã Nhơn Thạnh 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Ba Tri -ấp An Phú xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Nam Ấp An Quới xã Định Thủy 07:00 13:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Ấp 2 – 3 xã Thạnh Phước 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Thạnh Phú Ấp Quí Hòa xã Hòa Lợi 07:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Châu Thành Ấp Phước Thành xã Tam Phước, ấp 7 xã Quới Sơn 08:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 Điện Lực Giồng Trôm -Ấp Kinh Ngoài xã Bình Hòa, ấp 5 Thị Trấn 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện lực Chợ Lách Ấp Thiện Lương xã Tân Thiềng 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Bắc - Ấp Hưng Nhơn – Tân Nhơn xã Hưng Khánh Trung A 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Khu phố 4 phường Phú 7 10:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Khu phố 7 phường Phú Khương, khu phố 2 phường Phú Tân 11:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Khu phố 1,2 phường 8 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Ba Tri -KP6 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri. 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Nam Ấp Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, An Quới xã Định Thủy, An Thới xã Phước Hiệp 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Ấp Bình Chiến – Bình Thuận Thị trấn Bình Đại 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Đặng Văn Kho xã Bình Thắng 09:00 09:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Nguyễn Hùng Dũng xã Thạnh Phước 15:30 17:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng Trại nuôi tôm BCHQS tỉnh Bến Tre xã Bình Thắng 13:00 14:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Võ Minh Mẫn 2 xã Bình Thắng 14:10 15:10 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Dính xã Bình Thắng 08:00 08:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Nguyễn Hoàng Quốc xã Bình Thắng 10:00 11:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Thạnh Phú Ấp An Hòa, xã An Nhơn 07:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Châu Thành Khu phố 3–4 Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Hữu xã Tam Phước, ấp Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp Tân Đông xã Tân Phú, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Bình An xã Tường Đa 15:30 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Châu Thành Khu phố 3–4 Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Hữu xã Tam Phước, ấp Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp Tân Đông xã Tân Phú, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Bình An xã Tường Đa 08:00 11:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Châu Thành Khu phố 3–4 Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Hữu xã Tam Phước, ấp Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp Tân Đông xã Tân Phú, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Bình An xã Tường Đa 08:00 13:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 Điện Lực Châu Thành Khu phố 3–4 Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Hữu xã Tam Phước, ấp Phước Hòa xã Phú An Hòa, ấp Tân Đông xã Tân Phú, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Bình An xã Tường Đa 13:30 15:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Giồng Trôm -Ấp 12 xã Hưng Lễ 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện lực Chợ Lách - Ấp Lân Nam - Sông Lân xã Phú Sơn 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Bắc - Ấp Tân Lợi xã Khánh Thạnh Tân 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Ấp 3 xã Nhơn Thạnh 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Ba Tri -Ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh - huyện Ba Tri 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Nam Ấp An Trường xã Phước Hiệp, Tân Ngãi xã Tân Trung 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Trần Văn Hải xã Thạnh Trị 15:00 15:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Yến Như xã Đại Hòa Lộc 13:00 13:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Trần Thị Bé Ba xã Đại Hòa Lộc 09:00 09:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Nguyễn Thanh Sơn xã Đại Hòa Lộc 08:00 08:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Ấp Bình Chiến – Bình Thuận Thị trấn Bình Đại 07:00 17:00 Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Trần Văn Bắc xã Đại Hòa Lộc 10:00 11:30 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng NTCN Trần Văn Hải xã Thạnh Trị 14:00 14:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Châu Thành Ấp Tiên Tây Vàm–Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy 09:00 10:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Châu Thành Ấp Tiên Tây Vàm–Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy 08:00 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Giồng Trôm -Ấp Đông Ngô xã Bình Hòa 08:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện lực Chợ Lách - Ấp Tân An xã Long Thới 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Bắc - Ấp Tân Đức A xã Tân Bình 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 Điện Lực Ba Tri -Ấp An Quí- An Phú xã An Hòa Tây - huyện Ba Tri. 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Nam Ấp An Trường xã Phước Hiệp, Phước Điền xã Bình Khánh 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Ấp 3 – 4 xã Bình Thắng 07:00 17:00 Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
18/06/2021 Điện Lực Châu Thành Ấp Tiên Lợi xã Tiên Long, ấp Phú Tường–Song Phú xã Phú Đức, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Khánh Hội Đông–Tây xã Tiên Thủy 15:15 16:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Châu Thành Ấp Tiên Lợi xã Tiên Long, ấp Phú Tường–Song Phú xã Phú Đức, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Khánh Hội Đông–Tây xã Tiên Thủy 09:00 10:30 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Châu Thành Ấp Tiên Lợi xã Tiên Long, ấp Phú Tường–Song Phú xã Phú Đức, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Khánh Hội Đông–Tây xã Tiên Thủy 08:00 11:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Châu Thành Ấp Tiên Lợi xã Tiên Long, ấp Phú Tường–Song Phú xã Phú Đức, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Khánh Hội Đông–Tây xã Tiên Thủy 13:30 16:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Châu Thành Ấp Tiên Lợi xã Tiên Long, ấp Phú Tường–Song Phú xã Phú Đức, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Khánh Hội Đông–Tây xã Tiên Thủy 13:30 14:45 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Giồng Trôm -Ấp Bình Thuận xã Tân Thanh, 08:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện lực Chợ Lách - Ấp An Thạnh xã Long Thới 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Bắc - Ấp Mỹ Sơn xã Phú Mỹ 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/06/2021 Điện Lực Ba Tri -Ấp 8 xã An Đức - huyện Ba Tri. 07:00 17:00 TBA: Đầu tư xây dựng
19/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Nam Khu phố 7 Thị trấn Mỏ Cày 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Khách hàng Huyện Ủy - Ủy Ban Huyện Thị trấn Bình Đại 08:00 16:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực Bình Đại - Ấp Thới Hòa 1 – Thới Hòa 2 xã Thới Thuận, Thừa Lợi xã Thừa Đức 07:00 17:00 Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
19/06/2021 Điện Lực Thạnh Phú Xã Mỹ Hưng, Quới Điền, Hòa Lợi, Tân Phong, Đại Điền, Phú Khánh, Thới Thạnh-huyện Thạnh Phú. 07:00 18:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện Lực Châu Thành Xã Hữu Định 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/06/2021 Điện lực Chợ Lách -Khu Phố 2 – 3 Thị trấn Chợ Lách 07:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Bắc ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung 07:00 13:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 Điện Lực Mỏ Cày Bắc ấp Thanh Sôn 2, xã Thanh Tân 12:00 17:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/06/2021 Điện Lực Thành phố Bến Tre -Đường QL 60 từ trạm điện 110kV Bến Tre đến vòng xoay Tân Thành, bên trái Đại lộ Đồng Khời từ vòng xoay Tân Thành đến công viên Đồng Khời, bên phải Đại lộ Đồng Khởi từ vòng xoay Tân Thành đến trường Nguyễn Đình Chiểu 07:00 17:00 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 Điện Lực Ba Tri -Ấp An Phú xã An Hòa Tây - huyện Ba Tri. 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 Điện lực Chợ Lách - Ấp Tân Phú – Phú Thới xã Sơn Định 07:00 17:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên