Website tổng hợp thông tin nhanh chuẩn

Lịch cắt điện Điện lực BẮC GIANG

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
14/06/2021 Điện lực Lạng Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn, hòm công tơ sang cột mới 08:30 11:00 TBA Quang Thịnh 5
14/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo, đấu lèo, chuyển dây nguồn hòm công tơ sang lưới mới từ cột 2.9/1.19 đến cột 2.9/1.24 09:30 10:30 AB lộ II TBA Gà-TL
14/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : kiểm tra nguội, tăng cường lèo, chỉnh trang 5S 14:00 18:30 AB lộ II TBA Yên ĐỊnh
14/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng lại dây dẫn từ cột 5.1B-I đến 5.3B-I 06:30 07:30 AB lộ I TBA BTS Đồng Rì
15/06/2021 TP Bắc Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay AB tổng T1 ,xử lý rỉ dầu và bổ xung dầu MBA Phấn Sơn 2 14:30 17:00 Cắt AB lộ I, lộ II,lộ III, FCO-T1 TBA Phấn Sơn 2
15/06/2021 Điện lực Yên Thế Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cáp xuất tuyến lộ IV vào AB lộ IV TBA Phồn Xương 2 11:30 12:30 TBA Phồn Xương 2
15/06/2021 Điện lực Yên Thế Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầu cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 3. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 3 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 4 09:30 11:00 TBA KDC Phồn Xương 3, 4
15/06/2021 Điện lực Yên Thế Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầu cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 1. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 1 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 2 07:30 09:30 TBA KDC Phồn Xương 1, 2
15/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S và tráo đổi MBA Nội Xuân (Từ 320kVA-22\0,4kV lên 560kVA-22\0,4kV) 05:30 10:00 TBA
15/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Thôn Lưu sang TBA Thôn Lưu 2 15:00 18:30 thôn Lưu
15/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Hà Mỹ sang TBA Hà Mỹ 4 06:30 10:30 1 phần thôn Hà mỹ
16/06/2021 TP Bắc Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ Xung dầu,sử lý dỉ dầu MBA Lão Hộ 1 06:00 08:00 Cắt AB Tổng T1, FCO-T1 TBA Lão Hộ 1
16/06/2021 TP Bắc Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ Xung dầu,sử lý dỉ dầu MBA 07:30 09:30 Cắt AB Tổng T1, FCO-T1 TBA Minh Phượng 3
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thí nghiệm MBA, thiết bị 0,4kV tại TBA 05:00 11:00 TBA Thanh Vân 6
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ hộ ông Kính 14:00 16:30 Lộ IV
16/06/2021 Điện lực Yên Thế Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ mất kết nối đo xa 15:30 17:30 TBA Hoàng Thị Phượng
16/06/2021 Điện lực Yên Thế Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA Đền Quan 07:30 11:30 TBA Đền Quan - xã Tam Hiệp
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 07:00 08:00 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 14:00 15:30 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 09:30 10:30 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ hộ 6 tại TBA Ngọc Minh 14:00 17:30 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 08:15 09:15 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 16:00 17:30 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 07:00 08:30 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 08:30 10:00 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 10:45 11:30 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 07:00 08:15 TBA
16/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI, công tơ 10:15 11:45 TBA
16/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng, kiểm tra HĐĐ KH Thương Mại Minh Trang 08:00 10:00 TBA gạch tiên nha
16/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA Việt Nhật 15:30 17:30 TBA Việt Nhật
16/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TAB Giấy Mạnh Đạt 10:00 12:00 TBA giấy mạnh đạt
16/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cẩu thay MBA, Thí nghiệm MBA 07:00 09:30 1 Khu phần KDC Đồng Cửa
16/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA Bơm KL 14:00 15:30 TBA Bơm KL
17/06/2021 TP Bắc Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ Xung dầu,sử lý dỉ dầu MBA 06:00 08:30 Cắt AB Tổng T1, FCO-T1 TBA Dũng Tiến
17/06/2021 TP Bắc Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ Xung dầu,sử lý dỉ dầu MBA 07:30 09:30 Cắt AB Tổng T1, FCO-T1 TBA Tân Tiến
17/06/2021 Điện lực Lục Ngạn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA, thay AB tổng T1, TI, Amemet, thí nghiệm MBA sau khi thay MBA xong TBA Hạ Long 06:45 14:00 TBA Hạ Long
17/06/2021 Điện lực Lục Ngạn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA Mịn To 13:45 19:00 Mịn To
17/06/2021 Điện lực Lục Ngạn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA, thay AB tổng T1, TI, Amemet, thí nghiệm MBA sau khi thay MBA xong TBA TB Phú Nhuận 08:15 15:00 UB Phú Nhuận
17/06/2021 Điện lực Lục Ngạn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, chỉnh trang 5S TBA Mịn Con 06:45 13:30 Mịn Con
17/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thí nghiệm MBA, thiết bị 0,4kV tại TBA 05:00 11:00 TBA Thôn Cấm 2
17/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra hệ đo đếm điện, thay công tơ định kỳ theo yêu cầu của khách hàng 08:50 10:00 TBA N.M Giấy Dương Hưu
17/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu nguồn định kỳ 07:30 10:00 TBA C.ty Tam Cường
17/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu nguồn định kỳ 07:30 08:30 TBA C.Ty Hưng Phát
17/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu nguồn định kỳ 15:30 16:30 TBA RTD 2
17/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra hệ đo đếm điện, thay công tơ định kỳ theo yêu cầu của khách hàng 10:30 11:30 TBA Bùi Thị Lý
17/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu nguồn định kỳ 10:00 11:00 TBA Khu 4.1
17/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra hệ đo đếm điện, thay công tơ định kỳ theo yêu cầu của khách hàng 14:00 15:30 công ty TNHH RTD Bắc Giang
17/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA 10:00 12:00 TBA gạch cẩm lý
17/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA 14:00 15:30 TBA tăng văn quân
17/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA 15:30 17:30 TBA hoàng mạnh việt
17/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA 08:00 10:00 TBA Vũ Văn Thanh
18/06/2021 TP Bắc Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S lưới điện tại TBA 06:30 10:30 Cắt AB tổng T1, FCO-T1 TBA Mỹ Độ 1
18/06/2021 TP Bắc Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S lưới điện tại TBA 14:30 17:00 Cắt AB tổng T1, FCO-T1 TBA Chợ Mía
18/06/2021 Điện lực Lục Ngạn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ 0,4kV, cáp mặt MBA , Đồng Nến 2 13:45 19:00 TBA Đồng Nến 2
18/06/2021 Điện lực Lục Ngạn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ 0,4kV, cáp mặt MBA TBA Khuôn Cầu 07:45 13:00 TBA Khuôn Cầu
18/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thí nghiệm MBA, thiết bị 0,4kV tại TBA 05:00 11:00 TBA Thái Thọ
18/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng bị lỗi đo xa TBA 10:00 11:30 Thôn Quan1
18/06/2021 Điện lực Lục Nam Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng bị lỗi đo xa TBA Cai Vàng 08:00 09:30 Thôn Cai Vàng
18/06/2021 Điện lực Lạng Giang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ + Lắp đặt do xa 15:30 17:00 TBA Nghĩa Hưng 15
19/06/2021 Điện lực Hiệp Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, thí nghiệm MBA, thiết bị 0,4kV tại TBA 05:00 11:00 TBA Vân Cẩm
19/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu MBA 16:00 17:30 TBA THPT Sơn Động 3
19/06/2021 Điện lực Sơn Động Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tháo, đấu lèo, chuyền hòm công tơ sang lưới mới 10:00 11:30 Lộ II TBA Lệ Viễn